Allmänt om resevaccination, Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kontakta vårdcentralen för information.

Patientavgiften för vaccination på vårdcentral och sjukhus är 250 kronor. Vaccinkostnad tillkommer.

Kostnad för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Visa mer

Obligatoriska vaccinationer

Obligatoriska vaccinationer

Vid resa till länder i tropiska Afrika och Sydamerika krävs oftast en stämpel som intygar ett giltigt vaccinationsskydd mot gula febern.

Fäll ihop

Starkt rekommenderade vaccinationer

Starkt rekommenderade vaccinationer

Vid resor utanför Västeuropa, Australien, Nya Zeeland och Nordamerika bör man ha ett fungerande vaccinationsskydd mot hepatit A, polio, stelkramp och difteri. Malariaprofylax kan också bli aktuellt.

Fäll ihop

Tilläggsvaccinationer

Tilläggsvaccinationer

Vid resor till länder med lägre hygienisk standard kan man minska risken att insjukna i en allvarlig mag-tarmsjukdom genom vaccination mot tyfoidfeber och turistdiarré. Vid resor som varar en månad eller längre är det en väldigt god idé att ta dessa vaccinationer.

Vid mer än fyra veckors vistelse i Sydostasien kan det finnas behov av vaccination mot japansk hjärnhinneinflammation.

Vid risk för blodsmitta eller sexuellt överförd smitta rekommenderas vaccination mot hepatit B. Ett kombinerat vaccin ger skydd mot både hepatit A och B.

Vid vissa resmål rekommenderas förebyggande medicinering mot malaria.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-01-08
Redaktör:

Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Johan Darelid, verksamhetschef, infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län