Åre hälsocentral

Kurortsvägen 20, 837 51 Åre

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.15–11.30
Måndag13.30–16.30
Tisdag08.15–11.30
Tisdag13.30–16.30
Onsdag08.15–11.30
Onsdag13.30–16.30
Torsdag08.15–11.30
Torsdag13.30–16.30
Fredag08.15–11.30
Fredag13.30–16.30
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Drop-in-tider
Måndag
08.00–11.00
13.00–15.00
Tisdag
08.00–11.00
13.00–15.00
Onsdag
08.00–11.00
13.00–15.00
Torsdag
08.00–11.00
13.00–15.00
Fredag
08.00–11.00
13.00–15.00
Lördag
Ingen drop-in
Söndag
Ingen drop-in

Besöksadress:
Kurortsvägen 20, 837 51 Åre
Län, kommun:
Jämtlands län, Åre
Postadress:
Kurortsvägen 20, 837 51 Åre

Åre Hälsocentral hittar du i samma huskropp som gamla sjukhuset. Det är ca 15 minuters promenad från bykärnan. Med bil följer du skyltarna från E 14, avtagsväg ca 1 km öster om kabinbanan. Parkering finns i anslutning till hälsocentralen.

Driftsform: Region

Välkommen till Åre hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral kostar för vuxna över 18 år vanligtvis 400 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 500 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud på Åre hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

  Telefon vid akuta fall: 0647-166 10 under gällande öppettider, även helger.

  Övrig tid: 1177 eller 112

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men för uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

  Telefon: 0647-166 15

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • klimakterierådgivning
  • råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  MVC ligger på våningen ovanför läkarmottagningen, du kan gå direkt hit via separat ingång, utan att passera receptionen.

   

  Endast tidsbeställda mottagningsbesök

  Telefon: 0647-166 17

  Telefontid: Måndag, torsdag kl. 10:00-11:30

 • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

  Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

  Diabetessjuksköterska: Marie Rhodin arbetar 50%.
  Besök efter tidsbeställning. 0647-166 00, 0647-166 22.

 • Dietisten är specialist inom området mat, näring och hälsa. När du får kontakt med en dietist görs en bedömning av ditt mat- och vätskeintag. Dietisten hjälper dig att skapa en plan för att förändra dina kostvanor. Råden anpassas utifrån dig och din situation. Med förändrade kostvanor kan sjukdom förebyggas, behandlas eller lindras. 

  Exempel på när en dietist kan vara till hjälp: Ofrivillig viktförlust eller undernäring, glutenintolerans (celiaki), födoämnesallergier, mag-tarmsjukdomar (exempelvis IBS), diabetes, höga blodfetter eller övervikt/fetma. 

  Dietist: Monica Ottosson

  Telefon: 070-397 08 54

 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Du kan även få råd av oss om vad du kan göra själv för att minska smärta, och om hur du på bästa sätt kan använda din kropp trots att du har ont.

  Vid psykisk ohälsa som exempelvis utmattning och depression är fysisk aktivitet en viktig del i tillfrisknandet. Vi hjälper till med bedömning av dina behov och förmågor, och ger råd om vilken fysisk aktivitet som kan vara till hjälp just för dig.

  Sjukgymnastiken ligger på våningen under läkarmottagningen.

  Öppettider: Vardagar kl. 8:00 - 17:00

  Telefon: 0647-166 32

  Telefontid: Vardagar kl. 8:15 - 9:15

  Om du inte får tag på oss går det bra att lämna ett röstmeddelande, så ringer vi upp dig.

 • För att ta prover behöver du en remiss från läkare. Det är bäst om du kommer för provtagning vardagar kl. 08.00-10.30, eller 13.00-15.00. På fredagar är det bäst att komma innan kl. 10.30, eftersom vissa prover måste skickas till Östersund.

