Ultraljudsundersökning vid graviditet

Skriv ut (ca 5 sidor)

Med hjälp av ljudvågor kan en ultraljudsundersökning visa rörliga bilder av fostret. Bilderna kan bland annat visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas. Alla gravida erbjuds ett rutinultraljud mellan vecka 18 och 20. En del får även göra tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB eller tillväxtultraljud. Ultraljud är en säker metod som inte ger någon ökad risk för missfall.

Skriv ut

  • Illustration

    Ett foster i vecka 12 med huvudet till vänster och magen till höger på bilden. En ultraljudsbild är svår att tolka för de flesta.

Ultraljudsundersökning är frivillig, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Att tänka på

Att tänka på

  • Ultraljudsundersökning av graviditet

    Signalerna går till en dator där de omvandlas till en bild som visas på skärmen. Bilden visar fostret i genomskärning.

Före ultraljudsundersökningen har du rätt att få information om vad undersökningen innebär. Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte pratar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Du kan också läsa mer i vår artikel Vad är fosterdiagnostik?.

Fäll ihop

När och var kan jag göra undersökningen?

När och var kan jag göra undersökningen?

Ultraljudsundersökning kan göras under hela graviditeten. Ibland gör vårdpersonalen även ultraljud under förlossningen, exempelvis för att se hur barnet ligger inne i livmodern. Alla gravida brukar erbjudas rutinultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20. När och hur många ultraljud som erbjuds är olika inom olika landsting och regioner och på olika barnmorskemottagningar. Undersökningen är kostnadsfri.

För att göra fosterdiagnostik behöver du en remiss. En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning. Oftast är det en barnmorska som skriver remiss och bokar in besök för diagnostik. 

Du kan söka vård på vilken mottagning du vill i hela landet.

Fäll ihop

Ultraljudsundersökning vecka 18-19 i Jönköpings län

Jönköpings län

Ultraljudsundersökning vecka 18-19 i Jönköpings län

Vid hälsosamtalet i början av graviditeten får du information om de metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i Jönköpings län.

Ultraljudsundersökningen är frivillig och kostar inget. Du bör inte ta med barn till undersökningen, men gärna din partner, en anhörig eller vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att din urinblåsa ska vara fylld vid undersökningen. Ta med legitimation.

Två bilder från ultraljudsundersökningen kostar 50 kronor. Du betalar via betalkort eller faktura som skickas hem.

Höglandssjukhuset Eksjö

Beställ tid via familjevårdsenheten. Undersökningen sker på ultraljudsmottagningen Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Du behöver inte anmäla dig när du kommer.

Länssjukhuset Ryhov

Du beställer tid för undersökning via telefon på vardagar kl 08.00-08.30 och 13.00-14.00. Undersökningen sker på Kvinnoklinikens ultraljudsmottagning, hiss T, plan 8.

Värnamo sjukhus

Du får en kallelse till undersökningen. Ultraljudsmottagningen ligger på plan 5 utanför förlossningsavdelningen, Värnamo sjukhus.

Ändra eller avboka tid via telefon eller via e-post. 

Fäll ihop

Förberedelser

Förberedelser

Det kan vara bra att vara lite kissnödig vid en ultraljudsundersökning. En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre. 

Det går bra att ha med sig någon till undersökningen. Du som följer med får sitta bredvid på en stol. Det kan vara olämpligt att ta med sig barn till undersökningen.

Fäll ihop

Så går undersökningen till

Så går undersökningen till

Det brukar finnas särskilda rum med ultraljudsutrustning. Ibland kan det vara lite mörkt i rummet för att skärmen med ultraljudsbilden ska synas tydligare.

Du som är gravid ligger på rygg på en brits med magen bar. Barnmorskan eller läkaren smörjer en gelé på magen. Gelén gör så att bilden blir tydligare. Sedan håller hen en så kallad ultraljudsgivare mot huden och för den över magen för att kunna se fostret ur olika vinklar. Oftast kan du också titta bildskärmen med ultraljudsbilden. Många blivande föräldrar tycker att det är svårt att urskilja vad ultraljudet visar.

Det kan bli ett tryck mot magen, men det gör inte ont.

Undersökningen brukar ta ungefär 30 minuter, men kan ta längre tid, till exempel om det finns fler foster än ett. Efteråt kan det kännas lite kladdigt på magen efter gelén, men det finns papper att torka med.

Du kan ofta få eller få köpa en ultraljudsbild.

Fäll ihop

Vad kan ultraljudet visa?

