ATT MÅ DÅLIGT SOM FÖRÄLDER

Skilsmässa eller separation när man har barn

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

Här får du råd om vad du kan tänka på för att de ska bli så bra som möjligt för barnen. Du får också råd om det praktiska livet efter separationen vad gäller till exempel vårdnad och ekonomi, och hur ni gör om ni inte kommer överens.

Alla separationer är olika

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del separerar efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring separationen kan spela en roll för hur du mår och för hur lång tid det tar att finna dig i det som har hänt. Det kan till exempel vara lättare om båda är överens, och svårare om den ena parten plötsligt vill att ni inte lever tillsammans för att hen har träffat en annan.

En del kan umgås som vänner efter separationen. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnet eller barnen.

I parrelationer där en eller båda har varit våldsamma blir det ofta värre i samband med separationen. Det är viktigt att planera för hur både ni som vuxna och barnen kan vara säkra. Ingen ska behöva utsättas för våld, och det finns hjälp att få från socialtjänst och polis.

Hjälp och stöd i relationen innan separationen är bestämd

Om ni ännu inte helt har bestämt er för att separera kan ni få stöd i familjerådgivning. Familjerådgivningen kan ge stöd om någon av er funderar över separation, om ni har bestämt er eller om ni redan har separerat. Alla kommuner erbjuder sådana samtal.

Ni kan också få samtalsbehandling hos privatpraktiserande terapeuter eller hos Svenska kyrkan.

Kan ta tid att acceptera separationen

För många barn och vuxna innebär separationen en kris, som är mer eller mindre djup och långtgående. Du kanske känner dig avvisad eller kränkt av din tidigare partner. Det kan också väcka känslor av sorg och ilska.

Som vuxen kan du också känna dig glad och lättad över att du har genomfört separationen, och avslutat ett förhållande som kanske var dåligt för både barn och föräldrar.

Vilka känslor du än har så kan det ta tid för både barn och vuxna att acceptera förändringarna och att hitta former för det nya livet.

Berätta för barnet om separationen

När beslutet om separationen är fattat är det bra att berätta det för barnet så snart som möjligt, så att hen inte får höra det av någon annan. Kanske har barnet också anat att en separation var på gång, och då är det ofta bättre att få klara besked än att leva i ovisshet.

Exakt hur ni ska berätta beror på barnets ålder och mognad. Barn som går i skolan kan lättare föreställa sig vad en separation kan innebära. För yngre barn blir det kanske verkligt först när uppbrottet sker.

Berätta för barnet vad som händer

Du kan berätta ensam eller tillsammans med den andra föräldern. Det viktiga är att du ger barnet möjlighet att förstå vad som händer, att reagera och att ställa frågor.

Berätta att det inte beror på barnet

Det är viktigt att berätta för barnet att separationen inte beror på hen. En del barn kan se sig själva som orsak, i ett försök att göra separationen mer begriplig. Det är bra att förklara att ni alltid kommer att fortsätta att vara föräldrar båda två. Men att det kommer att bli annorlunda för barnet att inte bo med båda föräldrarna hela tiden.

Om den som du separerar från inte är förälder till barnet är det viktigt att tänka igenom hur du tror att den fortsatta kontakten med barnet kommer att vara. Berätta om det så ärligt som möjligt. För ett barn kan en styvförälder vara lika viktig. Om ditt barn dessutom har varit med om att vuxna flyttar isär förut kan det göra det extra svårt.

Barnet har rätt till båda föräldrarna

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är barnet som har valt att skiljas. Barnet har rätt att fortsätta tycka om och utveckla en god relation till båda sina föräldrar. Det måste du som förälder ta ansvar för även om du är arg, sårad eller ledsen. Det är viktigt att du ser till att hålla kontakten med ditt barn, men också att du stöttar barnets relation till den andra föräldern.

När en förälder inte vill träffa sitt barn är det ofta en stor sorg för barnet. Det är vanligt att barnet känner sig oälskat och längtar. Som förälder kan du hjälpa till genom att berätta att det aldrig handlar om att det är fel på barnet, och att det är personer som håller sig borta som har problem. Du kan också hjälpa till genom att prata om den frånvarande förälderns goda sidor och påminna om fina minnen.

