MÄTNINGAR

Tryckmätning i matstrupen och 24-timmars pH-mätning i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har sväljningssvårigheter kan du göra en undersökning som mäter funktionen i matstrupen och i övre magmunnen med hjälp av en tryckkateter. Vid besvär med sura uppstötningar från magen mäts pH-värdet i matstrupen med hjälp av en pH-kateter.

Förberedelser

Du ska inte äta, dricka, snusa eller röka fyra timmar före undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Näsan bedövas först med lite salva. Undersökningen görs av en biomedicinsk analytiker som via näsan för ned en tryckkateter till magsäcken och mäter trycket i matstrupen och magmunnen medan du sväljer lite vatten. Tryckkatetern tas sedan bort. En tunnare pH-kateter förs ned på samma sätt om man ska mäta pH-värdet i matstrupen.

pH-katetern mäter surhetsgrad och eventuellt sura uppstötningar från magen under cirka 24 timmar. Du ska undvika sura drycker, men annars leva som vanligt. pH-katetern fästs med en brun tejp i ansiktet. Du får med dig en inspelningsdosa med tryckknappar för mat, ryggläge och symtom som du kan bära med en rem över axeln.

Nästa dag, vid ungefär samma tid, tar man bort katetern på sjukhuset.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen.

Till toppen av sidan