Få det dagliga livet att fungera

Förflyttning vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Att förflytta sig är en viktig del i vardagen. Hur omfattande din skada på ryggmärgen är avgör hur mycket muskelfunktion du har i dina ben och armar. Muskelfunktionen styr, i sin tur, hur du kommer att förflytta dig.

Har du tillräckligt med muskelfunktion i benen så kommer rehabiliteringen fokusera på stå- och gångträning, med eller utan hjälpmedel, utifrån de förutsättningar du har. Ibland växlar man mellan att använda rullstol och går med hjälpmedel i sin vardag.

Om du är i behov av rullstol så kommer du under din rehabilitering att träna på att förflytta dig till och från din rullstol, med eller utan hjälpmedel. Förflyttning ser olika ut för olika personer. Vilken teknik som passar dig bäst beror i hög grad på var på ryggmärgen du har din skada och hur många muskelgrupper som fungerar. Träningen med förflyttning kommer att ske steg för steg.

Förflyttning till och från säng.

Förflyttning i och ur bil.

Förflyttning till och från toalett.

Till toppen av sidan