Ryggmärgsskada

Hjälp och stöd

Innehållet gäller Jönköpings län

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Hjälpmedel vid ryggmärgsskada

Hjälpmedel som underlättar vardagen för dig med ett varaktigt funktionshinder kan förskrivas. Behovet av hjälpmedel bedöms tillsammans med dig och din arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare.

Social och ekonomisk trygghet

Att drabbas av en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom eller skada påverkar olika delar i livet. Hemkommunen, Region Jönköpings län och staten vill på olika sätt hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar till goda levnadsförhållanden med social och ekonomisk trygghet. Behovsprövning sker i varje individuellt fall utifrån olika bestämmelser.

Till toppen av sidan