Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Hur mycket du som utlandssvensk får betala för vård i Sverige beror bland annat på vilket land du är bosatt i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om du söker vård i Sverige och är utlandssvensk. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller specifikt för dig om du planerar att söka vård i Sverige.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Till toppen av sidan