Välja vårdcentral i Jönköpings län

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan välja en vårdcentral som ska ha huvudansvaret för din vård. Om du inte gör ett aktivt val registreras du automatiskt på en vårdcentral nära din bostad. Om du inte är nöjd med det kan du välja en ny vårdcentral.

Du som är folkbokförd i Jönköpings, Östergötlands eller Kalmar län väljer vårdcentral genom att logga in eller via pappersblankett.

Du som folkbokförd i ett annat län väljer vårdcentral via pappersblankett. Lämna blanketten till vårdcentralen du väljer eller skicka den till Vårdval, Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. 

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja en vårdcentral. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Nyfödda och nyinflyttade i Jönköpings län registreras automatiskt på en vårdcentral nära bostaden. Om du flyttar ansvarar du själv för att byta vårdcentral.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Alla vårdcentraler är godkända av Region Jönköpings län. Vårdcentralen drivs av en privat vårdgivare eller regionen. Vårdcentralerna i Jönköpings län har samma grunduppdrag. Därutöver kan vårdcentralerna anpassa sin verksamhet efter invånarnas behov. Kontakta vårdcentralen om du vill veta mer.

Alla vårdcentraler har samma regler för exempelvis avgifter, hjälpmedel, jourmottagning, läkemedel, patientjournal och sekretess, sjukresor, tolk och vårdgaranti. 

Om du är folkbokförd i ett annat landsting eller region och söker vård i Jönköpings län har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting/hemregion. 

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du alla vårdcentraler i Jönköpings län. Du kan också jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. 

På Region Jönköpings län webbplats finns en sammanställning av vårdcentralernas resultat i regionens årliga uppföljning. Här kan du bland annat se hur bra vårdcentralerna är på att dokumentera din vård, hur väl de följer rekommendationerna för läkemedelsbehandling, hur de uppfyller krav på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd. 

Uppföljning av primärvården, Region Jönköpings län (nytt fönster)

I tillgänglighetsdatabasen finns information om fysisk tillgänglighet och bilder på vårdcentralernas lokaler.

Vårdcentralernas fysiska tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta och jämföra vårdmottagningar i hela landet.

Fäll ihop

Välja vårdcentral i annat landsting

Välja vårdcentral i annat landsting

Du kan söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region. Det gör du genom att boka en tid på den vårdcentral du vill besöka. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting som ska ha huvudansvaret för din vård.

Olika landsting/regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i det landsting/region du vill byta till.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-09
Skribent:

Conny Thålin, kommunikationsavdelningen, ansvarsområde hälso- och sjukvård, Region Jönköpings län

Redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län