FLER BEHANDLINGAR

Borttagning av födelsemärken

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men du kan ändå vilja få bort det. Du kanske tycker att märket är besvärande, fult eller är orolig och vill ha det undersökt. Vanligtvis tas födelsemärken bort genom ett ingrepp i form av en mindre operation på en vårdcentral eller annan läkarmottagning.

Ibland är det lämpligast att en hudläkare eller plastikkirurg gör ingreppet. Det kan vara om födelsemärket är stort eller om det sitter på ett ställe där ett ärr kan bli missprydande, till exempel i ansiktet. I så fall får du en remiss till specialistmottagning eller sjukhus.

Inom den allmänna sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det. Om du vill ta bort födelsemärken av kosmetiska skäl får du bekosta ingreppet själv.

Förberedelser

Du behöver oftast inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Eftersom du får lokalbedövning under ingreppet är det viktigt att berätta om du tidigare fått någon allergisk reaktion när du har blivit bedövad. Läkaren behöver också få veta om du äter blodförtunnande läkemedel, om ditt blod inte levrar sig som det ska eller om du har någon blodsmitta som till exempel gulsot eller hiv.

Bra att sluta röka

Om du röker är det bra att sluta inför ett ingrepp eftersom såren då läker snabbare. Du bör helst sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om du kan avstå från rökning de sista två veckorna före ingreppet och även de första veckorna efteråt. Om du behöver hjälp att sluta röka kan läkaren berätta vilket stöd som finns att få.

Så går ingreppet till

Först tvättas huden runt födelsemärket med desinfektionsmedel. Ibland läggs en steril duk med ett hål i mitten, ovanpå huden. Hålet passas in så att det bara är själva fläcken och den närmaste huden som är synlig. Läkaren sätter på sig sterila handskar och ritar ibland med en särskild sorts märkpenna hur snittet ska göras.

Lokalbedövningen verkar efter någon minut

Huden bedövas genom att bedövningsmedel sprutas in längs den märkta snittlinjen. När du får bedövningen så känns sticket ungefär som när du lämnar ett blodprov. Om du är stickrädd kan du fråga på mottagningen om du kan använda bedövningssalva eller bedövningsplåster i förväg. Det går att köpa receptfritt på apoteket.

När läkaren sprutar in bedövningsmedlet kan det svida till i huden en kort stund. Bedövningsmedlet verkar snabbt, redan inom en minut är huden bedövad. Läkaren testar ibland att bedövningen tagit genom att nypa med en pincett. Om du tycker att det känns vasst väntar läkaren en stund till eller sprutar in mer bedövningsmedel.

När väl bedövningen har tagit gör det inte ont, men beröringen kan kännas under ingreppet.

Några extra millimeter hud tas bort

Läkaren skär bort födelsemärket med en kniv. Snitten läggs några millimeter utanför fläcken för att säkerställa att hela förändringen blir borttagen.

Om det är en rund fläck skärs inte bara själva fläcken bort, utan läkaren tar bort en avlång, båtformad hudbit med födelsemärket i mitten. Då blir det lättare att sy ihop sårkanterna snyggt utan att huden veckas. Läkaren bestämmer snittriktningen genom att titta på fina små linjer som finns i huden. Om snittet läggs med samma riktning som dessa linjer blir ärret oftast finare.

Sårkanterna sys sedan ihop och täcks med sårtejp. Utanpå sårtejpen sätts ett förband. Om det är ett mycket litet födelsemärke kan det ibland räcka att täcka det med hudvänlig tejp.

Små födelsemärken kan stansas bort

Ibland tas födelsemärket bort med en vass hålstans. Det är en cirkelformad kniv som används för att stansa bort födelsemärken som inte är större än ett par millimeter. Det är inte alltid som du behöver sys om ett födelsemärke har stansats bort, men ibland kan det behövas något enstaka stygn.

Ingreppet går snabbt

Det tar ungefär 10-20 minuter att få ett litet födelsemärke borttaget. Större eller besvärligt placerade födelsemärken kan ta längre tid att operera bort.

Besked efter några veckor

Den borttagna hudbiten brukar skickas till mikroskopisk undersökning, så kallad PAD som är en förkortning för patologisk anatomisk diagnos. Du får vanligtvis veta resultatet av undersökningen inom några veckor, men ibland kan det ta längre tid.

Ibland kan ett ingrepp vara olämpligt

Om du har ovanligt lätt att få blödningar eller tar blodförtunnande läkemedel kan det innebära risk för en onormalt stor eller svårstoppad blödning när ett större födelsemärke opereras bort. Läkaren tar då ställning till hur nödvändigt ingreppet är och så får ni tillsammans prata om fördelar och nackdelar. Du kanske kan få göra ett kortare uppehåll med den blodförtunnande medicineringen, vänta till ett lämpligare tillfälle eller få ingreppet utfört på en mottagning som är bättre utrustad med tanke på risk för blödningar.

Så känns det efteråt

Det kan svida lite i såret och kännas lite ömt under det första dygnet. Om du behöver något smärtstillande kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Håll förbandet rent och torrt

Stygnen brukar få sitta kvar i en till två till tre veckor beroende på var på kroppen ingreppet har gjorts. Förbandet ska sitta kvar tills stygnen tas bort.

Se till att hålla förbandet rent och torrt. När du duschar får du antingen se till att det inte blir blött eller täcka det med plast som kan fästas med till exempel frystejp.

Stygnen kan antingen tas bort på samma mottagning där ingreppet gjordes, eller hos en distriktssköterska.

Biverkningar eller komplikationer är ovanliga

Du kan reagera allergiskt på det bedövningsmedel som används, men det är mycket ovanligt. Du kan även få en hudreaktion orsakad av tejpen i förbandet.

Ibland kan det blöda lite mer än vanligt, men det ställer sällan till problem.

Sköt om dina ärr

Allt som blir kvar sedan du har tagit bort ett födelsemärke är ett litet ärr i huden. I början är ärret rodnat, men det bleks med tiden.

Du bör skydda ärret från solljus de första månaderna eftersom ett nytt ärr kan bli irriterat och missfärgat av solen. Du kan till exempel använda solstift eller hudtejp med solskydd. Om du opererats på ett ställe där huden lätt sträcks, ska du undvika stora eller häftiga rörelser, till exempel motionspass, under minst en månad.

En del personer får lättare breda och upphöjda ärr. Sådana ärr uppkommer oftare på bröstkorgens framsida, skuldror och axlar än på andra ställen på kroppen. Läkarna brukar därför avråda från att ta bort födelsemärken inom detta område om den enda orsaken är att du tycker att märket är missprydande.

Det brukar ta mellan ett halvår och ett år innan ärret har läkts tillräckligt mycket för att du ska kunna se hur det kommer att bli. I vissa fall kan du få behandling av en hudspecialist om ärren är röda och upphöjda. Då får du kortison insprutat i huden med hjälp av en tunn nål.

Till toppen av sidan