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • På den psykosociala mottagningen arbetar vi med psykisk hälsa i nära samarbete med distriktsläkarna på hälsocentralen. Du som är 18 år kan kontakta oss om du till exempel:

  • känner dig deprimerad eller nedstämd
  • har oro eller ångest
  • lever med långvarig smärta
  • upplever stress
  • har utmattningssyndrom
  • har sömnsvårigheter
  • har en specifik fobi
  • befinner dig i en kris som du behöver stöd i att hantera

  Psykosociala mottagningen erbjuder psykosocialt stöd och psykologisk behandling i olika format. Det kan vara via internet, i form av gruppbehandlingar och genom individuell kontakt med personal på mottagningen. Utbudet kan skifta mellan olika hälsocentraler beroende på mottagningens storlek och bemanning. Du kommer i kontakt med vår mottagning genom att prata med din läkare eller sjuksköterska. Du kan också skriva till oss via hälsocentralens e-tjänster. 

  Vi gör alltid en första bedömning genom ett telefonsamtal med dig för att få mer information om vad du vill ha hjälp med. Telefonsamtalet tar ungefär 45 minuter. Under samtalet får du svara på frågor om din situation och hur du mår. Utifrån dina svar gör vi sedan en bedömning av vilken typ av hjälp och stöd du behöver och vilket av våra behandlingsalternativ som passar dig bäst. Vi kan också hänvisa dig vidare om vi bedömer att det finns någon annan instans/vårdenhetsom är bättre på att arbeta med de problem som du beskriver. 

  Tänk på att förbereda dig inför telefonsamtalet. Du betalar samma patientavgift för telefonsamtalet som för ett fysiskt besök. Du får en faktura hemskickad med posten.
  Här kan du läsa mer om patientavgifter i Jämtland Härjedalen. 

  Vi erbjuder en rad olika alternativ för stöd och behandling. Stödet och behandlingen syftar till att öka din livskvalitet genom att hjälpa dig hantera din tillvaro och dina tankar, känslor och beteenden på ett mer konstruktivt sätt. Vi arbetar evidensbaserat, det vill säga att vi utgår ifrån de stöd och behandlingar som har visat sig vara mest effektiva för olika diagnoser. Det baserar sig på både forskning och lång erfarenhet av arbete med patienter.

  Våra främsta arbetssätt är Kognitiv Beteendeterapi (KBT/ACT), men även andra behandlingsalternativ kan finnas hos psykosociala mottagningen på din hälsocentral.  Den viktigaste delen av behandlingen sker ofta mellan besöken på mottagningen . Då tar du själv ansvar för att öva och arbeta med det som du och personalen kommit överens om att du behöver göra för att nå förändring och ökad livskvalitet.  

  Här nedanför finns korta beskrivningar av de olika alternativen för stöd och behandling som kan finnas på din hälsocentrals psykosociala mottagning.  

   

  Internet-KBT

  Alla hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen erbjuder KBT-behandling via internet. Det finns olika behandlingsprogram för depression, ångest, sömn, stress och generaliserad ångest. 

  KBT- gruppbehandling  

  Vid flera olika typer av psykisk ohälsa finns det möjlighet att få sin behandling i grupp. Att gå i gruppbehandling betyder att du får din behandling i en grupp med 5–8 personer med liknande problem. Behandlingen består vanligen av 8–12 träffar beroende på vilken typ av behandlingsprogram det handlar om. Gruppbehandling kan vara aktuellt vid t.ex. utmattningssyndrom, sömnproblem, ångest och depression, långvarig smärta samt sömnproblem. Observera att vilka grupp-behandlingar som erbjuds vid just din hälsocentral kan växla över tid och alla grupper inte finns vid varje mottagning.  

  Individuell psykologisk behandling  

  För alla passar inte behandling via internet eller i grupp. Då kan du få psykologisk behandling vid mottagningen där du träffar din behandlare enskilt. Sådana kontakter kan ibland bestå av ett fåtal träffar när man arbetar fokuserat med ett avgränsat område. I andra fall utgår man från behandlingsprogram för specifika problem och kontakterna kan då vara längre.  

