Vård vid resa utomlands

Vård utomlands

Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler, som beror på vilket land du är i.

Reglerna skiljer sig också åt beroende på hur fort du behöver vård.

I en del länder kan du få akut, nödvändig vård, till samma kostnad som invånarna i det land du är i. Förutsättningen är att du är på tillfälligt besök, till exempel på semester. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem igen.

Du kan ha rätt till ersättning om du väljer att söka planerad vård utomlands. Du kan också bli skickad för vård utomlands av den region som du tillhör. Då betalar regionen vårdkostnaderna.

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Till toppen av sidan