Kostnader och ersättningar

Frågor och svar om patientavgifter i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Vilka patientavgifter gäller i Region Jämland Härjedalen?

I Region Jämtland Härjedalen får barn och ungdomar under 18 år gratis sjukvård vid besök på Östersunds sjukhus och hälsocentralerna samt hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen. Undantaget är förebyggande vård (hälsovård). För patienter över 18 år är huvudregeln att ett besök kostar 400 kronor.

Mer detaljerad information finns på sidan Patientavgifter i Region Jämtland Härjedalen

Varför måste jag betala för vårdbesök? Ingår inte det i skatten?

Regioner och kommuner har vid sidan av skatten möjlighet att finansiera sin verksamhet med avgifter. Enligt kommunallagen får regioner och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter.

Är det rimligt att det kostar lika mycket att besöka en sjuksköterska som en läkare?

I dag sker en kompetensväxling inom sjukvården, en uppgift som i dag görs av läkare kan i morgon göras av en sjuksköterska. Med mer enhetliga patientavgifter ökar möjligheterna att kunna använda de olika kompetenserna som finns inom vården på ett optimalt sätt. Detta gör att Region Jämtland Härjedalen använder resurserna där, och på det sätt, som de behövs bäst.

Vilken avgift är det för ambulanstransporter?

Ambulanstransport är inte bara är en transport. Ambulansen är bemannad med legitimerad personal som ger patienten en sjukvårdande behandling. Avgiften är 400 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Om jag transporteras med ambulans från hälsocentralen, ska jag betala 400 kronor då?

Ja, du betalar alltid en ambulansavgift om du inte är inlagd på sjukhuset (slutenvården) och ska flyttas mellan vårdinrättningar. I alla andra fall betalar du ambulansavgiften på 400 kronor.

Vad kostar det om jag åker ambulans till akuten?

Du betalar en avgift 400 kronor för ambulanstransporten, och 500 kronor för vårdbesöket på akuten. Öppenvårdsavgiften för akutbesök 500 kr, utökas till att även inbegripa akutsjukvård på annan plats än vårdinrättning, exempelvis ambulansens ”lämna hemma”-uppdrag.

Varför ska jag som dialyspatient betala en avgift när det tidigare varit avgiftsfritt?

Dialyspatienter har tidigare varit undantagna från avgift. Ett skäl till att införa nya nivåer för patientavgifter är att göra det mer rättvist och lika mellan olika patientgrupper. Alla som nyttjar vården omfattas av högkostnadsskyddet – när du betalat 1 300 kronor så har du rätt till avgiftsfri öppenvård.

Vad gäller om jag är inlagd på Östersunds sjukhus för en sjukdom men måste söka vård för en annan åkomma?

När du besöker öppenvården för samma sjukdom som du ligger inne för så betalar du ingen avgift. Är det däremot en annan sjukdom eller åtgärd du besöker öppenvård för betalar du patientavgift för det besöket.

Vad gäller om jag behöver vård i en annan region?

Du betalar den patientavgift som gäller för den region som du besöker.

Varför får jag en faktura när jag legat på sjukhus, när jag redan har betalat 500 kronor när jag kom in till akuten?

500 kronor är kostnaden för besöket vid akuten (öppenvård). Sedan betalar du dygnsavgift för den tid du har legat inlagd (slutenvård).

Varför får jag en faktura för tiden jag vårdats på Östersunds sjukhus när jag har frikort?

Frikortet gäller inte när du ligger inne på sjukhus.

Vad är e-frikort? Hur vet jag när jag nått till e-frikortsnivån? Gäller mitt e-frikort även i andra regioner?

E-frikort innebär att alla vårdbesök och betalningar registreras automatiskt och du betalar högst 1 300 kronor under ett år, i öppenvårdsavgifter. Därefter når du högkostnadsskyddet, det vill säga att du har rätt till gratis öppenvård resterande del av ett år räknat från första besöket. Observera att alla vårdbesök inte ingår i högkostnadsskyddet.

Alla vårdbesök som ingår i högkostnadsskyddet registreras automatiskt och när du kommit upp i e-frikortsnivån 1 300 kronor skickas ett frikort automatiskt hem till din folkbokföringsadress. Det fysiska frikortet behövs bara om du ska söka vård i en annan region, ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare som ännu inte anslutit sig till efrikort.

E-frikortet gäller i hela Sverige. Men det är viktigt att du tar med ditt fysiska frikort och visar upp om du besöker ett annat landsting, en annan region eller en privat vårdgivare som ännu inte anslutit sig till e-frikort.

Hur får jag veta hur mycket jag betalat i patientavgifter och vilket datum detta beräknas ifrån?

I Region Jämtland Härjedalen registrerar vi dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat. När du har nått upp till högkostnadstaket så får du ett elektroniskt frikort, e-frikort, som visas automatiskt när du anmäler dig på hälsocentralen eller mottagningen. Då behöver du alltså inte betala något för besöket.

Högkostnadsskyddet gäller också om du ska få vård i en annan region än där du bor – men då kan du behöva ta med dig en papperskopia av ditt e-frikort. Ta i så fall kontakt med Region Jämtland Härjedalens ekonomiavdelning på 063-14 75 10 eller mejla till ekonomienheten@regionjh.se.

Högkostnadsskydden för avgifter när du är inlagd på sjukhus och för ambulansavgifter är inte kopplade till e-frikortet. I de två fallen måste du alltså själv ha koll på hur mycket du har betalat och när du har uppnått högkostnadstaken.

Jag blev inlagd på eftermiddagen den 10:e och blev utskriven den 15:e. Varför ska jag betala för den 10:e?

Avgift tas för inskrivningsdagen, men inte för utskrivningsdagen.

Jag betalade kontant på hälsocentralen och fick sedan remiss till Östersunds sjukhus samma dag. Måste jag betala patientavgift även på sjukhuset?

Nej, du betalar bara en patientavgift om du besöker hälsocentral, men sedan får akut remiss till specialistvård.

Vad är e-faktura?

E-faktura innebär att vi skickar dina fakturor elektroniskt till din internetbank. Du får en avisering i din internetbank och betalar fakturan genom att välja konto och godkänna betalningen. Anmälan respektive avanmälan av e-faktura gör du när du är inloggad på din internetbank.

Varför måste jag betala för receptförnyelse per telefon/elektroniskt?

Det görs alltid en medicinsk bedömning vid en receptförnyelse och därför betalar du en kostnad oavsett om det görs via telefon, elektroniskt eller vid ett fysiskt möte.

Till toppen av sidan