Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad vårdplanering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Efter att du fått vård och behandling på sjukhus, och blir utskriven, kanske du behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet. För att bedöma vilket stöd du behöver när du är hemma görs en samordnad vårdplanering.

Samordnad vårdplanering sker vid ett möte då du och personal från kommunen och vården pratar om vad som är viktigt för dig, vad du kan göra själv och vad du behöver hjälp med i hemmet för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. Om du vill kan dina anhöriga vara med vid mötet.

Mötet sker oftast i din bostad inom några dagar efter utskrivningen från sjukhuset. Det är personal från vårdcentralen som samordnar mötet. Personalen på sjukhuset meddelar dig vilket datum, tid och plats mötet kommer att ske.

Förberedelser inför mötet

För att det ska bli så bra som möjligt efter din sjukhusvistelse kan du innan du blir utskriven börja tänka på vad du kan göra själv och vilken hjälp du behöver när du kommer hem. Det kan exempelvis handla om:

  • Klarar du det dagliga livet, din personliga hygien, påklädning, matlagning och städning?
  • Har du någon som kan hjälpa till att handla mat eller göra apoteksärenden?
  • Behöver du rollator, toalettförhöjning eller andra hjälpmedel?
  • Är det något i din bostad som behöver anpassas?
  • Behöver du hjälp med mediciner, såromläggning, injektioner eller andra medicinska insatser?
  • Behöver du hjälp med träning?

Det ni kommer överens om, och vem som ansvarar för vad, sammanfattas i en vårdplan (samordnad individuell plan, SIP) som du får en utskrift av eller kan läsa i din journal när du loggat in på 1177.se.

Om något inte fungerar efter att du skrivits ut

När du skrivs ut från vårdavdelningen på sjukhuset får du information om vården och behandlingen du fått, dina läkemedel och vart du ska vända dig om du mår sämre eller behöver hjälp när du kommit hem.

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan