ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Råd och stöd på chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Att prata med någon som lyssnar kan kännas skönt. Det kan ge nya perspektiv som gör att du kommer vidare, eller hjälpa dig att sätta ord på det som är svårt. Att få vara anonym kan kännas bra, och göra det lättare att ta kontakt. 

Varierar vem du får prata med

Beroende på vilken stödlinje du kontaktar, kan det variera vad den som svarar har för bakgrund och utbildning. En del telefonlinjer eller chattar bemannas av personer med egen erfarenhet, andra av professionellt utbildad personal och en del av personer som fått viss utbildning i att ge medmänskligt stöd. 

Här nedan finns en lista på olika organisationer som du kan kontakta. De är sorterade i alfabetisk ordning. För dig som är ung finns en liknande lista över telefonjourer och chattar på Umo.se.

Här kan du få råd och stöd

Alkohollinjen

Du kan ringa Alkohollinjen om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Du kan få stöd för att ändra ditt drickande, eller få råd om hur du ska göra om någon du känner har problem med alkohol.

Telefon: 020-84 44 48

Anhöriglinjen

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Du är även välkommen att mejla.

Telefon: 0200-23 95 00

Information om öppettider med mera på anhörigasriksförbund.se

BRIS för barn

BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla eller chatta. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.

Telefon: 116 111

Chatten når du på bris.se. Där finns även information om öppettider, med mera.

BRIS för vuxna

BRIS har stödverksamheter för båda barn och vuxna. Du som är vuxen och orolig för ett barn i din närhet kan kontakta BRIS vuxentelefon.

Telefon 0771-50 50 50

Mer information om öppettider mer mera på Bris - för vuxna om barn.

Brottsofferjouren - Unga brottsoffer

Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält. Det kostar inget, och du kan vara anonym. Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12 och 25 år.

Telefon: 0200-21 20 19

Mejl: fraga@boj.se

Brottsofferjouren

Du som är utsatt för brott, är anhörig eller vittne till brott kan få stöd av Brottsofferjouren.

Telefon: 0200-21 20 19 

På webbplatsen brottsofferjouren.se hittar du också brottsofferjouren just där du bor.

Droghjälpen

Du som har funderingar kring dina drogvanor kan kontakta Droghjälpen. Det är en stödlinje som erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon, och drivs av Beroendecentrum i Stockholm. Du som närstående är också välkommen att höra av dig.

Mer information och öppettider hittar du på webbplatsen Droghjälpen.se

Föreningen Frisk och fri

Du som är närstående eller själv har en ätstörning kan kontakta den rikstäckande föreningen Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon. Mer information och öppettider hittar du på webbplatsen Frisk & Fri.

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Alla är välkomna att höra av sig, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Föreningen Storasyster har tystnadslöfte, vilket innebär att det du säger eller skriver inte berättas vidare för någon annan. Du kan vara anonym om du vill.

Kontakt: jour@foreningenstorasyster.se

Mer information om föreningen finns på Föreningen Storasyster.

Föräldratelefonen

För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldratelefonen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Hit kan du ringa anonymt.

Telefon: 020-85 20 00

För information om öppettider med mera, besök mind.se

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till människor i kris. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma. De som svarar är psykologer, socionomer eller sjuksköterskor och har stor erfarenhet av att stödja människor i kris. Du kan även kontakta Hjälplinjen om du är orolig för någon närstående.

Telefon: 0771-22 00 60

Information om öppettider och mera finns här.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst.

Chatten och information om öppettider med mera hittar du på jourhavandekomp.se.

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du dela dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten.

Telefon: 08-702 16 80

Från och med den 1 december 2019 kommer du även att kunna chatta. Information om öppettider med mera finns på Jourhavande-medmänniska.se

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Den som svarar har tystnadsplikt, vilket innebär att det ni pratar om inte får föras vidare. Du kan också vara anonym, om du vill.

Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

Det går också att skicka in ett digitalt brev eller chatta. Mer information finns på Svenska kyrkans webbplats.

Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan du som känner dig som kille chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer.

