Få det dagliga livet att fungera

Aktiviteter i det dagliga livet

Innehållet gäller Jönköpings län

ADL, aktiviteter i det dagliga livet, handlar om aktiviteter som är gemensamma för alla människor och som utförs regelbundet för att kunna leva ett självständigt liv.

Aktiviteterna brukar delas in i två delar:

  • personliga aktiviteter, det vill säga aktiviteter som toalettbesök, dusch, äta, dricka, på- och avklädning och förflyttning.
  • instrumentella aktiviteter, exempelvis kommunikation, inköp, resor, betala räkningar, matlagning och hushållssysslor.

Vid en ryggmärgsskada kan vardagliga aktiviteter vara en riktig kraftansträngning, eftersom skadan ofta medför att aktivitetsförmågan är nedsatt. För många betyder det väldigt mycket att själv kunna sköta sin personliga hygien, påklädning, toalettbehov och annat. Därför är det viktigt att du tränar in och använder strategier för att kunna klara sig dig så bra som möjligt, utifrån dina förutsättningar. 

Strategier för att klara dina vardagsaktiviteter

  • Återställ förmågan genom fysisk träning, teknikträning och aktivitetsträning.
  • Ändra på utförandet - gör aktiviteten på ett annat sätt eller med ett annat tidsintervall. Dela upp aktiviteten i olika delmoment så att du inte blir helt uttröttad när du slutfört den.
  • Underlätta en svårighet i vardagen genom att använda hjälpmedel eller personlig hjälp.
  • Anpassa omgivningen - byt till dusch istället för badkar, möblera om för att få större ytor, skaffa tröskelramper för att underlätta vid besvärliga trösklar.
  • Be om hjälp eller undvik att göra aktiviteten. Om aktiviteten är alltför arbetsam, tröttande eller riskfylld - låt någon annan utföra den åt dig.

Utifrån dina förutsättningar och din rehabiliteringsplan så kommer du under den tid du rehabiliteras att träna på aktiviteter för att öka din självständighet i det dagliga livet. Tillsammans med arbetsterapeut, undersköterska och rehabinstruktör kommer du guidas i träning och praktiska lösningar för att kunna jobba mot ditt mål. 

Tips på teknik för på- och avklädning

Till toppen av sidan