ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Här nedan finns en lista på olika organisationer som du kan kontakta anonymt. Öppettider och tillgänglighet skiljer sig åt. Beroende på vilken stödlinje du kontaktar kan det variera vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har.

Vissa stödlinjer bemannas av personer med egen erfarenhet, andra av professionellt utbildad personal och en del av personer som har fått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Alla stödlinjer har någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan. För mer information samt aktuella uppgifter om öppettider hänvisar vi till stödlinjernas webbplatser.

Till toppen av sidan