Provtagning och mätningar

Mätningar

Mätningar kan visa många olika saker, till exempel ditt blodtryck, hur ditt hjärta pumpar eller aktiviteten i din hjärna.

Innehåll - Mätningar

Visa innehåll som:
EKG

EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan behöva bli undersökt med EKG för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Ett EKG ingår ofta i vanliga hälsoundersökningar.

EEG-undersökning

Aktiviteten i hjärnans nervceller kan avläsas under en EEG-undersökning. När undersökningen görs får du ha elektroder fästa mot hårbotten. Du får vanligtvis genomgå undersökningen om läkaren misstänker att du har epilepsi

Mäta blodtrycket

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll. Du kan även mäta blodtrycket själv.

Sömn-EEG på barn och unga

En EEG-undersökning görs för att läsa av aktiviteten i hjärnans nervceller. Så här fungerar undersökningen på barn och unga.

Tryckmätning i matstrupen och 24-timmars pH-mätning i Jönköpings län

Om du har sväljningssvårigheter kan du göra en undersökning som mäter funktionen i matstrupen och i övre magmunnen med hjälp av en tryckkateter. Vid besvär med sura uppstötningar från magen mäts pH-värdet i matstrupen med hjälp av en pH-kateter.

Nattlig andningsregistrering

Instruktioner för hur du använder utrustning hemma för att registrera andningsuppehåll och snarkningar.

Multi Sleep Latency Test (MSLT) i Jönköpings län

Du kan behöva göra en Multi Sleep Latency Test (MSLT) vid misstanke om narkolepsi eller vid ökat sömnbehov dagtid (hypersomni). Undersökningen utförs genom att man mäter tiden för insomning vid flera tillfällen under en dag.

mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan