Stöd och behandling via nätet

KomIgång Online – stödprogram för föräldrar till barn med svårigheter att kommunicera

Innehållet gäller Jönköpings län

KomIgång Online är ett stödprogram för dig som är förälder eller närstående till barn mellan 0-6 år som har svårt att kommunicera.

Programmet hjälper dig att förstå ditt barn bättre och utveckla en kommunikationsstil som passar ditt barns behov. Du kommer också att få lära dig om olika sätt att kommunicera.

Programmets innehåll

Programmet består av sex olika avsnitt som kallas för moduler. Modulerna innehåller bland annat förklarande filmer på olika övningar med verkliga exempel. Du får också ta del av inspelade samtal med både professioner inom ämnet och andra föräldrar.

I programmets moduler får du bland annat kunskap om:

  • Olika steg i barns kommunikationsutveckling
  • Din roll som förälder i barnets kommunikationsutveckling
  • Kommunikationsstrategier och kommunikationshjälpmedel att använda tillsammans med barnet för att stärka kommunikation, lek och samspel.
  • Tips och råd i olika vardagssituationer

När du har arbetat igenom samtliga moduler har du med stor sannolikhet fått med dig kunskap för att bättre förstå ditt barns kommunikationsförmåga samt verktyg och strategier för att lättare kunna stötta ditt barn vidare i hens kommunikationsutveckling.

Jönköpings län

Hur får jag tillgång till programmet?

Programmet kan aktiveras till dig som förälder till ett barn som har en pågående kontakt med en logoped. Kontakta er logoped för att få mer information om KomIgång Online.

Kontakt

Till toppen av sidan