Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård om du har stort behov av omvårdnad

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver mycket omvårdnad under lång tid. Det innebär att du kan bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Omvårdnad betyder att du ska få hjälp med saker som du inte klarar av att göra själv, till exempel klä på dig, att tvätta dig eller att äta. Ditt behov av hjälp ska vara så stort att du behöver den minst tre gånger på dagen och natten under minst ett år.

Kan jag få hjälp?

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver omvårdnad under lång tid. Det innebär följande:

  • Du bor i ett särskilt boende för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • Du får hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Du bor i egen bostad men behöver mycket vård och omsorg.
  • Du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver mycket vård och omsorg.
  • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hjälpen består av två delar

Du kan få hjälp på två sätt. Det ena är en bedömning av munhälsan. Det andra är nödvändig tandvård, som innebär att du betalar samma avgift som för sjukvård.

Bedömning av munhälsan

Du får en munhälsobedömning om din kommun tycker att du har ett behov av omvårdnad som ger rätt till särskild hjälp med tandvård.

En tandläkare eller tandhygienist kommer till dig där du bor. Hen undersöker munnen och tänderna för att se om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre. Du kan också få råd om hur du bäst sköter tänderna. Undersökningen kostar ingenting.

Du kan tacka nej till bedömningen

Du väljer själv om du vill ha munhälsobedömningen eller inte. Du kan inte välja vem som ska göra den om du tackar ja.

Du har rätt att ändra dig och få bedömningen vid ett senare tillfälle om du tackar nej.

Nödvändig tandvård

Till nödvändig tandvård räknas till exempel behandling som gör det lättare att tugga. Det kan också vara behandling som minskar smärtor eller obehag i munnen.

Kostnaden för nödvändig tandvård får du räkna samman med dina andra avgifter för hälso- och sjukvård. Då ingår tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Du kan få nödvändig tandvård även om du tackar nej till munhälsobedömningen.

Du behöver ett intyg

Du får ett intyg som visar att du har rätt till nödvändig tandvård. Det kan vara ett kort eller ett digitalt intyg. Då behöver du bara lämna ditt personnummer till tandvårdspersonalen.

Det kan vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personalen på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att du har ett behov. De kan skicka in en ansökan, men det är regionen som bestämmer om du får intyget.

Ibland går det att ansöka själv

Det kan vara så att du får vård i hemmet av närstående och inte har någon kontakt med kommunen. I en del regioner kan man själv skicka en ansökan till enheten för tandvård. Kontakta din region och fråga vad som gäller.

Jönköpings län

Intyg om nödvändig tandvård i Jönköpings län

Om din kommun bedömer att du har ett stort och långvarigt omvårdnadsbehov får du ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård. Det kan till exempel vara distriktssköterskan, biståndshandläggaren eller sjuksköterskan på äldreboendet som bedömer behovet och utfärdar intyget.

Har du inte någon kontakt med kommunen, utan i stället får vård i hemmet av närstående, kan du själv ta kontakt med ansvarig biståndshandläggare eller distriktssköterska som gör en behovsbedömning och utfärdar ett intyg.

Om du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och fått ett beslut om insats enligt LSS, kan du också få särskild hjälp med tandvård. LSS-handläggaren utfärdar intyget.

Om du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning utfärdar psykiatrisjuksköterskan eller psykiatrihandläggaren intyget.

Du kan själv välja tandläkare eller få hjälp att hitta en

Om du har intyg om nödvändig tandvård kan du själv välja tandläkare. Du kan också be den person som gör munhälsobedömningen om hjälp att hitta en tandläkare.

I en del regioner kan man få hemtandvård. Det betyder att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem med en enklare utrustning för att till exempel laga en tand eller ta bort tandsten.

Viktigt med eget inflytande

Det är viktigt att du får bestämma hur du vill ha din tandvård. Men ibland kan en psykisk sjukdom eller en demenssjukdom göra det svårt att prata med vårdpersonalen.

Då ska vårdpersonalen tillsammans med närstående ansvara för att du mår bra och får den tandvård du behöver. Det kan också vara en så kallad god man. Det är en person som tar hand om och ser till att du får hjälp med det du behöver, till exempel vård, omsorg och att sköta din ekonomi.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Du kan vända dig till den enhet som ansvarar för tandvården i din region om du har frågor om nödvändig tandvård. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, ibland något annat. Kontaktuppgifter brukar finnas på regionens webbplats.

Du kan även prata med chefen för verksamheten om du bor på ett särskilt boende. Du kan också fråga biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren i din kommun.

Jönköpings län

Frågor om tandvårdsstödet

Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning fattar beslut om du har rätt till tandvårdsstöd och hur länge det gäller. Har du har frågor om tandvårdsstöd, eller vill veta hur en bedömning går till, kan du ringa:

  • Anna-Karin Wixe, sektionschef/tandhygienist, telefon 010-242 41 96.
  • Eva Larsson Gustafsson, bedömningstandläkare, telefon 010-242 41 81. 
  • Katarina Lozinski, bedömningstandläkare, telefon 010-242 41 82. 

Du kan också kontakta Bedömning tandvård via e-post: bedomningstandlakare@rjl.se

Mer på 1177.se

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Till toppen av sidan