Rehabilitering i Jönköpings län

Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Innehållet gäller Jönköpings län

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) vänder sig till dig som är sjukskriven eller som är i riskzonen för sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

Kvinna ligger i gräset
Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är en hållbar återgång till livet.

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Behandlingen genom naturunderstödd rehabilitering (NUR) sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. I behandlingen används skogen, trädgården och djur. Aktiviteterna följer årstiderna och varierar därför över året. Att vara med är kravlöst och utan fokus på prestation.

Gruppsamtalen inriktas bland annat på att öka dina kunskaper om mekanismerna vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och din förmåga att hantera din livssituation.

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger per vecka under en period på tio veckor. Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är en arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Du remitteras till Naturunderstödd rehabilitering (NUR) via din vårdenhet.

Till toppen av sidan