Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad vårdplanering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Efter att du fått vård och behandling på sjukhus, och blir utskriven, kanske du behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet. Då flyttas det medicinska ansvaret för dig över från vårdavdelningen på sjukhuset till hemsjukvården, och du får den vård du behöver hemma.

Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg och säker när du kommer hem. För att bedöma vilket stöd du behöver när du är hemma görs en samordnad vårdplanering. Det sker vid ett möte då du och personal från kommunen och vården pratar om vad som är viktigt för dig, vad du kan göra själv och vad du behöver hjälp med i hemmet för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. Om du vill kan dina anhöriga vara med vid mötet.

Mötet sker oftast i din bostad inom några dagar efter utskrivningen från sjukhuset. Det är personal från vårdcentralen som samordnar mötet. Personalen på sjukhuset meddelar dig vilket datum, tid och plats mötet kommer att ske.

Till toppen av sidan