Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Varumärkesmanual för 1177

Budskapsplattform

Vi behöver beskriva varumärket 1177 på ett enhetligt sätt, oavsett vem som kommunicerar. I budskapsplattformen finns formuleringar att utgå från både när du beskriver helheten 1177 eller de olika kanalerna som ingår i varumärket. Budskapen är till för att ge stöd och för att inspirera och kan behöva anpassas beroende på sammanhang. Formuleringarna har skrivits utifrån det generella uppdrag som är lika för alla regioner.

1177 utvecklas i snabb takt och budskapsplattformen behöver därför anpassas allt eftersom. Sidan kommer därmed att uppdateras successivt.

Generella principer för att beskriva 1177

Kommunicera funktionalitet

Det är 1177 som ska stärkas och inte varumärkets specifika tjänster. Därför ska vi beskriva funktionerna och den hjälp som 1177 erbjuder i stället för namnet på tjänsterna som finns inom varumärket.

Kommunicera varumärket som helhet

Vi strävar i första hand efter att kommunicera varumärket som helhet. Använd därför främst de beskrivningar som avser hela 1177. Utvecklingen av 1177 innebär att kanalerna håller på att smälta samman men har du behov av att kommunicera innehållet och erbjudandet för respektive kanal finns särskilda beskrivningar för detta. När vi pratar om de olika kanalerna säger vi 1177.se respektive 1177 för telefonnumret. Vi bör använda begreppet e-tjänster i begränsad omfattning och hellre kommunicera vad man gör på 1177.se, till exempel ”när du loggar in på 1177.se kan du…”.

Hänvisningar

Vid direkta hänvisningar till våra kanaler ska adressen 1177.se och telefonnumret 1177 användas. När vi hänvisar till våra e-tjänster säger vi: logga in på 1177.se. När det finns behov av att förtydliga att 1177 är ett telefonnummer skriver vi, ”Ring numret 1177” alternativt ”Ring telefonnummer 1177”.

Budskapsformuleringar

Här hittar du exempel i form av både budskap samt beskrivningar och varianter på formuleringar som kan användas i löpande text.

Så här beskriver vi vad 1177 erbjuder:

 • Information och tjänster för din hälsa och vård – dygnet runt
 • På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring (telefon)nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Eller sök vård digitalt i 1177 direkt.
 • 1177 ger dig kvalitetssäkrad information om hälsa och vård som är lätt att förstå. Du får råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och du får veta när och var du kan söka vård.
 • 1177 – tryggt om din hälsa och vård
  • Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård
  • Logga in för att till exempel läsa din journal och göra vårdärenden
  • Ring (telefon)nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt
  • Sök vård digitalt i 1177 direkt.
 • 1177 – tryggt om din hälsa och vård
  • Ring 1177
  • Besök 1177.se
  • Logga in på 1177.se
  • Sök vård digitalt i 1177 direkt
 • 1177 ger dig råd när du vill må bättre
 • 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner. Här samlas tjänster inom hälsa och vård
 • Besök 1177.se, ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller sök vård digitalt i 1177 direkt

Korta fraser för att förstärka 1177:

 • Tryggt om din hälsa och vård
 • Hjälper dig med din hälsa/vård - dygnet runt
 • Allt för din hälsa och vård
 • Din guide till hälsa och vård

About 1177

 • 1177 provides advice, information, inspiration and e-services for your health and healthcare. A 24/7 service from the Swedish publich health care.
 • Visit 1177.se or phone 1177 for healthcare advice.

Or:

 • 1177 provides advice, information, inspiration and e-services on health and healthcare.
 • A service from the Swedish publich health care.
 • Available by phone at 1177 and online at 1177.se and 1177 direkt.

1177 – när du ringer för sjukvårdsrådgivning

Huvudbudskap Underbudskap Budskap i löptext
Ring 1177 Ring (telefon)nummer 1177 för att få råd när du är sjuk 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt. Du får prata med en sjuksköterska som hjälper dig att bedöma dina symtom, ger dig råd och vägleder dig till rätt mottagning om det behövs.
Ring (telefon)nummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning Är du osäker på om och var du ska söka vård? Ring (telefon)nummer 1177  
Ring (telefon)nummer 1177 för råd om vård Behöver du sjukvårdsrådgivning? Ring 1177  

Läs mer om 1177 för sjukvårdsrådgivning.