Barn och föräldrar behöver tid och ro för att hitta former för det nya livet. Det är viktigt just nu och för framtiden att du som förälder klarar av att samarbeta med den andra föräldern för barnets bästa, om exempelvis boendet.

Barn ska inte behöva trösta eller hjälpa sina föräldrar. Har separationen väckt starka reaktioner och mycket känslor hos dig behöver du prata med någon vuxen om det. Prata med någon som kan lyssna, ge råd och som inte känner att hen måste välja mellan någon av er som föräldrar.

Förbered för en tid av förändring

Du kan förbereda barnet på att separationen innebär en tid av förändringar och att allt kanske inte kan bestämmas och ordnas med en gång.

En separation innebär ofta att barnet får träffa den ena eller båda av er mindre än tidigare, oavsett hur vårdnaden, boendet och umgänget delas upp mellan er vuxna.

Det kan också innebära att barnet får göra mer saker tillsammans med er och umgås mer intensivt under den tid hen är med er. Om det före separationen var så att den ena föräldern tillbringade mer tid med sitt barn än den andra, innebär växelvis boende en jämnare fördelning mellan föräldrarna.

Barnet behöver få prata

Ofta räcker det inte med att prata med barnet om separationen bara en gång. Det är bra att vara lyhörd och låta barnet bestämma hur ofta och hur länge hen vill prata. Barn som är yngre än ungefär fem år förstår ofta mer än vuxna tror, medan äldre barn ibland inte orkar höra eller ta så mycket ansvar som vuxna vill.

Det är bra att vara lyhörd för vad barnet har för frågor och funderingar. Då kan du få en vägledning i vad och hur mycket du ska berätta. Försök sätta dig in i barnets situation och utgå ifrån den när du funderar. Fråga barnet, så hen har möjlighet att ge sin syn och sin åsikt. Tänka på att inte belasta hen med detaljer om vuxenrelationen. Barn behöver få vara barn.

Så kan barnet reagera

Det är naturligt att barn blir ledsna och arga när föräldrar flyttar ifrån varandra. De kan till exempel sakna den förälder som inte är där. Ofta går det över när nya rutiner har satt sig och ni har anpassat er. Går det inte över kan du behöva stöd för barnet och dig för att det ska kännas tryggt.

Kom ihåg att fråga barnet hur hen mår, och var extra uppmärksam på om hen har förändringar i beteendet eller humöret. Men om barnet verkar må dåligt eller ha bekymmer är det inte säkert att det beror på separationen. Det kan ju handla om något helt annat.

Barn kan reagera olika i olika åldrar

Barns sätt att reagera och visa känslor varierar med ålder och personlighet. Det finns många sätt att reagera på. Här nämns några exempel:

Barn kan till exempel få besvär med mat och sömn, det kan bland annat vara att ha svårt att somna och att inte vilja äta. Barn kan bli väldigt klängiga och behöva mycket närhet, som om de vore yngre än vad de är. En del barn blir arga. Barn kan vilja vara ifred från familjen, eller göra sådant som familjen inte är med i. Barn kan dra sig undan, bli nedstämda eller bråkiga och stökiga.

En del barn visar inga känslor

En del barn visar inga känslor eller reaktioner utåt. De kan i stället kämpa för att vara som vanligt eller kanske extra snälla och hjälpsamma. Men det kan också vara så att barnet är som vanligt för att det faktiskt känns okej att de vuxna flyttar isär.

Stöd till dig för att kunna hjälpa barnet

Oavsett om du själv mår dåligt är det viktigt att barnet får möjlighet att prata om hur hen känner, tänker och behöver. Om du själv är i kris kan du behöva stöd och hjälp för att orka ta hand om både dina egna och barnets känslor.

Du kan prata med vänner och kanske också söka professionell hjälp till exempel hos en kurator på vårdcentralen. En del kommuner har stöd inom socialtjänsten.

Det finns också stöd hos föreningar, på internet, på chatt och på telefon. Här är några exempel:

  • Bris vuxentelefon
  • Kyrkan, alla samfund är vana att hantera den här typen av situationer.

En del kommuner har stöd inom socialtjänsten.

Var ska jag söka hjälp och stöd för barnet?

Sök hjälp och stöd om barnet har besvär som inte går över eller om du är orolig. Du kan söka hjälp på en vårdcentral, bup, bvc, en barnläkarmottagning eller elevhälsan. Det kan också finnas andra ställen just där du bor. Det beror på hur vården är organiserad.

