Barnlöshet

Stimulerad ägglossning

För att det ska bli en graviditet måste ett ägg lossna från äggstocken och komma in i äggledaren. Där kan det bli befruktat av en spermie. Det går inte att få till en graviditet om inte ägglossningen fungerar. Det kan vara svårt om mensen är väldigt oregelbunden. Då kan du få hormonbehandling som stimulerar äggen att mogna och lossna.

Du kan få behandling med tabletter eller sprutor. Ungefär hälften av alla som får behandling blir gravida. Stimulerad ägglossning kallas även ovulationsstimulering.

Före behandlingen

En utredning om barnlöshet kan visa om du har problem med ägglossningen. Kanske har du oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls. Då kan stimulerad ägglossning hjälpa.

Så går behandlingen till

Stimuleringen kan gå till på olika sätt.

Det vanligaste är att du får ta tabletter. Tabletterna ska stimulera dina egna hormoner som sedan stimulerar äggstockarna. Du tar läkemedlet i fem dagar. Efter ungefär tio dagar gör läkaren en undersökning med ultraljud för att avgöra effekten av behandlingen. Om äggblåsorna har vuxit syns de på ultraljudet.  

Du kan få hormonsprutor om tabletterna inte fungerar. Sprutorna ska tas varje dag i ungefär två veckor. Du behöver inte komma in till kliniken, utan kan ta dem själv. Personalen visar dig hur du ska göra. Det är vanligt att ta sprutorna i magen eller låret. Det verksamma ämnet i sprutorna är ett hormon som heter FSH. 

Ultraljudsundersökning

Läkaren kan se hur äggblåsorna växer i äggstockarna med hjälp av ultraljudsundersökning. Det gäller både om du behandlas med tabletter eller sprutor. Ultraljudet är ett så kallat vaginalt ultraljud. Läkaren använder en avlång ultraljudsstav som förs in i slidan för att komma så nära äggstockarna som möjligt.

När ägget ska lossna

Behandlingen med tabletter kan stimulera äggen så att de mognar och lossnar. Men ibland behöver ägglossningen styras mer exakt. Då kan du få ta en spruta som ska göra så att ägget lossnar. Du tar sprutan ungefär 30 till 35 timmar före slidsamlag eller insemination.

Varför görs behandlingen?

När du har problem med ägglossningen är chansen låg att spermierna ska lyckas befrukta ett ägg. Genom att stimulera ägglossningen vet du bättre när du har ägglossning. Det blir då lättare att veta när du bör ha slidsamlag eller göra insemination.

Biverkningar

En del kan få biverkningar av hormonbehandlingen. Du kan få huvudvärk, må illa eller få svullen mage. Några kan även märka att humöret svänger.

När det bildas för många ägg

Det bör inte bildas fler än två mogna äggblåsor när du får behandlingen. Därför kontrollerar läkaren antalet äggblåsor med ultraljud. Blir det för många äggblåsor kan du få göra en paus med behandlingen.

Svår överstimulering

Det kan hända att det bildas för många äggblåsor, men det är ovanligt. Det kallas för överstimulering.

Din mage kan svullna upp om du får en svår överstimulering. Det beror på att äggstockarna blir stora och det samlas vätska i magen. Du kan få tungt att andas om vätskan i magen trycker mot lungorna. Då kan du behöva bli inlagd på sjukhus. Där får du behandling. Efter en till två veckor brukar magen vara som vanligt igen.

Så påverkar behandlingen livet

Du kan leva som vanligt under behandlingen.

Men det är vanligt att behandlingen ändå påverkar tillvaron. Det kan till exempel vara pressande att behöva ha slidsamlag vid en särskild tidpunkt.

Hur många behandlingar får jag?

Hur många behandlingar du får varierar mellan olika regioner. En del kan få prova med IVF-behandling, om inte den stimulerade ägglossningen ger resultat.

Du kan kontakta en privat klinik om du vill fortsätta med ännu fler försök. Men då måste du bekosta hela behandlingen själv.

Regionens klinik eller privat klinik

Stimulerad ägglossning kan du göra antingen på en klinik finansierad av regionen eller på en privat klinik. Väntetiderna kan vara olika långa.

Enligt patientlagen får du söka öppen specialistvård var du vill i landet. Om du söker hjälp i en annan region står du i samma kö som de som hör till den regionen. Resor får du betala själv.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd.

Vad kostar det?

På kliniker finansierade av regionen betalar du en patientavgift för dina undersökningar och behandlingar. Avgiftens storlek kan variera mellan olika regioner. Både behandlingar och läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.

På en privat klinik får du betala hela kostnaden själv. Hur mycket det kostar beror på typen av behandling och vilken klinik du behandlas på.

Var med och påverka din vård

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Läs mer på 1177.se

Ofrivillig barnlöshet

Ibland blir det ingen graviditet när man försöker befrukta ett ägg med spermier. Det brukar kallas för ofrivillig barnlöshet när man har försökt att få till en befruktning i mer än ett år. Det kan bero på olika saker att det inte blir någon graviditet. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp och behandling.

IVF, provrörsbefruktning

IVF är en behandling då ägg plockas ut och befruktas utanför kroppen. Ett befruktat ägg kallas för embryo. Några dagar efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern. Där fortsätter det förhoppningsvis att sitta fast och utvecklas till ett barn. IVF-behandling är vanligt.

Att donera ägg eller spermier

Du kan donera ägg eller spermier om du vill hjälpa personer som har svårt att få barn.

Till toppen av sidan