Hälsa och levnadsvanor

Fysisk aktivitet för dig med kronisk sjukdom

Innehållet gäller Jönköpings län

Fysisk aktivitet är viktigt av många skäl. Att vara fysisk aktiv har många positiva hälsoeffekter, förutom att det är kul och ger energi visar en rad studier entydigt på nyttan av fysisk träning i samband med kronisk sjukdom.

En grupp tränar i en träningslokal. De ligger på magen med mattor under sig på golvet och gör en rörelse.

En kronisk sjukdom är en långvarig sjukdom, ofta livslång. Till kronisk sjukdom räknar vi exempelvis cancersjukdom, hjärtproblem, neurologi och reumatism.

Till toppen av sidan