  Stödsamtal

  Vi drabbas alla av svåra händelser och utmanande perioder i livet som kan kännas övermäktigt för oss att hantera. Vid sådana tillfällen finns ofta ett ökat behov av stöd från omgivningen. Många gånger fyller familj och vänner den viktigaste funktionen i dessa perioder, men ibland reagerar man kraftigare eller saknar sådant stöd och kan då vara i behov av professionell hjälp för att hantera det som händer. Vid de flesta mottagningar finns då möjlighet till avgränsade stödsamtal.  

   

  Hit kan du också vända dig

  Det är inte säkert att vi bedömer att det är vid hälsocentralens psykosociala mottagning som dina behov kan mötas på bästa sätt. Vi hänvisar dig då till annan hjälp. Här nedan finns några sådana exempel: 

  Om du hamnat i en livskris och har behov av stödsamtal som inte kan erbjudas vid din hälsocentral, kan du även vända dig till diakoner som finns kopplade till Svenska kyrkan. 

  Har du frågor främst kring relationer eller familjerelaterade problem vänder du dig i första hand till familjerådgivningen på 063-15 02 50 

  Om det handlar om barn/unga under 18 års ålder eller föräldrarollen så kan du ringa till Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Föräldra- och Barnhälsan på 063-15 30 00 eller Ungdomsmottagningen på 063-14 24 55 

  Om din psykiska ohälsa i första hand går att relatera till ditt arbete hänvisar vi i första hand till företagshälsovården på din arbetsplats. Kom ihåg att det är din arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera ohälsosam stress och kränkande särbehandling på jobbet. 

  Besväras du, eller är anhörig till, en person som har problematiska vanor gällande alkohol, droger eller spel hänvisas du till östersunds kommuns Nexusverksamhet på 063-14 30 00, Beroendeenheten på psykiatrin på 063-15 42 60, samt Stödlinjen för spelare och anhöriga på 020-81 91 00 eller Alkohollinjen på 020-84 44 48 

  Är ditt psykiska mående av mer akut eller svårare karaktär kan du nå akutpsykiatrin dygnet runt på 063-15 32 50 

  Känner du dig osäker på vem du ska kontakta så är du alltid välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans. 

  Välkommen till oss på PSM! 

  Du kommer i kontakt med vår mottagning genom att prata med din läkare eller sjuksköterska eller genom att ringa sköterskemottagningen på telefonnummer 0647-166 00. Du kan också skriva till oss via hälsocentralens E-tjänster.

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

   

  Rehabkoordinator: Monica Ottosson

  Telefon: 070-203 20 76

 • Röntgenundersökning är kostnadsfri. Vi kan röntga hela skelettet samt thorax och i vissa fall bihålor på både vuxna och barn. Remiss från läkare krävs.

  Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig resultatet.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

   Ansvariag tobaksavvänjare: Sofia Bylund.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

Öppettider:

Drop-in: vardagar mellan kl. 08:00-11:00 och 13:00-15:00.

Bokade tider: Ring oss för att boka tid: 0647-166 00

Vaccineringar: drop-in 8:00-11:00 och 13:00-16:00. Ring oss gära om du ska ut och resa så kan vi börja göra en plan för dina vaccinationer.

----

Kontakt:

Telefon vardagar: 0647-166 00 kl. 8.15-11.30 och 13.30-16.30.

Akuttelefon 0647-166 10: Vardagar: kl. 8.00-17:00

Övriga tider ring 1177 för sjukvårdsrådgivning, eller i akuta fall ring 112.

Du kan välja att tillhöra en mottagning. Det kallas att lista sig. Du kan byta mottagning högst två gånger på ett år.

Här kan du läsa om vår tillgänglighet och vad andra patienter tycker om oss.

TILLGÄNGLIGHET

Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Här visas andelen medicinska bedömningar av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar.

Statistik för den här mottagningen: 90%

Genomsnitt för Jämtlands län: 70%

Genomsnitt för Sverige: 88%

OMDÖMEN

Skulle du rekommendera vårdcentralen till någon annan?

Här kan du se andelen patienter som kan tänka sig att rekommendera vårdcentralen.

Omdömet för den här mottagningen: 89%

Genomsnitt för Jämtlands län: 87%

Genomsnitt för Sverige: 79%

Till toppen av sidan