Rehabilitering i Jönköpings län

Ljusbehandling vid psoriasis

Innehållet gäller Jönköpings län

Vid ljusbehandling används UVB-ljus som har läkande effekt vid psoriasis. UVB-ljuset normaliserar och förhindrar snabb celldelning i psoriasisplack. UVB-ljus har även direkta effekter på kroppens immunförsvar.

Vem kan få ljusbehandling vid psoriasis?

För att få ljusbehandling vid psoriasis ska din psoriasis vara utspridd.

Man kan få ljusbehandling på en hudmottagning eller på psoriasisförbundets ljusanläggningar i Jönköpings län. Det är hudläkaren som efter bedömning ordinerar ljusbehandling. 

Kontakta din vårdcentral som vid behov kan ge dig en remiss till en hudmottagning:

Så går behandlingen till på psoriasisförbundets ljusanläggningar

Det finns möjlighet att få ljusbehandling på Psoriasisförbundets ljusanläggning. Ljusbehandling är en medicinsk behandling som ordineras av läkare. Kontakta din hudmottagning vid behov av förnyad läkarordination.

Man får maximalt två behandlingsomgångar per läkarordination. Det kortaste uppehållet mellan behandlingsomgångarna är 3–4 månader.

En behandlingsomgång är cirka 20–25 ljusbehandlingar. Det är viktigt att göra behandlingen regelbundet, 2–3 gånger per vecka, för att kunna öka ljusdosen och få bra effekt.

Det måste gå minst 24 timmar mellan ljusbehandlingstillfällena. Helst ska du sprida ut behandlingstillfällena jämnt över veckan.

Före behandlingen

Före behandlingen bedöms ofta hur utbredd psoriasis man har och hur sjukdomen påverkar det dagliga livet och livskvaliteten. Kontakta din hudmottagning för att boka in bedömning.

Det är bra att smörja med mjukgörande kräm precis innan ljusbehandlingen. Då blir huden mer mottaglig för UVB-ljuset. Du kan också smörja efteråt. Det är viktigt är att du följer samma rutin varje gång.

Det är viktigt att psoriasisplacken är avfjällade innan uppstart. Tjocka fjäll hindrar UVB-ljuset från att tränga in i huden och dämpa inflammationen. Vissa krämer ska inte används direkt före ljusbehandling, till exempel krämer som innehåller salicyl eller D-vitamin.

Läs mer om psoriasis och hur du kan göra för att få bort fjäll och flagor:

Under behandlingen

Smörj med mjukgörande kräm, enligt din läkares ordination, under ljusbehandlingen. En god regel är att smörja med eventuellt kortisonpreparat på kvällen och mjukgörande dagtid.

Att tänka på om du bränner dig

 • Rodnad utan symtom – stå kvar på senaste dos i schemat.
 • Rodnad med obehag (sveda eller klåda) – backa tillbaka ett steg i dosschemat.
 • Rodnad med ömhet som är kvar vid nästa tänkta ljusbehandlingstillfälle – gör uppehåll tills rodnaden lagt sig och backa sedan tillbaka ett steg i dosschemat.
 • Bränner du dig flera gånger i rad – backa tillbaka flera steg i dosschemat och öka försiktigt i fortsättningen.

Om du gör uppehåll i behandlingen

 • Vid 1 veckas uppehåll – stå kvar på senaste dos.
 • Vid 2 veckors uppehåll – reducera dosen med 25 procent.
 • Vid 3 veckors uppehåll – reducera dosen med 50 procent.
 • Vid 4 veckors uppehåll – börja om från början.

Tänk på att

 • överdrivet solande kan leda till att huden åldrars i förtid. Skydda därför den känsliga huden genom att täcka ansiktet med en tygduk för att skydda det från UVB-ljuset.
 • täcka underlivet med handen eller en tygduk eftersom huden där är extra känslig för UVB-ljus.
 • skydda ögonen med speciella skyddsglasögon, även om du täcker ansiktet.
 • anpassa behandlingstiden beroende på vilken hudtyp du har och de anvisningar du har får (information på ljusbehandlingsanläggningen).
 • vissa läkemedel ska undvikas i samband med ljusbehandling. Fråga på din vårdcentral eller hudmottagning om du blir ordinerad ett nytt läkemedel.
Till toppen av sidan