Undersökningar under graviditeten

Fosterdiagnostik i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Fosterdiagnostik är det gemensamma namnet för de undersökningar man gör för att ta reda på om fostret har någon missbildning eller kromosomförändring. De vanligaste fosterdiagnostiska undersökningarna är ultraljud, KUB, fostervattenprov och moderkaksprov.

Vid första inskrivningen i början av graviditeten får du information om de metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i Jönköpings län. Du kommer erbjudas två undersökningar med ultraljud, ett i graviditetsvecka 12-13 och ett i vecka 18-20.

Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 12-13 

Vid den här ultraljudsundersökningen görs en beräkning av risken att drabbas av havandeskapsförgiftning. Om det visar sig att du har en ökad risk så får du en förebyggande behandling.

Undersökningen visar hur länge graviditeten pågått och hur många foster det är. Om du valt KUB - kombinerat ultraljud och blodprov, görs det samtidigt. 

Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20 

Undersökningen ska visa hur länge graviditeten pågått och hur den utvecklas. Det går att se moderkakan och hur många foster det är. Barnmorskan eller läkaren tittar också på fostrets hjärtslag och om det syns några missbildningar hos fostret.

NIPT, fostervattensprov eller moderkaksprov

Vid NIPT tar barnmorskan ett blodprov på dig som är gravid. I blodet finns små mängder av fostrets DNA och det går att se om fostret har vissa kromosomavvikelser. NIPT räknas som ett mycket tillförlitligt och riskfritt prov. Men om provet ger en misstanke om att fostret har en kromosomavvikelse behöver du göra moderkaksprov eller fostervattensprov för att få ett definitivt svar. 

Den här undersökningen görs när det finns medicinska skäl.

Läs mer:

Film om fosterdiagnostik

Se filmen som beskriver vad fosterdiagnostik är och hur undersökningarna går till. Filmen är framtagen av Region Uppsala men liknande undersökningar erbjuds i Jönköpings län.

Till toppen av sidan