Allmänt om resevaccination, Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kontakta vårdcentralen för information.

Vilka vaccinationer du behöver beror på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet.

Var ute i god tid, gärna sex till åtta veckor före resan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan.

Patientavgiften för vaccination är 250 kronor. Kostnad för vaccin tillkommer. Avgift för att vaccinera sig räknas som hälsovård och ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Visa mer

Inför ditt vaccinationsbesök

Inför ditt vaccinationsbesök

Förbered dig väl inför ditt vaccinationsbesök. Ta med intyg på dina tidigare vaccinationer, både barnvaccinationer och resevaccinationer, samt din resplan.

Logga in på 1177.se för att se dina tidigare resevaccinationer.

Fäll ihop

Obligatoriska vaccinationer

Obligatoriska vaccinationer

Vid resa till länder i tropiska Afrika och Sydamerika krävs oftast en stämpel som intygar ett giltigt vaccinationsskydd mot gula febern.

Fäll ihop

Starkt rekommenderade vaccinationer

Starkt rekommenderade vaccinationer

Vid resor utanför Västeuropa, Australien, Nya Zeeland och Nordamerika bör man ha ett fungerande vaccinationsskydd mot hepatit A, polio, stelkramp och difteri. Malariaprofylax kan också vara aktuellt.

Fäll ihop

Tilläggsvaccinationer

Tilläggsvaccinationer

Vid resor till länder med lägre hygienisk standard kan du minska risken att insjukna i en allvarlig mag-tarmsjukdom genom vaccination mot tyfoidfeber och turistdiarré. Vid resor som varar en månad eller längre är det en väldigt god idé att ta dessa vaccinationer.

Vaccination mot Japansk hjärnhinneinflammation kan vara aktuellt vid tre-fyra veckors vistelse i sydostasien, men även vid kortare besök om du ska vistas i landsbygdsmiljö. 

Vid risk för blodsmitta eller sexuellt överförd smitta rekommenderas vaccination mot hepatit B. Ett kombinerat vaccin ger skydd mot både hepatit A och B.

Vid vissa resmål rekommenderas förebyggande medicinering mot malaria.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-09-07
Redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Maria Palmérus, verksamhetschef infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län