Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Sammanhållen journalföring - frågor och svar

Innehållet gäller Jönköpings län

Sammanhållen journalföring ger vårdgivare möjlighet att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare. Detta finns för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

1. Vad är sammanhållen journalföring?

Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare kan läsa varandras uppgifter. Vårdpersonalen kan se vilken vård man fått tidigare.

2. Varför används sammanhållen journalföring?

Det är för patientens skull som sammanhållen journalföring används. När vårdpersonalen har en helhetsbild av den vård man fått tidigare så blir vården både säkrare och tryggare. Det minskar dubbelarbete och ger vårdgivare möjlighet att planera och samordna vården.

3. Vilka journaluppgifter handlar det om?

Det är uppgifter om den vård man fått tidigare, provsvar, bokade besök och remisser. Vårdpersonal kan också se om man är överkänslig mot något eller tar ett läkemedel som inte ska kombineras med andra läkemedel. Uppgifterna kommer från vårdens journal- och laboratoriesystem.

4. Vem kan se journaluppgifterna?

Det är bara behörig och identifierad vårdpersonal som kan se journaluppgifterna. Vårdpersonalen ska ha en vårdrelation med patienten för att få läsa i journalen och behöva uppgifterna för att ge vård. Som patient ska man ha samtyckt till att personalen får läsa i journalen.

5. Vad innebär samtycke?

Vårdpersonalen ska fråga om man samtycker till att de läser i journalen.

6. Vad händer om man är medvetslös och inte kan lämna samtycke?

I en nödsituation, när det är fara för liv, har vårdpersonal rätt att läsa i journalen utan att fråga.

7. Hur skyddas uppgifterna?

Sekretesslagen och patientdatalagen reglerar hur vården ska hantera journaluppgifter. Vårdens IT-system innehåller skyddsfunktioner som gör att ingen obehörig kommer åt uppgifterna. All användning registreras och som patient har man rätt att få veta vem som läst i journalen.

8. Kan man läsa journalen via nätet?

Du kan läsa din journal via nätet genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster:

Du ska vara över 16 år, ha e-legitimation. Du kan ta del av journaluppgifter som är daterade 1 juli 2014 eller senare. Vill du ta del av äldre journaluppgifter beställer du journalkopior.

Mer på 1177.se

Till toppen av sidan