Sunda vanor

Riktade hälsosamtal i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Hur du lever och hur du mår har stor betydelse för din framtida hälsa. Därför vill Region Jämtland Härjedalen ge dig ett tillfälle att samtala om dina levnadsvanor och utifrån dina förutsättningar och hitta sätt att ta hand om din hälsa och minska risken att bli sjuk i framtiden. Även små förändringar kan göra skillnad.

Region Jämtland Härjedalen arbetar med att införa riktade hälsosamtal. Syftet med det riktade hälsosamtalet är att främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och tidigt upptäcka sjukdom.

Under hösten 2021 kommer ett antal personer som fyller 40, 50, 60 eller 70 år och är listad på någon av hälsocentralerna i Åre, Hallen, Järpen, Duved, Svenstavik, Stugun eller Hede att få ett personligt erbjudande om hälsosamtal. Det är en så kallad pilotverksamhet.

Tanken är sedan att riktade hälsosamtal ska kunna börja erbjudas på alla hälsocentraler i Jämtland Härjedalen från och med januari 2022.

Även små förbättringar gör stor skillnad.

Forskning har visat att de som deltar i riktade hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre. Sunda vanor kan till exempel förebygga 90 procent av all typ-2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer. Det positiva är att även små förbättringar kan göra stor skillnad! För varje sund vana du inför, kommer din kropp att tacka dig. 

Vid hälsosamtalet träffar du specialutbildad vårdpersonal. Med hjälp av frågor och blodprov får du svar på hur din hälsa ser ut. Och om du vill får du råd och stöd att förbättra den – så att du kan ligga steget före flera vanliga sjukdomar. 

Varje år bjuder alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Jämtland Härjedalen in sina listade invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år till hälsosamtal. Inbjudan skickas hem till dig i ett brev någon gång under det år som det blir aktuellt för dig att komma till ditt hälsosamtal. 

Till toppen av sidan