Vad kan ultraljudet visa?

Ultraljud är ett ljud som människor inte kan höra. Ultraljudsapparaten skickar ljudsignaler in i kroppen. Ljudet studsar mot olika vävnader i kroppen, sedan omvandlar en dator signalerna till rörliga bilder. Det som syns på bildskärmen är fostret i genomskärning.

Ett ultraljud kan inte visa allt. Undersökningen kan bara visa vissa avvikelser. 

Läkaren eller barnmorskan kan titta efter hur

länge graviditeten pågått
många foster som finns i livmodern
graviditeten utvecklas
mycket fostervatten det finns
moderkakan är placerad.

Det kan gå att se fostrets biologiska kön. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är inte säkert att du får veta fostrets kön även om du frågar efter det. 

Ibland kan det vara svårt för den som undersöker att se ordentligt beroende på hur fostret ligger i livmodern. Då kanske undersökningen behöver göras om vid ett annat tillfälle. Det kan också vara svårt för den som undersöker att ge alla svar på en gång. Ibland upptäcker hen saker som behöver följas upp. Då kan det behövas få flera ultraljudsundersökningar eller tester. 

Fäll ihop

Biverkningar eller komplikationer

Biverkningar eller komplikationer

Ultraljud räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Metoden har använts länge. Ultraljudsapparater ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret.

Fäll ihop

Kompletterande ultraljud

Kompletterande ultraljud

Förutom rutinultraljudet i vecka 18 till 20 får en del göra

tidigt ultraljud vaginalt
ultraljud som en del av KUB
tillväxtultraljud.

Fäll ihop

Tidigt ultraljud vaginalt

Tidigt ultraljud vaginalt

Fostret kan vara för litet för att synas bra genom magen i början av graviditeten. Då är det vanligare med undersökning genom slidan, ett så kallat vaginalt ultraljud. Det påminner om en vanlig gynekologisk undersökning

Anledningar till att läkaren gör ett tidigt ultraljud vaginalt kan vara att du som är gravid fått en blödning från slidan, har ont eller om du haft andra komplikationer.

Vid vaginalt ultraljud är det bra att kissa före undersökningen. En fylld urinblåsa kan annars skjuta undan fostret så att bilden blir otydlig.

Du som är gravid får ta av dig kläderna på underkroppen och ligga i en gynstol, en speciell brits med benstöd. Läkaren trär en kondom över en liten ultraljudsgivare som sitter på en tunn böjlig slang. Sedan smörjer läkaren en gelé på kondomen och för in ultraljudsgivaren i slidan. Det kan kännas ovant, men gör inte ont. Ultraljudsbilden syns sedan på en skärm.

Fäll ihop

KUB

KUB

Ibland är ultraljudet en del av KUB. Vid KUB bedömer läkaren eller barnmorskan sannolikheten att fostret har en kromosomförändring. Den vanligaste formen av kromosomförändring är Downs syndrom.

KUB består dels av ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud görs i vecka 11 till 14.

Det räcker inte med KUB för att få ett säkert svar på om fostret har en kromosomförändring. Om KUB visar på en hög sannolikhet för kromosomförändring brukar testet kompletteras med fostervattenprov, moderkaksprov eller NIPT.

Fäll ihop

Tillväxtultraljud

Tillväxtultraljud

Förutom rutinultraljudet kan läkaren eller barnmorskan vilja göra ett tillväxtultraljud. Anledningar till tillväxtultraljud kan vara om

livmodern inte växer tillräckligt
livmodern växer för mycket
du som är gravid har en sjukdom som högt blodtryck eller graviditetsdiabetes
det finns tecken på havandeskapsförgiftning
det kommer blödningar från slidan
vattnet går före beräknad förlossningstid
barnet verkar ligga med stjärten neråt i livmodern.

Tillväxtultraljud brukar gå till på samma sätt som rutinultraljudet.

Fäll ihop

Efter undersökningen

Efter undersökningen

Det händer att ultraljudet visar något oväntat. Då kan det kännas jobbigt. Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Då kan det vara bra att prata med någon. Vårdpersonalen finns där för att hjälpa dig med dina tankar. Även du som är blivande medförälder kan få samtalsstöd. Med stöd och information brukar det bli lättare.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg

Fotograf:

Fotoavdelningen, Södersjukhuset i Stockholm


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-12-17
Redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Landstinget i Jönköpings län
Manusunderlag:
Kvinnohälsovården, Landstinget i Jönköpings län