KROPPSUNDERSÖKNINGAR OCH FUNKTIONSTEST

Undersökning av nervledningshastighet (neurografi) i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan behöva göra en undersökning av nervledningshastigheten för att undersöka funktionen i nerverna på främst armar och/eller ben.

Förberedelser

Det är viktigt att hålla nerverna i händer och fötter varma, därför ska du klä dig varmt. Undvik att använda hudkräm på händer och fötter då den försvårar elektrodpåsättningen.

Hur går undersökningen till?

Vid undersökningen får du sitta i en bekväm stol. Den som utför undersökningen fäster sedan små plattor på huden. Dessa plattor fångar upp elektriska signaler från nerver och muskler som uppstår när man retar nerverna med elektriska stötar. På detta sätt får man en uppfattning om hur snabbt nerven leder impulsen mellan stimuleringsstället och muskeln.

Efter undersökningen

Besked om resultatet får du av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan