Åre hälsocentral

Kurortsvägen 20, 837 51 Åre

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0647-166 00
Öppet idag
 • 08:00 - 19:00Drop-in
Telefontid idag
 • 08:15 - 11:30
 • 13:30 - 16:30
Drop-in-tid idag
 • 08:00 - 19:00Drop-in

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:15 - 11:30
 • Mån - Fre13:30 - 16:30
Avvikande öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 19:00 Drop-in
 • Lör - Sön09:00 - 17:00
Avvikande drop-in-tider
 • Mån - Fre08:00 - 19:00 Drop-in
 • Lör - Sön09:00 - 17:00 Drop-in

Besöksadress:
Kurortsvägen 20, 837 51 Åre
Län, kommun:
Jämtlands län, Åre
Postadress:
Box 25, 837 23 Åre

Åre Hälsocentral hittar du i samma huskropp som gamla sjukhuset. Det är ca 15 minuters promenad från bykärnan. Med bil följer du skyltarna från E 14, avtagsväg ca 1 km öster om kabinbanan. Parkering finns i anslutning till hälsocentralen.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till Åre hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral kostar för vuxna över 18 år vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud på Åre hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

  Telefon vid akuta fall: 0647-166 10 under gällande öppettider, även helger.

  Övrig tid: 1177 eller 112

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

  Telefon: 0647-166 15

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  MVC ligger på våningen ovanför läkarmottagningen, du kan gå direkt hit via separat ingång, utan att passera receptionen.

   

  Endast tidsbeställda mottagningsbesök

  Telefon: 0647-166 17

  Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag kl. 10.00-11.30

 • Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

  Diabetessjuksköterska: Marie Rhodin arbetar 50%.
  Besök efter tidsbeställning. 0647-166 00, 0647-166 22.

 • En dietist har specialkompetens om mat, näring och hälsa.

  Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av hur/vad du äter (till exempel IBS, undernäring, övervikt, fetma, diabetes typ II, njursjukdom eller cancer) bör du alltid kontakta en dietist. Du kan även kontakta dietisten i fall du har generella frågor om kost.

  Det är alltid dietistens bedömning av patientens tillstånd och individuella behov som ligger till grund för vilken nutritionsbehandling som blir aktuell.

   

  Dietist: Monica Ottosson

  Telefon: 070-397 08 54

 • Fysioteraputen/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Sjukgymnastiken ligger på våningen under läkarmottagningen.

  Öppettider: Vardagar kl. 8.00 - 17.00

  Telefon: 0647-166 32

  Telefontid: Vardagar kl. 8.15 - 9.15

  Om du inte får tag på oss går det bra att lämna ett röstmeddelande, så ringer vi upp dig.

 • För att ta prover behöver du en remiss från läkare. Det är bäst om du kommer för provtagning vardagar kl. 08.00-10.30, eller 13.00-15.00. På fredagar är det bäst att komma innan kl. 10.30, eftersom vissa prover måste skickas till Östersund.

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • Till PSE vänder du dig om du är över 18 år och t.ex. känner dig deprimerad eller nedstämd, har oro, ångest, smärta, stress, utmattningssyndrom, sömnsvårighet eller specifik fobi. Vi erbjuder KBT-behandling individuellt på mottagningen och via internet, samt gruppbehandlingar. Upplever du problem av annan karaktär finns förslag på kontakt längre ner på sidan.

  Du kommer i kontakt med vår mottagning genom att prata med din läkare eller sjuksköterska eller genom att ringa sköterskemottagningen på telefonnummer 0647-166 00. Du kan också skriva till oss via hälsocentralens E-tjänster.


  Hur går det till?
  Vi gör alltid en första bedömning oftast över telefon för att få mer information kring vad du vill ha hjälp med. Under telefonsamtalet, som tar ca 45 minuter, ställs många frågor om din situation och ditt tillstånd. Informationen ligger till grund för att avgöra vilket av våra behandlingsalternativ som passar dig bäst.