Jönköpings län

Behöver du hjälp?

Mår du dåligt eller behöver hjälp och stöd? Här finns information: 

Stöd till barnet från andra vuxna

För en del barn kan det vara bra att få prata med andra vuxna, till exempel någon vän till er vuxna som barnet känner förtroende för. Eftersom barn ofta är lojala med sina föräldrar är det lättare om du som förälder talar om för barnet att det är okej att prata med andra om separationen.

Barn kan också få stöd av kommunen eller landstinget. En del kommuner erbjuder exempelvis samtalsgrupper för barn som har separerade föräldrar. Grupperna brukar bestå av barn i samma ålder med liknande erfarenheter.

Berätta i förskolan och skolan

Det underlättar för både dig själv och barnet om du berättar om separationen för andra vuxna i barnens liv, till exempel i förskolan, skolan eller på fritidsaktiviteter. Då kan personalen vara uppmärksam, stödja barnet och berätta för er föräldrar om eventuella svårigheter som kan märkas på barnet. Dessutom kan det hjälpa rent praktiskt så att båda föräldrarna, även om ni bor på olika håll, får all information från förskolan eller skolan.

Det är oftast ett alldeles för stort ansvar för barn att själva vara de som berättar för sin omgivning. De behöver hjälp av vuxna för att göra det.

De vuxnas konflikter

Om du är ledsen eller arg på den andra föräldern är det viktigt att inte låta det gå ut över barnet. Prata till exempel inte illa om den andra föräldern eller om hens familj inför eller med barnet. Det är lätt hänt att barnen hamnar i lojalitetskonflikter eller själva känner sig kritiserade.

Gör det exempelvis inte svårare för den andra föräldern att ha kontakt med barnet. Det är viktigt att du håller överenskommelser och träffar barnet de tider som ni har kommit överens om.

Barn uppskattar att föräldrar kan träffas och prata om vardagliga saker också efter separationen. Gräl och våld måste alltid undvikas. Barn far mycket illa av att uppleva våld eller starka konflikter mellan vuxna. Om du har svårt att träffa den andra föräldern kan det vara lättare att kommunicera via mejl eller sms.

Kontakta polis eller socialtjänst om du känner dig hotad eller om du eller ditt barn blir utsatt för våld.

Om du själv är våldsam eller är rädd att du ska använda våld är det bättre att undvika kontakt med den andra föräldern tills du har fått hjälp med ditt problem.

En ny partner efter separationen

Om du har en ny partner behöver barnet få lära känna hen i lugn takt. För en del barn kan det ta tid att acceptera en ny partner och då är det viktigt att du fortsätter att umgås ensam med ditt barn.

Det är viktigt att förmedla att det är du som väljer din partner. Om den nya partnern och barnet tycker om varandra och vill umgås underlättar det. Då blir nya steg som övernattningar, gemensamma semestrar eller ett gemensamt hem naturliga och kan komma snabbare. Men som förälder kan du inte kräva att ett barn ska tycka om en ny vuxen. Däremot ska du kunna få respekt och acceptans för att du har en ny och viktig person i ditt liv. På samma sätt som din nya partner ska respektera och acceptera ditt barn.

Vårdnad, boende och umgänge

Efter separationen behöver ni som föräldrar komma överens om hur mycket barnet ska bo hos er. Om ni inte kommer överens kan ni ta hjälp av socialtjänsten eller tingsrätten och göra avtal.

Barnets bästa avgör

Barnets behov ska styra hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut. Ofta går det att hitta en lösning som innebär att barnets situation förändras så lite som möjligt.

Barnet själv har rätt till mer och mer inflytande ju äldre hen blir. Det är därför viktigt att barnet får uttrycka sig och säga vad hen känner, tycker och vill och att ni som vårdnadshavare lyssnar på det.

Om ni kontaktar tingsrätten på grund av att ni inte kan komma överens gör socialtjänsten en utredning för få fram vad som är bäst för barnet. För att få veta vad barnet behöver och vill är det viktigt att hen får möjlighet att uttrycka detta, om hen vill. Det sker genom att barnet träffar och pratar med en familjerättssekreterare.

