Brunflo hälsocentral

Gränsvägen 20, 834 31 Brunflo

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
063-14 20 17
Öppet idag
 • 08:00 - 17:00
Telefontid idag
 • 08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 16:30
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 17:00

Besöksadress:
Gränsvägen 20, 834 31 Brunflo
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Gränsvägen 20, 834 31 Brunflo

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Gränsvägen 20

Brunflo

063-14 20 17

Hit ska du vända dig med alla hälsoproblem. Här behandlar vi sjukdomar och skador på plats eller remitterar dig till Östersunds sjukhus.


Brunflo hälsocentral ligger cirka 17 km söder om Östersund. I samma byggnad som hälsocentralen finns också apotek och folktandvård.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till Brunflo hälsocentral!


Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.


När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.


De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Brunflo hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 20 17

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 20 17

 • Arbetsterapeuten arbetar med att bedöma aktivitetsförmåga och underlätta utförande av vardagsaktiviteter om du är funktionshindrad p g a skada eller sjukdom. Insatsen kan vara att anpassa aktiviteten eller miljön i rehabiliterande syfte för att bibehålla eller förbättra förmåga.
  Genom arbetsterapeutens intervention skapas förutsättning till önskad aktivitet och delaktighet.

  Arbetsterapeut: Maria Olofsson
  Telefon: 063-15 38 34
  Telefontid: Vardagar 8.15 - 9.00. Annan tid är röstbrevlådan öppen.

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.


  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.


  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.


  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

   

  Telefon: 063-14 20 17

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 11.00-11.45

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  Telefon: 063-14 20 17

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 11.00-11.45

  Du kan även boka tid eller ringa för rådgivning hos barnmorska på Familjecentralen, som finns på Nävervägen 13 i Torvalla.

  Information om telefonnummer, öppetider och utbudet finns på Familjecentralens sida under Hitta vård. Här är länken till webbtidbokning hos Familjecentralen.

  Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

 • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

  Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

   


  Telefon: 063-14 20 17

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 9.00-9.30 eller kl. 14.00-14.30

 • En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

  Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

  • erbjuda en nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • hitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service

   

  Öppettider:

  Måndag kl. 9.00-14.00, öppen förskola 0-6 år

  Onsdag kl. 9.00-14.00, babyöppet 0-1 år

  Fredag kl. 9.00-14.00, öppen förskola 0-6 år

  Tisdag och torsdag, kl. 9.00-14.00, föräldragrupper, babymassage och 3-årsbesök

  Telefon: 063-14 20 17

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 11.00-11.45

   

  Socialförvaltningen

  Mottagningsteamet, telefon: 063-14 47 40

  Susanne, telefon: 063-14 47 93 - för barn och ungdomar.

 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Telefon: 063-14 20 17

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 11.00-12.00

   

  Artrosskola
  Vi erbjuder digital artrosskola för de som är listade på hälsocentralerna i Brunflo, Frösön, Lit, Lugnvik, Odensala, och Zätagränd.

  Vänligen ta kontakt med någon av våra sjukgymnaster för mer information.

   

 • För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  Endast tidsbokad provtagning

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 20 17, tryck 3 och följ därefter instruktionerna.

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 10.00-11.00 eller kl. 13.30-14.30

 • På Brunflo Hälsocentral arbetar legitimerade psykologer. Vi arbetar med psykisk hälsa i nära samarbete med distriktsläkarna på hälsocentralen. Hit kan du vända dig om du t.ex. känner dig deprimerad eller nedstämd, har oro, ångest, smärta, stress, utmattningssyndrom, sömnsvårighet eller specifik fobi. Vi erbjuder KBT-behandling individuellt på mottagningen och via internet, samt gruppbehandlingar.
  Du kommer i kontakt med vår mottagning genom att prata med din läkare eller sjuksköterska eller genom att ringa 063-14 20 17. Du kan också skriva till oss via hälsocentralens E-tjänster.

  Vi gör alltid en första bedömning över telefon för att få mer information kring vad du vill ha hjälp med. Under telefonsamtalet, som tar ca 20–30 minuter, ställs många frågor om din situation och ditt tillstånd. Informationen ligger till grund för att avgöra vilket av våra behandlingsalternativ som passar dig bäst. Vi kan också hänvisa dig vidare om vi bedömer att det finns någon annan som är bättre på att arbeta med de problem som du beskriver.
  Om du blir kallad till mottagningen så inleds kontakten med ett till tre bedömningssamtal. Det gör vi för att kartlägga vilka problem du har och för att kunna planera din behandling. Den viktigaste delen av behandlingen sker utanför mottagningsrummet, då du tar ansvar för att öva och arbeta med det vi kommit överens om för att nå förändring och ökad livskvalitet.

   

  På Brunflo hälsocentral erbjuds:

  Psykologisk behandling för mild till måttlig psykisk ohälsa, t.ex. ångest, oro, nedstämdhet, orkeslöshet eller fobier

  När det uppkommer ett glapp mellan det liv vi vill leva och hur livet faktiskt är, väcks ofta svåra tankar och känslor som begränsar oss i tillvaron. När det svåra blivit det dominerande temat i livet kan psykologisk behandling behövas. Ofta innebär det att vi "fastnar" i livet och har svårt att veta hur vi ska ta oss vidare, snarare än att vi är "trasiga" eller "sjuka".

