Att leva med cancer

Balans i vardagen - i, under och efter cancerbehandling

Innehållet gäller Jönköpings län

I väntan på besked, när cancerdiagnosen meddelas eller efter behandling avslutas kan vardagen komma ur fokus.

De uppgifter och roller vi har i eventuell familj, arbetsplats eller på  fritiden kan förändras och sjukdomen kan ta över. Att hitta balansen mellan tider att passa för provtagningar, olika behandlingar, ibland sjukhusvistelser och allt annat som den nya vardagen innehåller kan vara svårt.

Ibland behövs hjälp med prioriteringar i den nya vardagen. Till exempel för att planera in träning och regelbundna pauser. Man kan behöva stöd när den egna kraften och energin åker upp och ner.

Du kan vända sig till din närmaste arbetsterapeut på din vårdavdelning eller en arbetsterapeut på vårdcentralen för att prata om din vardag. Där kan du även få rekommendationer och prova ut olika hjälpmedel, och få ett anpassat träningsprogram för att öka styrkan och rörelseomfånget i armarna.

Till toppen av sidan