Frösö hälsocentral

Önevägen 8, 832 23 Frösön

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
063-14 23 00
Öppet idag
 • 08:00 - 17:00
Telefontid idag
 • 08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 16:30
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 17:00

Besöksadress:
Önevägen 8, 832 23 Frösön
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Box 601, 832 23 Frösön

Hälsocentralen ligger vackert belägen på Frösö Strand cirka 3 km från centrala Östersund. I samma hus inryms även Apoteket, och Folktandvården.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till Frösö hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Frösö hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

 • Arbetsterapeuten arbetar med att bedöma aktivitetsförmåga och underlätta utförande av vardagsaktiviteter om du är funktionshindrad p g a skada eller sjukdom. Insatsen kan vara att anpassa aktiviteten eller miljön i rehabiliterande syfte för att bibehålla eller förbättra förmåga.
  Genom arbetsterapeutens intervention skapas förutsättning till önskad aktivitet och delaktighet.

  Arbetsterapeut: Madelene Holmer
  Telefon: 063-15 38 39
  Telefontid: Vardagar, klockan 8.15 - 9.00. Annan tid är röstbrevlådan öppen.

 • Telefon: 063-14 23 00, knappval 3 följt av knappval 6. Röstbrevlåda.

  Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.
  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

 • Telefon: 063-14 23 00, knappval 3 följt av knappval 5. Röstbrevlåda

  Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor


  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

 • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

  Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

  Mottagning efter tidsbeställning.

  Telefon: 063-14 23 00, knappval 3 följt av knappval 7. Röstbrevlåda.

 • En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

  Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

  • erbjuda en nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • hitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service

  Barnhälsovård (BVC)
  Telefon: 063-14 23 00, röstbrevlåda.

  Mödrahälsovård (MVC)
  Telefon: 063-14 23 00, röstbrevlåda

 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Rutinen vid Frösö HC är att muskuloskeletala besvär i första hand bedöms av fysioterapeut, som vid behov bokar tid till läkare.

  Telefon: 063-14 23 00, knappval 3 följt av knappval 3
  Telefontider: Du kan ringa in till hälsocentralen vardagar från kl. 8.00 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl.8.15 - 9.00

   

  Artrosskola
  Vi erbjuder digital artrosskola för de som är listade på hälsocentralerna i Brunflo, Frösön, Lit, Lugnvik, Odensala, och Zätagränd.

  Vänligen ta kontakt med någon av våra sjukgymnaster för mer information.

 • För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.
  Ordinerad provtagning är kostnadsfri. (Prov för intyg angående rattonykterhet och blodtappningar debiteras enligt normal taxa.)

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  Endast tidsbokad provtagning

  Telefon: 063-14 23 00, knappval 3 följt av knappval 1
  Telefontider: Du kan ringa in till hälsocentralen från kl. 8:00 för att boka din återuppringningstid. Vi ringer upp någon gång mellan kl. 14:00-15:00, på vardagar.

 • Vi tar emot patienter som är fyllda 18 år och listade på Frösö hälsocentral. Är du listad på annan hälsocentral vänder du dig i första hand till den PSE som är knuten till den hälsocentralen.
  Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

  Hit kan du vända dig om du t.ex. känner dig:
  • Deprimerad eller nedstämd
  • Har oro eller ångest
  • Stress, utmattning eller långvarig smärta
  • Sömnsvårigheter
  • Specifik fobi

  Vi erbjuder behandling individuellt eller i grupp.

  Telefon: 063-14 23 00


  Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen, telefon: 063-15 02 50.

  Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, kontakta beroendeenheten i kommunen.

  Vad kostar det?
  Varje besök kostar 300kr och du betalar i receptionen när du anmäler dig i samband med besöket. Även det inplanerade bedömningssamtalet via telefon räknas som ett besök och kommer som faktura. Besök hos oss på PSE betraktas som sjukvårdande behandling och räknas in i ditt högkostnadskort.

  Avbokning sker via telefon 14 23 00 och knappval # 1 eller via 1177.se

  Av- och ombokningar ska göras senast 24 timmar innan besöket annars debiteras besöket med 300 kr.

  Värt att nämna är att den viktigaste delen av behandlingen sker utanför mottagningsrummet, då du tar ansvar för att öva och arbeta med det vi kommit överens om för att nå förändring och ökad livskvalitet.

  PSE, Frösö HC

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

  Telefon: 063-15 53 15

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

  Diplomerad tobaksavvänjare: Henrik Modin och Maude Martin.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

Till toppen av sidan