  Vi kan också hänvisa dig vidare om vi bedömer att det finns någon annan verksamhet som är bättre på att arbeta med de problem som du beskriver.

  Om du blir kallad till mottagningen fortsätter vi kartläggningen av dina behov för att kunna planera din behandling. Ibland behövs inte mer än något eller några samtal, ibland behöver du en behandlingskontakt med oss som kan variera i tid. En förutsättning för ett förbättrat mående är att du tar ansvar för att öva och arbeta med det vi kommit överens om för att nå förändring och ökad livskvalitet. Den viktigaste delen av behandlingen sker utanför mottagningsrummet, i ditt vardagliga liv.


  Andra verksamheter
  Psykiatriska akutmottagningen - Öppet dygnet runt. Tel. 063-15 32 50

  Relationsproblem - ta kontakt med familjerådgivningen, telefon: 063-15 02 50. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter. Huvudmottagningen finns i Östersund, men har filialmottagning i Järpen.

  Öppenvården Åre kommun ­ - vänder sig till alla boende i kommunen och erbjuder stöd och råd i sociala frågor. Tel. 0647- 163 09

  Exempel på sociala frågor kan vara oro kring någon i familjen eller i din närhet, att du själv eller någon du känner har hamnat i en kris och behöver vägledning.

  Alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, kontakta Åre kommuns individ- och familjeomsorg, för stöd och eventuell behandling. Tel. 0647-164 10.

  Föräldra- och barnhälsan – Erbjuder samtalsstöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till 6 år. Exempelvis hjälp med förlossningsrädsla, kris i samband med graviditet och föräldraskap, stöd i blivande/nyblivet föräldraskap, stöd i anknytning/samspel mellan föräldrar och barn. Tel. 063-15 39 57

  Under 18 år
  Elevhälsan – kontakta respektive skola.

  Ungdomsmottagningen Östersund – 063-14 24 55

  Barn- och ungdomspsykiatrin – 063 -15 40 10. På kvällar, nätter och helger – ring via landstingets växel på telefonnummer 063-15 30 00.

  Övriga
  Självmordslinjen MIND: 90101
  Föräldralinjen MIND:​ 020-85 20 00​
  Kvinnojouren Jämtland:​ 063-13 25 00
  Centrum mot våld: 0200-120 145
  Mansjouren​ 08-30 30 20​
  Äldrelinjen 020-22 22 33
  Undersåkers/Åre/Duveds församling / diakon (samtalsstöd)​ 0647-160 90(exp)
  Alkohollinjen 020-84 44 48​
  Stödlinjen (spel) 020-81 91 00​
  BRIS (under 18 år) 116 111

  Känner du dig osäker på vart du ska vända dig så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

   

  Rehabkoordinator: Monica Ottosson

  Telefon: 070-203 20 76

 • Röntgenundersökning är kostnadsfri. Vi kan röntga hela skelettet samt thorax och i vissa fall bihålor på både vuxna och barn. Remiss från läkare krävs.

  Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig resultatet.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

   Ansvariag tobaksavvänjare: Sofia Bylund.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

Öppettider:

Drop-in: vardagar mellan kl. 08:00-19:00.

Bokade tider: 8.00-17:00.

Helger och röda dagar öppet endast för akuta besvär: 09:00-17:00.

Julafton öppet: 09:00-15:00 endast för akuta besvär.

Kontakt:

Telefon vardagar: 0647-166 00 kl. 8.15-11.30 och 13.30-16.30.

Akuttelefon 0647-166 10: Vardagar: kl. 8.00-19:00

Övriga tider ring 1177 för sjukvårdsrådgivning, eller i akuta fall ring 112.

Covid-19:

Det generella rådet är att hålla sig hemma när man har förkylnings/influensasymtom. Om du har dessa symtom och behöver söka vård; RING OSS på 0647-166 00.

Till toppen av sidan