  Vi erbjuder en rad olika psykologiska behandlingsalternativ som syftar till att öka din livskvalitet genom att hjälpa dig hantera din tillvaro och dina tankar, känslor och beteenden på ett mer konstruktivt sätt. Vi arbetar evidensbaserat, det vill säga vad som, efter mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med patienter samt forskning, har visat sig vara mest effektivt för olika diagnoser.

  Våra främsta arbetssätt är Kognitiv Beteendeterapi (KBT/ACT) som en av få mottagningar i länet. Dessa inkluderar internetbaserad KBT, individuella behandlingskontakter samt gruppbehandlingar. Vårt mål är att kunna hjälpa så många som möjligt med relativt korta väntetider, vilket innebär att vi fokuserar på olika behandlingsalternativ för olika behov.

  Den viktigaste delen av behandlingen sker oavsett utanför mottagningsrummet, då du tar ansvar för att öva och arbeta med det vi kommit överens om för att nå förändring och ökad livskvalitet. I dagsläget är det kortare väntetid till internetbaserad behandling och gruppbehandlingar än till individuella behandlingskontakter.

   

  Stresshanteringskurs

  Stress är ett växande problem i vårt samhälle. Vi erbjuder gruppbehandling i stresshantering utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Stresshanteringskursen ges under åtta veckor med en träff i veckan. Mellan gruppträffarna ingår det dagliga hemuppgifter.

  Kursen tar upp följande frågor:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

  Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.

   

  Internet-KBT

  På Brunflo Hälsocentral erbjuder vi KBT-behandling över internet. Vi erbjuder internetbehandling för depression, ångest, sömn, stress och generaliserad ångest.
  Behandlingen kan passa dig som

  • Har känt dig nedstämd och orkeslös under mer än två veckor.
  • Har tappat lusten för sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra och upplever känslor av meningslöshet.
  • Har panikkänslor och/eller ångest i sociala situationer.
  • Upplever oro i din vardag.
  • Har sömnproblem
  • Har stressrelaterad ohälsa
  • Har tillgång till dator och internetuppkoppling.
  • Har möjlighet att avsätta tid till självständigt arbete om du får stöd av en samtalsterapeut.
  • Vill komma igång med din behandling så snart som möjligt.

   

  KBT- gruppbehandling för Utmattningssyndrom

  Vi erbjuder en 12 veckors KBT-behandling för personer som drabbats av utmattningssyndrom. Behandlingen är utvärderad i tre stora studier och har använts i behandling sedan 2006 med goda resultat. Syftet med behandlingen är att lära personen strategier för att skapa balans mellan aktivitet/ansträngning och avspändhet/återhämtning. Detta för att förbättra psykisk och fysisk hälsa, välmående samt rehabilitering och återgång i sysselsättning.

   

  Sömnskola

  För personer med sömnproblem erbjuder vi sömnskola genom ett samarbete med Mittuniversitetets psykologprogram. Sömnskolan pågår under sex veckor. Syftet med behandlingen är att lära personen strategier för att genom aktivt deltagande skapa förutsättningar för en förbättrad sömn.

  Oavsett besvär kräver psykologisk behandling alltid att du jobbar aktivt övar med det du lärt dig för att behandlingen ska vara verksam.

   

  Hit kan du också vända dig

  Vi drabbas alla av personliga förluster eller kriser under livet och kan känna behov av att tala med någon om detta. Den friska livskrisen kan vara en akut livskris så som separationer av olika slag, dödsfall, olyckor, arbetslöshet eller andra situationer som får till följd att man tappar fotfästet. Det allra bästa är ofta att vända sig till närstående eller andra personer i din omgivning men ibland gäller det sådant som du inte kan tala med någon som känner dig om eller att det saknas stöd i ens närhet.

  Om du hamnat i en livskris och har behov av stödsamtal vänder du dig i första hand till diakonin som kan nås på 063-14 03 22, Röda Korsets telefonjour på 0771-900 800 eller nationella hjälplinjen på 020-22 00 60

  Har du frågor främst kring relationer eller familjerelaterade problem vänder du dig i första hand till familjerådgivningen på 063-15 02 50

  Om det handlar om barn/unga under 18 års ålder eller föräldrarollen så kan du ringa till Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Föräldra- och Barnhälsan på 063-15 30 00 eller Ungdomsmottagningen på 063-14 24 55

  Om din psykiska ohälsa i första hand går att relatera till ditt arbete hänvisar vi i första hand till företagshälsovården på din arbetsplats. Kom ihåg att det är din arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera ohälsosam stress och kränkande särbehandling på jobbet.

  Besväras du, eller är anhörig till, en person som har problematiska vanor gällande alkohol, droger eller spel hänvisas du till kommunens Nexusverksamhet på 063-14 30 00, Beroendeenheten på psykiatrin på 063- 15 42 60, 063- 15 44 05, Rådgivningsbyrån alkoholfrågor på 063-14 24 59, 063- 14 32 87 samt Stödlinjen för spelare och anhöriga på 020-81 91 00 eller Alkohollinjen på 020-84 44 48

  Är ditt psykiska mående av mer akut eller svårare karaktär kan du nå akutpsykiatrin dygnet runt på 063-15 32 50

  Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

  Rehabkoordinator: Renée Hovdeby

  Telefon: 073-821 44 19

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

  För att få kontakt med våra diplomerade tobaksavvänjare, ring 063-14 20 17.

  Telefontider: Du kan ringa till hälsocentralen vardagar från kl. 07.55 för att boka din återuppringningstid som blir mellan kl. 10.00-11.00 eller kl. 13.30-14.30

Till toppen av sidan