Vårdcentralen Gnesta, Gnesta

Nygatan 29

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.15–17.00
Tisdag07.15–17.00
Onsdag07.15–17.00
Torsdag07.15–17.00
Fredag07.15–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Drop-in-tider
Måndag
08.00–09.00
Endast provtagning
09.30–11.00
Endast provtagning
14.00–16.00
Endast provtagning
Tisdag
08.00–09.00
Endast provtagning
09.30–11.00
Endast provtagning
14.00–16.00
Endast provtagning
Onsdag
08.00–09.00
Endast provtagning
09.30–11.00
Endast provtagning
14.00–16.00
Endast provtagning
Torsdag
08.00–09.00
Endast provtagning
09.30–11.00
Endast provtagning
14.00–16.00
Endast provtagning
Fredag
08.00–09.00
Endast provtagning
09.30–11.00
Endast provtagning
Lördag
Ingen drop-in
Söndag
Ingen drop-in

Besöksadress:
Nygatan 29
Län, kommun:
Södermanlands län, Gnesta
Postadress:
Vårdcentralen Gnesta, 646 35 Gnesta

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2024-05-07

Under vårvintern 2025 kommer Region Sörmland att gå över till ett nytt journalsystem. Detta innebär att vi på vårdcentralen kontrollerar att våra nuvarande patientjournaler är aktuella och uppdaterade inför överflytten. I samband med dessa kontroller kan du upptäcka att annan personal än den du vanligen träffar på vårdcentralen har "läst" din journal, men att detta alltså handlar om administrativt arbete inför journalbytet.

Om du har frågor angående detta, hör av dig till oss via Vårdkontakt Direkt (välj ingången Chatta med sekreterare) eller ring oss på tfn 0158-524 01.

Här kan du läsa mer: Framtidens vårdinformationssystem

Publicerad: 2020-05-12

Nu är det möjligt att välja vårdcentral via internet! Du loggar in på våra e-tjänster på 1177 och följer instruktionerna som finns där. 

Du som inte har möjlighet att använda e-tjänster kan fortfarande använda pappersblanketten som du kan skriva ut här eller hämta på vårdcentralen, och sedan lämna eller skicka till oss.

Du hittar oss med vårdcentralens utbud på Nygatan 29 i Gnesta. Vi har ett komplett laboratorium med drop-in-tider alla vardagar (se nedan). För våra yngsta patienter har vi barnavårdscentral, BVC, på familjecentralen som ligger på samma adress.

Vi har rehabteam och livsstilsmottagning. Vi kan hjälpa till med hälsofrämjande åtgärder gällande kost, motion, stress, sömn samt att sluta röka. Rehabteamet erbjuder gruppverksamhet som medicinsk yoga, mindfulness, stresshantering, aktivitetsbalans, artrosskola, träningsgrupper och paraffingrupp för händer.

Vi vill göra det lättare för dig att ha kontakt med oss när du behöver det och vi erbjuder därför digitala tjänster. Hos oss erbjuder alla professioner virtuella besök. Vi erbjuder även internetbaserad KBT-behandling.

Drop-in lab:

Måndag-fredag kl 08.00-09.00. 09.30-11.00

Måndag-torsdag kl 14.00-16.00

Dag före helgdag ej drop-in på eftermiddagen!

Aktuella telefonnummer:

0158-524 10 - rådgivning, lab, receptförnyelser, boka läkar-/skötersketider

0158-524 01 - reception

0158-524 43 - sjukgymnastik/fysioterapi

0158-524 40 - kurator, psykoterapeut, psykolog

0158-524 41 - arbetsterapi

0158-524 35 - barnavårdscentral (BVC)

0158-524 32 - barnmorske-/mödravårdscentral

Driftsform: Region

Här nedan hittar du telefonnummer och mer information om våra olika mottagningar.
Om du inte hittar vad du söker eller om du endast har allmänna frågor kan du ringa till receptionen på tfn 0158-524 01, måndag-fredag kl 8-10 och kl 13-15. 

