Ryggmärgsskada

Få det dagliga livet att fungera

Innehållet gäller Jönköpings län

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Aktiv rehabilitering

När det medicinska tillståndet är stabilt efter din ryggmärgsskada kan det bli aktuellt för dig att komma till rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping för aktiv rehabilitering. När du blir inskriven kommer du att få börja träna på att klara din vardag, med eller utan hjälpinsatser.

Aktiviteter i det dagliga livet

ADL, aktiviteter i det dagliga livet, handlar om aktiviteter som är gemensamma för alla människor och som utförs regelbundet för att kunna leva ett självständigt liv.

Förflyttning vid ryggmärgsskada

Att förflytta sig är en viktig del i vardagen. Hur omfattande din skada på ryggmärgen är avgör hur mycket muskelfunktion du har i dina ben och armar. Muskelfunktionen styr, i sin tur, hur du kommer att förflytta dig.

Rullstolsteknik

Om du är i behov av rullstol så får du under din rehabiliteringsperiod hjälp med att prova ut den rullstol som passar dig. Du får då också hjälp av rehabiliteringsinstruktören att lära dig och träna på att manövrera rullstolen.

Till toppen av sidan