Rehabilitering i Jönköpings län

Ljusbehandling vid psoriasis

Innehållet gäller Jönköpings län

UVB-ljus har läkande effekt vid psoriasis. Det normaliserar och förhindrar hastig celldelning i psoriasisplack. UVB-ljus har även direkta effekter på kroppens immunförsvar.

Så går behandlingen till

Det finns möjlighet att få ljusbehandling på Psoriasisförbundets ljusanläggning. För att komma till ljusanläggningen behöver du en giltig läkarordination. Ljusbehandling är en medicinsk behandling som ordineras av läkare. Kontakta din hudmottagning vid behov av förnyad läkarordination.

Maximalt antal behandlingsomgångar per läkarordination är 2 stycken. Minsta uppehåll mellan behandlingsomgångarna är 3–4 månader.

En behandlingsomgång är cirka 20–25 ljusbehandlingar. Det är viktigt att göra behandlingen regelbundet, 2–3 gånger per vecka, för att kunna öka ljusdosen och få bra effekt.

Det måste gå minst 24 timmar mellan ljusbehandlingstillfällena. Helst ska du sprida behandlingstillfällena jämnt över veckan.

Hitta mottagning

Före behandlingen

PASI, Psoriasis Area and Severity Index, och DLQI, Dermatology Life Quality Index, ska gärna göras innan uppstart och vid avslut.  PASI och DLQI  är begrepp för behandlingsresultat och livskvalitet. Kontakta din hudmottagning för att boka in detta.

Det är bra att smörja med mjukgörande kräm precis innan ljusbehandlingen. Då blir huden mer mottaglig för UVB-ljuset. Du kan också smörja efteråt. Det är viktigt är att du följer samma rutin varje gång.

Det är viktigt att psoriasisplacken är avfjällade innan uppstart. Tjocka fjäll hindrar UVB-ljuset från att tränga in i huden och dämpa inflammationen. Vissa krämer ska inte används direkt före ljusbehandling, till exempel krämer som innehåller salicyl eller D-vitamin.

Under behandlingen

Smörj med mjukgörande kräm, enligt din läkares ordination, under ljusbehandlingen. En god regel är att smörja med eventuellt kortisonpreparat på kvällen och mjukgörande dagtid.

Att tänka på om du bränner dig

 • Rodnad utan symtom – stå kvar på senaste dos i schemat.
 • Rodnad med obehag (sveda eller klåda) – backa tillbaka ett steg i dosschemat.
 • Rodnad med ömhet som är kvar vid nästa tänkta ljusbehandlingstillfälle – gör uppehåll tills rodnaden lagt sig och backa sedan tillbaka ett steg i dosschemat.
 • Bränner du dig flera gånger i rad – backa tillbaka flera steg i dosschemat och öka försiktigt i fortsättningen.

Om du gör uppehåll i behandlingen

 • Vid 1 veckas uppehåll – stå kvar på senaste dos.
 • Vid 2 veckors uppehåll – reducera dosen med 25 procent.
 • Vid 3 veckors uppehåll – reducera dosen med 50 procent.
 • Vid 4 veckors uppehåll – börja om från början.

Tänk på att

 • överdrivet solande kan leda till att huden åldrars i förtid, Därför är det viktigt att skydda den känsliga huden i ansiktet.
 • täcka ansiktet med en tygduk för att skydda det från UVB-ljuset.
 • täcka genitalier med handen eller tygduk eftersom huden där är extra känslig för UVB-ljus.
 • ögonen ska skyddas med speciella skyddsglasögon, även om du täcker ansiktet.
 • behandlingstiden ska anpassas enligt hudtyp och lokal anvisning (se separat information på ljusbehandlingsanläggningen).
 • vissa läkemedel ska undvikas i samband med ljusbehandling. Fråga på din vårdcentral eller hudmottagning om du blir ordinerad ett nytt läkemedel.
Till toppen av sidan