1177 by phone

If you need healthcare advice you can phone 1177. The nurses at 1177 give advice and serve as a guide to the healthcare system. Open around the clock.

1177.se

Huvudbudskap Underbudskap Budskap i löptext
På 1177.se får du råd om hälsa och vård Vad kan jag göra själv för att må bättre? Råd finns på 1177.se Du hittar mer information på 1177.se.
På 1177.se hittar du information som du kan lita på om hälsa och vård När ska jag söka vård? Läs på 1177.se Du hittar mer information om undersökningen på 1177.se.
  Vill du äta bättre? Tips finns på 1177.se Besök 1177.se för att…
  Vill du sova bättre? Råd finns på 1177.se Behöver du hjälp att…? Besök 1177.se.
  Vill du röra på dig mer? Få tips på 1177.se Vill du hitta kontaktuppgifter till din mottagning? Besök 1177.se.
  Hitta din mottagning. Besök 1177.se  
 

Läs mer på 1177.se (skriv ut kortadressen om hänvisning kan göras, exempelvis: 1177.se/vastmanland/kolla-tarmen)

 

Fraser när 1177.se ska beskrivas mer utförligt:

 • På 1177.se finns granskade texter och filmer om besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och vad du kan göra själv för att lindra dina besvär samt hur vården fungerar i Sverige.
 • Allt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården.
 • På 1177.se finns information och tjänster för din hälsa och vård som ger dig kunskap och stöd i kontakten med vården.
 • På 1177.se hittar du information om hälsa och vård som är kvalitetssäkrad och lätt att förstå.
 • På 1177.se får du råd om hälsa och vård och kan göra dina vårdärenden på ett säkert sätt.
 • På 1177.se får du kunskap och hittar tjänster för din hälsa och vård från Sveriges regioner.

1177 online – 1177.se

Sweden’s national hub for advice, information, inspiration and e-services for health and healthcare. You can read about diseases, treatments, rules and rights. Here, you can also find health clinics and use e-services to contact the health-care services. All of the content on 1177.se is quality assured together with experts from healthcare throughout Sweden.

1177.se - när du är inloggad

 

Huvudbudskap Underbudskap Budskap i löptext
Logga in på 1177.se Logga in på 1177.se för att... Logga in på 1177.se för att kontakta vården och exempelvis förnya recept, boka om din tid eller läsa din journal.
På 1177.se kan du kontakta vården när det passar dig Förnya recept på 1177.se När du loggar in på 1177.se kan du bland annat förnya recept, boka om din tid eller läsa din journal.
På 1177.se kan du kontakta vården på ett säkert sätt Boka tid på 1177.se Boka vaccinationstid på 1177.se. Logga in med e-legitimation.
Gör dina vårdärenden på 1177.se Läs din journal på 1177.se  
  Boka tid? Förnya recept? Logga in på 1177.se  
  Logga in för att få tillgång till ditt digitala stöd-, behandlings- eller utbildningsprogram på 1177.se  

Fraser för en mer utförlig beskrivning:

 • Logga in på 1177.se när du vill kontakta vården, läsa personlig information om din vård eller göra andra digitala ärenden. Du kan bland annat boka tid, förnya recept och se information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel på recept.
 • Kontakta vården genom att logga in på 1177.se. Du kan till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal. Har du barn under 13 år kan du göra dina barns vårdärenden via din egen inloggning. Du kan också genomföra en internetbehandling eller delta i stödprogram.
 • Vad du kan göra när du loggat in skiljer sig åt mellan olika regoner och mottagningar.

Läs mer om tjänsterna du når när du loggar in på 1177.se.

Online services for 1177

 • Manage your healthcare contacts online. Log in to 1177.se.
 • Contact your healthcare provider at your convenience. Log in to 1177.se
 • Make an appointment or renew prescriptions? Log in to 1177.se
 • When you log in to 1177.se you can make appointments, renew prescriptions or read your medical records.
 • When you log in to 1177.se you can make appointments, renew prescriptions or read your medical records. You can also undergo an online treatment or participate in a support program.
 • Manage your child’s healthcare contacts through your own account, if your child is under the age of 13.

1177 direkt

Huvudbudskap Underbudskap Budskap i löptext
Sök vård digitalt i 1177 direkt
(+ region)
Sök vård digitalt i 1177 direkt för att få kontakt med sjuksköterska eller läkare i din region.

Med 1177 direkt kan du logga in och svara på frågor om dina symtom. Våra sjuksköterskor och läkare hjälper dig i chatt eller video. 

