Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 2,5 år

Innehållet gäller Jönköpings län

Inför besöket i barnhälsovården får du, tillsammans med personalen inom förskolan, svara på frågor om barnets utveckling när barnet är 2,5 år.

Väska med leksaker i.

Du får två olika formulär hemskickade tillsammans med kallelsen till besöket. Är ni flera föräldrar är det bra om ni svarar på frågorna tillsammans. Frågorna om barnets utveckling svarar du på tillsammans med personalen inom förskolan. Formulären tar du med till besöket. Vid besöket pratar ni om det som du som förälder tycker är viktigt.

Till toppen av sidan