BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Bentäthetsmätning

Bentäthetsmätning är en undersökning som visar om du har benskörhet, något som ökar risken för benbrott. En anledning till mätningen kan vara att se och följa effekten av medicinering vid benskörhet.

Bentätheten mäts med hjälp av röntgen eller ultraljud för att se hur tätt skelettet är. Resultatet av mätningen är en av flera faktorer som hjälper läkaren att bedöma om du har ett svagare skelett, som ökar risken för benbrott. Annat som kan påverka den risken är ålder, kön, rökning, motionsvanor, vissa andra sjukdomar och vissa läkemedel, till exempel kortison.

Benskörhet är vanligast hos äldre, men förekommer även hos yngre personer, till exempel hos den som har anorexi. Den som fått ett benbrott efter en lättare olyckshändelse kan få göra en bentäthetsmätning. För den som har normal bentäthet är det ovanligt att små skador leder till benbrott.

Förberedelser

Det behövs inga förberedelser, oavsett vilken av de båda undersökningarna du ska göra, röntgen eller ultraljud.

Vanligast är att du får göra en röntgenundersökning av bentätheten. Före undersökningen får du ta av dig smycken och kläder med metallknappar i närheten av stället på kroppen som ska mätas, eftersom de kan påverka mätningen.

Hur går undersökningen till?

Du sitter eller ligger ner under röntgenundersökningen, som tar cirka 20 minuter. En svag röntgenstråle skickas genom det ben som ska undersökas, till exempel i ryggen eller i höften. Undersökningen känns inte och den brukar inte upplevas som obehaglig. Stråldosen är lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

Ibland mäts bentätheten genom ultraljudsundersökning av hälbenet. Då får du ta av dig strumpan och sätta hälen i en ultraljudsapparat. Undersökningen tar bara någon minut.

Hur mår jag efteråt?

Undersökningen brukar inte kännas. Du mår som vanligt efteråt.

Till toppen av sidan