Vår chef Ann-Louise Rågefalk når du på 0158-524 54.

 • Tel 0158-524 41

  Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning. Se Minnesmottagning!
 • Tel 0158-524 10 (fråga efter Annelie).

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

 • Tel 0158-524 35

  Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  HÄR kan du läsa mer om BVC och få svar på vanliga frågor.

 • Tel 0158-524 38 eller 524 39

  Som patient följs du upp kontinuerligt av en diabetessköterska i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling. Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Våra telefontider för listade patienter är följande:

  • Ojämn vecka:
   måndag, onsdag och torsdag kl 11.30-12.15
   tisdag kl 10.45-11.30
   fredag kl 14.15-15.00
  • Jämn vecka: 
   måndag-torsdag kl 11.30-12.15
   fredag kl 10.45-11.30
 • Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad personal, men du kan även skriva en egenremiss.

 • Telefon 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  Distrikts- och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
  • Råd och stöd i livets alla skeden
 • Tel 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

   

 • Tel 0158-524 37

  Medicinsk fotsjukvård riktar sig till patienter med svår fotproblematik som orsakats av sjukdom eller skada. Medicinsk fotsjukvård syftar till att förebygga eller behandla sår och infektioner i fötterna. Vi behandlar patienter med svåra problem i fötterna som beror på nedsatt känsel och blodcirkulation eller deformiteter, framför allt i kombination med diabetes eller reumatiska sjukdomar. För att få komma till medicinsk fotvård behövs remiss från din läkare, diabetessköterska eller distriktssköterska.

  Patienter med diabetes utan komplikationer, frisk diabetesfot, omfattas ej av medicinsk fotsjukvård. För "vanlig" fotvård hänvisas du till privata alternativ.

 • Tel 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  Hjärtsvikts- och blodtryckssköterskan gör uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Hjärtsvikts- och blodtryckssköterskan är vidareutbildad i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

 • Tel 0158-524 43

  Livsstilsteamet jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.

  Du kan få hjälp med:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Kost
  • Träning/fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa, stresshantering

   Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!

 • Tel 0158-524 41

  I minnesteamet gör vi minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta minnesteamet om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Teamet består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

  Om du redan har fått diagnos demens, kan du vända dig till Gnesta kommun för stöd och hjälp.
  Tel 0158-27 50 00, be att få prata med biståndshandläggare.

 • Tel 0158-524 10

  Drop in:

  Måndag-fredag kl 08.00-09.00, 09.30-11.00.
  Måndag-torsdag kl 14.00-16.00. Dag före helgdag ingen drop-in på eftermiddagstid!

  På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fasteprover måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker såsom vatten, kaffe eller te, men utan socker och mjölk.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis i receptionen.

 • Tel 0158-524 42

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

   

 • Tel 0158-524 10, be att få prata med Elin.

  Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och/eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Tel 0158-524 40

  Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  I vårt samtalsteam finns kuratorer och psykolog.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

 • Tel 0158-524 43

  Hos fysioterapeuterna* kan du få rådgivning, bedömning och behandling för besvär med leder, muskler och rygg. Du kan också få behandling för spänningshuvudvärk och godartad yrsel. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma igång med rehabiliteringen.

  * Fysioterapeut är den nya benämningen på det som tidigare hette sjukgymnast.

 • Hos oss kan du som vill träffa våra behandlare via virtuella besök*. Om du är intresserad, prata med din vårdkontakt. Vi erbjuder även internetbaserad KBT-behandling.

  Mer information om hur ett virtuellt besök går till

  *avgift för besök till läkare/psykolog är 100 kr, övriga yrkeskategorier 0 kr. 

När du har en förbokad tid till läkare, sköterska, kurator etc kan du med fördel använda vår självincheckning.

Lab har drop-in för provtagning måndag-fredag kl 08.00-09.00, 09.30-11.00 samt måndag-torsdag kl 14.00-16.00 (ej dag före helgdag). Anmäl alltid provtagning på drop-in i vår reception.

Till toppen av sidan