Att leva med cancer

Uttalad trötthet vid cancersjukdom - fatigue

Innehållet gäller Jönköpings län

I samband med vissa sjukdomar, till exempel cancersjukdom och behandling, är det vanligt att drabbas av en särskild trötthet. Denna trötthet kallas fatigue. Den liknar inte vanlig trötthet och går inte att sova bort.

Många upplever fatigue som total energilöshet, och den kan uppkomma även om du inte anstränger dig. Din förmåga att minnas, koncentrera dig och lösa problem kan bli sämre. Tröttheten kan också leda till uppgivenhet, stress, oro och depression. Prata med din kontaktsjuksköterska och läkare och du har besvär.

Orsaker till fatigue

 • Sjukdomen påverkar din ämnesomsättning, så att energin i maten förbränns snabbare eller inte kan tillgodogöras fullt ut i kroppen.
 • Sjukdomen och behandlingen kan ge biverkningar och oro som påverkar din sömn och hur du äter. Svårigheterna att sova och äta kan göra dig kraftlös.
 • Du rör på dig mindre än du brukar på grund av sjukdomen och behandlingen.
 • Cancercellerna skapar en obalans i kroppens immunförsvar.
 • Sjukdomen och behandlingen orsakar blodbrist som gör dig tröttare.
 • Olika former av psykisk påverkan.

Råd vid fatigue

 • Rör gärna på dig. Fysisk aktivitet hjälper mot fatigue.
 • Uppmärksamma vilken tid på dygnet du är som piggast, så att du kan planera in aktiviteter när du har som mest energi. Prioritera det som du tycker är roligt och viktigt.
 • Försök att göra saker du tycker om och som ger energi och avkoppling. Försök att ha ett socialt liv och träffa människor du tycker om.
 • Berätta om din sjukdom och fatigue. Ökad förståelse från omgivningen kan leda till ett ökat stöd och en större flexibilitet som minskar stressen för dig och därmed ger dig mer ork.
 • Ibland kan du behöva hjälp av en fysioterapeut för att utforma ett individuellt träningsprogram.
 • En arbetsterapeut kan ge dig fler råd och strategier för att hantera fatigue i din vardag, arbete och fritid.

Mer på 1177.se

Råd och stöd vid cancer

Det finns olika sorters hjälp du kan få från andra personer vid cancer. Du kan ringa eller skriva för att få svar eller stöd anonymt av vårdpersonal. Du kan också kontakta en patientförening.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan