Att leva med cancer

Uttalad trötthet vid cancersjukdom - fatigue

Innehållet gäller Jönköpings län

Fatigue är en fysisk och psykisk utmattning som kan komma av själva sjukdomen och/eller av olika behandlingar och är vanlig vid cancersjukdom. Fatigue kan uppkomma under och efter behandling. Graden från allmän trötthet till total utmattning kan variera oberoende av vad du gör.

Man kan ofta uppleva fatigue som total energilöshet och en känsla av att aldrig vara utvilad. Förmågan att minnas, koncentrera sig och lösa problem kan bli sämre. Det kan bidra till uppgivenhet, stress och oro. Långvarig trötthet kan leda till depression. Fatigue påverkar ofta vardagslivet och nära relationer. Orken att umgås och sociala aktiviteter kan avta.

Motion är det enda som har visat sig motverka fatigue. För att komma igång behöver du hitta en bra balans mellan aktivitet och vila. Fysisk aktivitet ska inte kännas som en belastning och ytterligare krav, utan istället underlätta medan du tar dig igenom olika behandlingar. En sjukgymnast kan utforma ett individuellt träningsprogram åt dig.

För att minska tröttheten kan du 

  • motionera dagligen.
  • ta en kort vila – cirka 15 minuter – före och efter något du ska göra, och planera in korta vilopauser under dagen.
  • göra det du verkligen vill och njuter av.
  • prioritera det som är väsentligt. Tänk efter om alla "måsten" är nödvändiga.
  • be om hjälp och dela ut uppgifter bland personer i omgivningen.
  • hitta en balans mellan vad du gör och hur du vilar. Tröttheten går inte att sova bort, men kan avta efter avslutad behandling och problemet kan förbättras.
  • ha tålamod.
  • prata gärna med en kontaktsjuksköterska om fatigue.

Mer på 1177 Vårdguiden

Råd och stöd vid cancer

Det finns olika sorters hjälp du kan få från andra personer vid cancer. Du kan ringa eller skriva för att få svar eller stöd anonymt av vårdpersonal. Du kan också kontakta en patientförening.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan