Våld och övergrepp

Skriv ut (ca 5 sidor)
Jönköpings län

Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd i Jönköpings län.

Skriv ut

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att man blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Vuxna får inte heller hota, ge orimliga straff, vara elaka eller kränka barn på olika sätt. Då kallas det psykisk misshandel. Vuxna får heller inte låsa in barn.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. En sexuell handling med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om barnet tar initiativ till handlingen.

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Genom att lyssna hjälper man barnet att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

UMO om våld och övergrepp

UMO om våld och övergrepp

Fäll ihop

Söka stöd och hjälp

Söka stöd och hjälp

Om du är ett barn

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Om man inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills man blir tagen på allvar, och vända sig till en annan vuxen om den som man först berättade för inte tar en på allvar.

Om man inte känner någon vuxen man kan berätta för kan man ringa till en telefonjour som till exempel

Om du är förälder

Föräldrar som misshandlar sitt barn mår ofta själva dåligt. Om du är förälder har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Många föräldrar känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man kan vara rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är. Men att våga berätta för någon om sina svårigheter är en bra början om man ska kunna förändra något, och socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som föräldern behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att ge rätt hjälp om man samarbetar med förtroende för varandra.

 

Om du är vuxen och misstänker att ett barn är far illa 

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Barn som själva börjar berätta om misshandel måste alltid tas på allvar. Genom att lyssna hjälper man barnet att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

Alla som arbetar med barn är skyldiga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan, och även de som jobbar med barn inom en privat verksamhet.

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om man misstänker att ett barn far illa bör man anmäla det till socialtjänsten så att barnet kan få skydd och hjälp.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör man därför anmäla.

Kontakta socialtjänsten

Om man misstänker eller vet att ett barn far illa  kan man vända sig till socialtjänsten i kommunen där man bor.

Fäll ihop

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Jönköpings län

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Barn och unga

Barn

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar du barnhälsovård/familjecentral.

Är barnet äldre kontaktar du elevhälsan, vårdcentralen eller kommunens socialtjänst. Du kan också kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Unga

Du som är ung kan själv vända dig till

Barn och unga

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga från förskoleklass till och med 17 år. Det finns tre mottagningar i länet, i Huskvarna, Nässjö och Värnamo.

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kontaktar

Akut hjälp

Om läget är akut ska du söka hjälp direkt.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer du kan ringa till för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och närståendeföreningar du kan kontakta.

Fäll ihop

Barnahus i Jönköpings län

Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Stöd och insatser till det berörda barnet sker i en trygg och anpassad miljö. Inblandade myndigheter kommer till barnahus för att inte barnet ska behöva ta sig till olika platser.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2013-06-27
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på redan faktagranskat material som är  publicerat på 1177 Vårdguiden


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2018-08-10
Redaktör:
Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län
Granskare:
Signe Axelsson, utredare psykiatri, Region Jönköpings län, Lisa Andersson, kommunikatör, kommunal utveckling, Region Jönköpings län