Chatten når du på chatt.killfragor.se

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Den som svarar har tystnadsplikt, vilket innebär att det du säger inte får berättas vidare för någon annan. Du som ringer kan vara anonym, och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Mer information på kvinnofridslinjen.se

Kyrkans SOS

Att dela det svåra med någon gör skillnad. Du kan kontakta jourtelefonen eller SOS-brevlådan anonymt. De som svarar är vanliga medmänniskor som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer. Tystnadsplikt betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan. 

Telefon: 031-80 06 50

Du kan också skriva till SOS-brevlådan. Då får du svar inom 72 timmar. Inloggning samt information om öppettider med mera hittar du här.

Mind självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Telefonlinjen och chatten är öppen klockan 6 till 24, alla dagar i veckan.

Telefon: 901 01

Chatten når du på mind.se

Palveleva puhelin - Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour

Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen.

Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen för alla som vill prata om sin livssituation på finska. Du ringer anonymt, den som svarar har tystnadsplikt. Det innebär att det ni pratar om inte får föras vidare. Samtalen är kostnadsfria.

Telefon: 020-26 25 00

PrevenTell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet och känner oro för dina tankar och handlingar. Du kan också ringa om du är rädd att göra dig själv eller andra illa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-66 77 88

Du kan ringa när som helst på dygnet och lämna meddelande på telefonsvararen. Då blir du uppringd nästkommande vardag.

Rädda barnens stödlinje på flera språk

Samtalsstöd på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska för barn, ungdomar och föräldrar. Anonymt och gratis.

Information om telefontider hittar du på Rädda barnen.

Telefon: 020-077 88 20

Rädda barnens stödchatt för barn och unga 

Anonym stödchatt för dig som är barn eller ung och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Chatten finns för dig som känner att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid. De som svarar har tystnadsplikt, vilket innebär att allt som det skrivs och pratas om i chatten inte får föras vidare. 

Chatten och information om öppettider med mera finns på dinarättigheter.se

SHEDO

Föreningen SHEDO stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. De har en jourmejl dit du kan skriva om du behöver prata med någon. Du kan också höra av dig om du har funderingar kring psykisk ohälsa. De som svarar på mejlen har egna erfarenheter av ätstörningar eller självskadebeteende, men mår bra idag.

SHEDO driver också en chatt som är öppen några dagar i veckan.

Mejl: jour@shedo.se

SPES Ungdom är till för dig som är ung och närstående till någon som tagit sitt liv. SPES kan hjälpa dig att få stöd genom exempelvis träffar och har även en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

Telefon: 08-34 58 73

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

SPES är till för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. SPES har en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

Telefon: 08-34 58 73

För öppettider, information med mera, besök spes.se

Stödlinjen

Du kan kontakta Stödlinjen för råd och stöd om du har problem med ditt spelande, eller om du är orolig för någon annans spelande. Du kan ringa, chatta eller mejla. Det är gratis och du kan vara anonym.

Telefon: 020-81 91 00

För mer information besök Stödlinjens webbplats.

Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon är till för dig som har tjänstgjort i den militära utlandsstyrkan. De som svarar har egen erfarenhet av utlandstjänst och kan ge stöd och råd.

Telefon: 020-666 333 eller e-post: 020666333@fredsbaskrarna.se

För mer information, besök Sveriges Veteranförbunds webbplats.

Tjejjourer, transjourer och ungdomsjourer

Tjejjouren.se är en portal ut till landets 60 jourer för unga. På Tjejjouren.se kan du komma i kontakt med en tjej-, trans, och ungdomsjour. Du kan få stöd via chatt, mejl och telefon.

Du som definierar dig som tjej kan också hitta bra information i tjejguiden. Mer information finns på tjejjouren.se.

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information för dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir utsatt, eller själv är den som utsätter någon. Du kan chatta anonymt varje kväll kl 20-22.

Äldrelinjen

Föreningen Minds stödtelefon för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Information och öppettider med mera på mind.se.

Om det är bråttom

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård. 

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård. 

Om du behöver mer stöd

Om du redan har kontakt med psykiatrin, men känner att du behöver mer hjälp och stöd kan du kontakta en patientförening. Som närstående kan det kännas mycket värdefullt att prata med andra med liknande erfarenheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en patientförening eller närståendeförening. 

Här finns en lista äver patient- och närståendeföreningar som du kan kontakta.

Till toppen av sidan