Myndigheten för familjerätt och föräldrastöds webbplats finns mer information riktad till föräldrar.

Vårdnad

De allra flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn.

Föräldrar med gemensam vårdnad ansvarar tillsammans för att barnet får vad hen har rätt till och behöver. Det gäller i princip allt som rör barnet, till exempel var hen ska bo och i vilken skola hen ska gå. Mindre beslut som rör omsorgen, till exempel sovtider och matvanor, bestäms av den förälder som barnet är hos.

Det fungerar inte att fatta gemensamma beslut och att ha gemensam vårdnad om ni har stora samarbetssvårigheter.

Boende

Gemensam vårdnad innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos båda er föräldrar. Många föräldrar låter barnen bo växelvis. Det kan till exempel vara varannan vecka eller med kortare intervaller om barnen är yngre än tre-fyra år.

Växelvis boende passar en del barn, medan det är bättre för andra att bo mest hos den ena föräldern. Om ni bor långt ifrån varandra är det inte möjligt att barnet bor lika mycket hos båda. Det är barnets bästa som ska styra.

Boendet kan ibland behöva förändras över tid, beroende på exempelvis barnens ålder. Kanske bor barnet lika mycket hos båda er föräldrar de första åren efter separationen och sedan mer hos den ena av er. Som förälder behöver du vara öppen och flexibel, se till barnets bästa och inse att det kan se olika ut i olika perioder.

De vuxna bestämmer var barnet ska bo, men de behöver lyssna på vad hen vill. Barnet har ju också rätt till mer och mer inflytande ju äldre hen blir. En del barn tycker att det är svårt att uttrycka var de vill bo, av rädsla för att såra någon av föräldrarna. Det behöver barnet inte, hen ska aldrig behöva välja mellan sina föräldrar.

Som förälder kan du känna dig sårad om barnet vill bo mest hos den andra föräldern. Då är det viktigt att komma ihåg att barnets val inte bara handlar om kärlek, utan också om praktiska saker som var hen är närmast kompisarna och skolan.

Lyssna på vad barnet vill, genom att ställa frågor och svara på frågor om hur det kan komma att bli hos den ena och den andra förälder.

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna – umgänge

Barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar. Det kallas för rätt till umgänge. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnet får träffa den förälder som hen inte bor med.

Umgänge kan också ske via till exempel telefon, skype, brev eller sms.

Det är viktigt att barn till separerade föräldrar får fortsätta att ha kontakt med syskon, far- och morföräldrar och andra närstående personer.

När det är olämpligt att barnet träffar en förälder

Ibland kan det vara olämpligt för barnet att umgås ensam med en förälder. Det kan till exempel handla om att föräldern är våldsam, har en psykisk sjukdom eller missbrukar. Om den föräldern inte tar ansvar för det kan du kontakta socialtjänsten. Om ni som föräldrar inte är överens kan domstolen besluta att barnet inte alls ska träffa den föräldern som har problem. Domstolen kan också utse ett umgängesstöd under en period, tills det är tryggt för barnet igen.

Om ni vuxna inte är överens

Som föräldrar är det bra att komma överens om vem som ska ha vårdnaden, om var barnet ska bo och om hur umgänget med barnet ska se ut.

Ni kan få hjälp hos kommunens socialtjänst om ni inte kan komma överens. Ni kan få hjälp att göra avtal om hur vårdnaden, boendet eller umgänget med barnet ska vara. Barnets behov ska avgöra hur det blir.

Samarbetssamtal

I stället för att inleda en rättsprocess eller ge upp när det blir svårt, kan ni få hjälp att enas genom samarbetssamtal. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal vid separationer där barn är inblandade. Samtalen är kostnadsfria.

Ring kommunens växel och be om att få prata med någon på familjerätten, för att boka ett samarbetssamtal.

Skillnaden mellan samarbetssamtal och familjerådgivning är att samarbetssamtalen handlar om att få stöd i att komma överens när det gäller praktiska frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Familjerådgivningen är inriktad på relationer.

Bestämma hur vardagen ska vara

Vid samarbetssamtalen pratar ni om konkreta frågor som har med vårdnad, boende, umgänge och försörjning att göra. Ni kan till exempel få hjälp med att lägga upp ett schema för växelvis boende. Samarbetssamtalen kan leda fram till muntliga överenskommelser eller skriftliga avtal, om någon begär det.

