Sunda vanor

Riktade hälsosamtal i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Hur du lever och hur du mår har stor betydelse för din framtida hälsa. Därför vill Region Jämtland Härjedalen ge dig ett tillfälle att samtala om dina levnadsvanor och utifrån dina förutsättningar och hitta sätt att ta hand om din hälsa och minska risken att bli sjuk i framtiden. Även små förändringar kan göra skillnad.

Forskning har visat att de som deltar i riktade hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre. Sunda vanor kan till exempel förebygga 90 procent av all typ-2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer. Det positiva är att även små förbättringar kan göra stor skillnad! För varje sund vana du inför, kommer din kropp att tacka dig. 

Alla hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda riktade hälsosamtal.

Vid hälsosamtalet träffar du specialutbildad vårdpersonal. Med hjälp av frågor och blodprov får du svar på hur din hälsa ser ut. Och om du vill får du råd och stöd att förbättra den – så att du kan ligga steget före flera vanliga sjukdomar. 

Så här går det till:

Det år du fyller 40, 50, 60 eller 70 år får du ett brev skickat hem till dig med en inbjudan till ett hälsosamtal på din hälsocentral.

Du kan bara boka tid för hälsosamtal om du har fått en inbjudan – men det är inte säkert att du blir erbjuden ett samtal exakt när du fyller år, utan det kan bli både tidigare och senare under samma år.

Ett hälsosamtal består av flera delar.

Så här bokar du tid för provtagning:

  • Logga in på 1177.se och gå till din mottagnings/hälsocentrals sida.
  • Klicka på Boka tid och välj Provtagning.
  • Följ instruktionerna på skärmen.

Så här bokar du tid för ditt riktade hälsosamtal:

  • Logga in på 1177.se och gå till din mottagnings/hälsocentrals sida.
  • Klicka på Boka tid och välj Hälsosamtal.
  • Följ instruktionerna på skärmen.

Så här besvarar du enkäten inför riktat hälsosamtal:

  • Logga in på 1177.se och gå till din mottagnings/hälsocentrals sida.
  • Under Övrig information längst ner på sidan klickar du på länken som heter Enkät inför riktat hälsosamtal.

Det tar ungefär 20 minuter att fylla i enkäten. Om du behöver det, så går det bra att avbryta och sedan gå tillbaka igen och svara färdigt på frågor.

Om du inte har e-legitimation så går det att fylla i enkäten på papper i stället. Kontakta i så fall din hälsocentral.

Vad händer sedan?

När du kommer till ditt hälsosamtal så utformar du och samtalsledaren tillsammans “Min hälsoplan”. Det är en personlig hälsoprofil som bygger på dina svar i enkäten och resultaten från din provtagning. Du och samtalsledaren pratar sedan om vilka förändringar du kan göra för att förbättra din hälsa i framtiden. Du får ta med dig din hälsoplan hem efter samtalet.

Vad mäts och varför?

Följande mätningar ligger till grund för din hälsoplan. 

Längd-, vikt-, midje- och stussmått

Genom att mäta längd, vikt och förhållande mellan midja och stuss kan man få en uppfattning om hur vikten är fördelad.

Blodprov

Blodprovet visar olika typer av kolesterol i blodet och hur högt ditt blodsocker har varit under senaste tiden. Kolesterol är ett blodfett som har stor betydelse för hälsan. Ett förhöjt kolesterolvärde ökar risken att få hjärtinfarkt eller stroke. Blodsockervärdet visar om du har diabetes eller har risk för att få diabetes.

Blodtryck

Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns fler sätt att sänka blodtrycket än med medicinering, till exempel genom att motionera, äta sunt och undvika tobak och alkohol.

Hur lång tid tar det?

Att fylla i enkäten tar cirka 20 minuter. Provtagningen tar cirka 15 minuter. Hälsosamtalet tar ungefär en timme.

Vad kostar det?

Riktade hälsosamtal inom Region Jämtland Härjedalen är kostnadsfritt. 

Varför är det en bra idé att delta?

Syftet med det riktade hälsosamtalet är att främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och tidigt upptäcka sjukdom. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Du får en egen hälsoprofil

Hälsosamtalet fokuseras kring din personliga hälsoprofil. Dina levnadsvanor, mätvärden, provsvar och enkätsvar presenteras i “Min hälsoplan”. Hälsoplanen visar på friskfaktorer och/eller riskfaktorer.

Under hälsosamtalet pratar ni om hur du kan bibehålla eller förstärka hälsofrämjande vanor i din vardag. Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor.

Hälsoprofilen visar dina värden av blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och midja/höft-kvot samt enkätsvar gällande den självskattade hälsan, tobaksvanor, fysisk aktivitet, alkohol- och matvanor.

Personer som har så höga värden att de behöver medicinsk utredning eller behandling, till exempel högt blodtryck eller diabetes, får hjälp med fortsatt uppföljning.

Till toppen av sidan