Hälsa och levnadsvanor

Fysisk aktivitet för dig som har eller haft cancer

Innehållet gäller Jönköpings län

Fysisk träning är viktigt av många skäl. Det gör också stor nytta för dig som får cancerbehandling, genom att bland annat motverka trötthet och illamående. Du som är under, eller har avslutat cancerbehandling och som vill träna är välkommen att vara med i en träningsgrupp.

En grupp tränar i en träningslokal. De ligger på magen med mattor under sig på golvet och gör en rörelse.
Till toppen av sidan