Samtalen leds av professionella samtalsledare och det råder sekretess. Sekretess innebär att de inte får berätta för någon vad de får veta från er under samtalet. Sekretessen bryts om de misstänker att ett barn far illa.

Om tingsrätten ska besluta

Kan ni inte komma överens genom avtal kan tingsrätten ta över beslutet om hur vårdnad, boende och umgänge ska vara. Även tingsrätten ska så långt det är möjligt hjälpa föräldrar att komma överens, med exempelvis nya samarbetsavtal eller medling.

Ska tingsrätten  besluta begär den in en utredning från socialtjänsten. Utredaren på socialtjänsten träffar och pratar med båda er föräldrar och med barnet, så att alla får komma till tals. De kan ta in uppgifter från andra, till exempel förskola och skola. Utredaren lämnar ett förslag till tingsrätten. Ni som föräldrar får läsa och kommentera utredningen innan den skickas till tingsrätten.

Enligt svensk lag ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla avgöranden när det handlar om vårdnad, boende och umgänge. I lagen står det att det är särskilt viktigt att ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och att barnet inte far illa. Rätten ska också ta hänsyn till vad barnet själv vill.

Kontaktar du tingsrätten föreslår tingsrätten ofta att ni först försöker lösa er tvist genom samarbetssamtal eller annan medling. Det görs för att hjälpa er att samarbeta och för att förhindra en fortsatt rättsprocess.

Tingsrätten kan inte tvinga er att delta i samtal, men de flesta brukar se samtalen som en möjlighet att komma överens.

Även om en utredning har startat kan ni när som helst bestämma er för att i stället försöka enas genom samarbetssamtal.

Så gör man för att skiljas eller separera

Om ni är gifta och vill skiljas ska ni fylla i och underteckna en skilsmässoansökan, som skickas till tingsrätten. En ansökan kan också skickas in av enbart en förälder. Om ni har barn som är yngre än 16 år finns det en obligatorisk betänketid på minst sex månader innan skilsmässan blir giltig. Syftet är att undvika förhastade beslut som kan skada barnet. Ni behöver inte fortsätta att bo ihop under betänketiden.

För sambor med barn finns inga krav på betänketid före separationen. Ni behöver inte skicka någon ansökan.

Ekonomin efter skilsmässa eller separation

Om ni är gifta och skiljer er ska alla gemensamma tillgångar delas lika. Det görs vid en så kallad bodelning. En bodelning kan ni göra själva eller med hjälp av en jurist. Om ni inte kommer överens kan ni kontakta tingsrätten som då utser en så kallad bouppdelningsman.

Vid bodelningen gäller principen att den som bäst behöver bostaden och andra gemensamma tillgångar ska få dem. Oftast är det den som barnet bor mest hos.

En bostad kan vara värd mycket pengar och den som får överta den måste ersätta den andra ekonomiskt. En hyresrätt anses inte ha något ekonomiskt värde. I områden där det är svårt att få tag på hyreslägenheter försöker många ordna bostadsfrågan genom att byta den gemensamma hyresrätten mot två mindre.

Andra regler gäller om ni separerar utan att vara gifta. Ni kan själva komma överens om en bouppdelning eller kontakta tingsrätten för att få hjälp av en bouppdelningsman som hjälper er att fördela bostad och annat som ni har köpt gemensamt.

Läs mer på Sveriges domstolars webbplats om hur en bouppdelning går till. 

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Alla föräldrar ska vara med och försörja sitt barn efter förmåga. Det gäller även om du inte har vårdnad om barnet eller bor med hen. Om du som förälder inte bor permanent med ditt barn betalar du ett underhållsbidrag till barnet. Försäkringskassan betalar underhållsstöd till barnet om du bara kan bidra mycket lite eller inte alls till barnets försörjning.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Barnbidrag och bostadsbidrag

Ni delar på barnbidraget om ni har gemensam vårdnad. Barnbidraget betalas ut automatiskt.

Är ni överens om att inte dela på barnbidraget får ni göra en anmälan hos Försäkringskassan. Ni anmäler vilken förälder som ska få bidraget.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Föräldrar som har barn upp till 18 år boende hos sig kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Det gäller både om barnet bor hos föräldern på hel- eller deltid.

Till toppen av sidan