Sök vård i 1177 direkt för att få råd när du är sjuk  Vill du söka vård utan att lämna ditt hem? Sök vård via 1177 direkt i din region.   
Få vård digitalt i 1177 direkt Är du tillfälligt sjuk? Gå till 1177.se och välj din region för att söka vård via 1177 direkt.   

Fraser för en mer utförlig beskrivning

 • 1177 direkt gör det möjligt att söka vård digitalt. Du får en bedömning av dina symtom och besvär.
 • 1177 direkt hjälper dig att ta hand om dig själv när du är sjuk. Du kan chatta med en sjuksköterska eller läkare om du behöver vård. Vid behov kan du växla över till videosamtal.
 • 1177 direkt gör det möjligt att söka vård digitalt i din region.
 • 1177 direkt är ett alternativ till att ringa. Använd din dator, telefon eller surfplatta för att kontakta oss.
 • 1177 direkt gör det möjligt att kontakta vården oavsett var du befinner dig.
 • 1177 direkt – svara på några förberedande frågor och få en bedömning av vårdpersonal i din region.
 • 1177 direkt är ett digitalt komplement till regionens vårdcentral och jourmottagning. Börja när det passar dig, få en rekommendation om nästa steg direkt eller kontakt med vårdpersonal under din regions öppettider.

1177 i siffror

Fakta och siffror i budskapen som utgår från volym och urval är hämtade från varumärkesmätningar och nöjdhetsundersökningar (så kallade NKI). Metoden utförs enligt normer fastställda av Statistiska Centralbyrån.

 • Varje dag läser 13 000 personer sin journal på 1177.se.
 • Varje dag förnyas 8 500 recept på 1177.se.
 • Varje dag besöker 570 000 personer 1177.se.
 • Varje dag ringer 15 000 personer till 1177 och får vägledning och råd av en sjuksköterska.

Siffrorna som presenteras för varje dag summerar hela landet under en genomsnittsdag 2022.

 • 99 procent känner till 1177.
 • 83 procent har ett stort förtroende för 1177.
 • 61 procent väljer i första hand 1177.se när de söker råd om vård på nätet (11 procent väljer Google).

Historien om det som idag är 1177

Du är ung, har framtiden för dig, i början av din jobbkarriär och just bildat familj.
Det är nu livet ska vara som allra bäst.
Men så vänds allt upp och ned.

På ett läkarbesök får du veta att du har cancer. Bröstcancer.
Du som precis fyllt trettio.

Ensam hemma kommer frågorna.
Vad sa läkaren? Du minns inte.
Vad händer nu?
Du tänker: Kommer jag att dö?
Var kan jag få veta mer?

Vad gör du?
Googlar såklart.

Det är bara det att det inte går. För det här är i mitten av 90-talet och det enda du har är en enkel liten broschyr som du fick av läkaren. Producerad av ett läkemedelsföretag.

Så startar historien om det som idag är 1177. Den unga kvinnan som fick cancer var en av drivkrafterna bakom det som idag är 1177.se.  

Sajten startades 1999 med syftet att erbjuda pålitlig och icke-kommersiell patientinformation. Några regioner var med och finansierade satsningen till en början, allt fler anslöt sig efter hand men det låg helt utanför den ordinarie vårdverksamheten.

Några år senare fick sjukvårdsrådgivningen på telefon det gemensamma, nystartade numret 1177. 2006 kunde invånare i sex regioner ringa 1177. Från 2013 kan invånare i alla regioner ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Samma år gick 1177 ihop med Vårdguiden, som var ett likadant koncept som 1177. Vårdguiden hade funnits lika länge och framgångsrikt i Stockholm. För första gången får invånare i hela Sverige en gemensam tjänst för råd om vård på webb och telefon.

Utnyttjandet av digitala tjänster ökade kraftigt under åren som följde, liksom användningen av tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. I dagligt tal blev enbart 1177, eller ring 1177 och läs på 1177.se, allt vanligare som benämningar både av invånare och regionernas medarbetare, liksom av media. Därför anpassas och ändras varumärkets namn under 2022 från 1177 Vårdguiden till 1177.

Det har varit en framgångsrik resa. Idag kan alla invånare ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, besöka 1177.se för att få information och inspiration om hälso- och sjukvård och logga in för att använda e-tjänster.

1177 är ett samarbete mellan Sveriges alla regioner.

Till toppen av sidan