Olika vårdformer

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Vem kan få planerad vård hemma?

Kontakta vårdcentralen, din fasta vårdkontakt eller någon där du brukar få vård för att prata om dina behov och om du kan få vård hemma.

Vården planeras tillsammans med dig. En närstående kan också vara med. Din fasta vårdkontakt samordnar planeringen. Här kan du läsa mer om fast vårdkontakt och hur vården planeras.

Jönköpings län

Samordnad individuell plan

För att bedöma vilket stöd du behöver i hemmet görs en samordnad individuell plan. Personal inom hälso- och sjukvård samtalar då med dig, och eventuella anhöriga/närstående, om vilken vård och andra insatser som behövs i hemmet, till exempel efter att du har fått vård på sjukhus. Samtalet ska leda till att man upprättar en vårdplan där det framgår vilka behov av vård och omsorg du har och vem som ansvarar för vad. Läs mer: 

Vad kostar det?

Hur mycket du behöver betala för vård hemma beror på var du bor. Det varierar mellan olika delar av landet.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är olika vad du kan få hjälp med. Det beror på vad du behöver och vad som finns där du bor. Det kan vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, rehabilitering eller habilitering.

Det kan också gå att få mer avancerad vård, till exempel dialys eller dropp.

Vem ger mig vård hemma?

Ofta samarbetar flera yrkesgrupper i team. Vilka som ingår i teamet beror på vad du behöver. Det kan till exempel vara en undersköterska, en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator, en dietist, en läkare eller en person med något annat vårdyrke.

Även hemtjänsten kan ingå i teamet, om du har hemtjänst.

Du som är närstående

Du som är närstående kan hjälpa till med viss vård om du vill och det är möjligt, men du måste inte. Här kan du läsa mer om att vara närstående och vilket stöd som finns.

Jönköpings län

Egenvård

Vård som du kan utföra själv eller få hjälp med av en närstående kallas ibland för egenvård eller ”vård under eget ansvar”. Det kan handla om medicinering, omläggning av sår eller behandling av lindrigare sjukdomsbesvär.

Om hälsan försämras ska du alltid kontakta din vårdcentral för råd.

Bedömning av förmåga att klara sin egenvård

För att se vad du själv, eller tillsammans med närstående, kan sköta vad gäller egenvård, görs en individuell bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan vara till exempel en läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör en sådan bedömning. Ett så kallat egenvårdsintyg skrivs som visar vilka åtgärder som behöver göras.

Om du har frågor om din egenvård ska du vända dig till den som har utfärdat egenvårdsintyget.

Till toppen av sidan