OPERATIONER AV KÖNSORGAN OCH URINVÄGAR

Att operera bort livmodern – hysterektomi

Hysterektomi är en operation som innebär att livmodern tas bort. Operationen kan göras om du har muskelknutor, rikliga blödningar, cellförändringar, endometrios eller livmodercancer. De flesta kan lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Genomskärning av livmodern. Illustration.
Livmoderns olika delar.

Förberedelser

Du får träffa kirurgen och narkosläkaren före operationen. De berättar om hur operationen går till och du kan ställa frågor. Du får också veta vilken typ av bedövning du ska få.

Berätta om dina läkemedel

Berätta för läkaren om du använder något läkemedel. Du som tar blodförtunnande läkemedel kan behöva göra ett uppehåll med medicineringen. Prata med läkaren om det. Det finns även andra läkemedel som du behöver undvika före operationen.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Du bör också undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Prata med läkaren om du behöver hjälp och stöd att sluta röka.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter.  Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Förebygg oro och illamående

Du kan få en lugnande spruta eller tabletter innan du kommer till operationsavdelningen. Du får också läkemedel som förebygger att du mår illa när du vaknar efter operationen. Narkosen kan göra att du mår illa.

Så går operationen till

En hysterektomi kan göras på tre olika sätt:

  • Operationen sker med hjälp av titthålskirurgi i magen, så kallad laparoskopi.
  • Operationen sker genom ett snitt i nedre delen av magen.
  • Operationen sker genom slidan.

Operationen brukar ta en till två timmar. Vilken metod som används beror bland annat på livmoderns storlek och om du har fött barn. Operationen brukar göras genom slidan eller med titthålskirurgi om det är möjligt. Då återhämtar du dig snabbare än om operationen sker med ett snitt i magen.

Du kan bli sövd och få ryggbedövning vid operationen

Vid en operation med titthålskirurgi blir du sövd.

Vid en operation som sker genom ett snitt i nedre delen av magen blir du sövd och ibland får du även ryggbedövning. Ryggbedövningen är till för att ge en bra smärtlindring efter operationen. Den gör att du blir bedövad i nedre delen av kroppen. När du vaknar efter operationen kan du inte röra dina ben. Detta går över på några timmar.

Vid en operation genom slidan får du ryggbedövning och lugnande medel.

Oftast opereras hela livmodern bort

Oftast tar läkaren bort hela livmodern vid operationen. Du som opereras på grund av livmodercancer får oftast även äggledarna och äggstockarna borttagna.

Ibland går det inte att ta bort hela livmodern, utan livmodertappen lämnas kvar. Det kan till exempel vara tekniskt svårt att ta bort hela livmodern om du har fetma eller sammanväxningar. Om livmodertappen lämnas kvar kan de blödningar som operationen var avsedd att hjälpa mot, fortsätta efter operationen.

Du får urinkateter under operationen

Under operationen kan du inte kissa själv. Därför sätts en tunn slang in i urinröret för att leda ut kisset. En sådan slang kallas för urinkateter. Urinkatetern tas bort antingen samma dag eller nästa morgon.

Så mår du efteråt

De första dygnen efter operationen får du smärtlindring. Mår du bra kan du vara uppe redan samma dag som du har opererats.

Det är viktigt både att vila och att röra på sig efter operationen

Det är vanligt att känna sig trött den första tiden efter operationen. Det är viktigt att du vilar men det är också viktigt att du rör på dig och att du kommer igång med att äta och dricka som vanligt. Du bör vänta med att lyfta tungt och att träna hårt under fyra till sex veckor. Lättare rörelser som promenader och lättare cykling går bra.

Du kan känna dig svullen i magen efter operationen

Efter operationen kan det ta några dagar innan tarmarna kommer igång som vanligt. Det kan göra att du känner dig svullen i magen. Ett första tecken på att tarmarna börjar komma igång är att det börjar komma gaser.

Du kan få blödningar veckorna efter operationen

Det är vanligt att blöda från slidan i upp till sex veckor efter operationen. Det är också vanligt att det kommer en blödning ett par veckor efter operationen även om du inte har haft någon blödning innan.

Undvik det här under den tiden du blöder från slidan:

  • att bada
  • att använda tampong
  • att ha vaginala samlag.

Det går bra att duscha som vanligt dagen efter operationen.  

Du blir sjukskriven efter operationen

Hur länge du blir sjukskriven beror på vilken operationsmetod som har använts och på hur tungt arbete du har. De flesta blir sjukskrivna mellan en och fem veckor. 

När du ska lämna sjukhuset

Du som har opererats via slidan eller med titthålskirurgi kan få gå hem samma dag eller dagen efter operationen.

Du som har opererats genom ett snitt i magen kan få stanna kvar på sjukhuset i ytterligare en dag. Innan du lämnar sjukhuset får du veta hur du ska ta hand om operationssåret och vem du ska kontakta om du har frågor eller får besvär.

Du får med dig recept på smärtstillande läkemedel.

Komplikationer och följdsjukdomar

Du kan få lite feber under de första dagarna efter operationen. Den går ofta över snabbt och behöver inte behandlas. Om febern inte går över på 2-3 dagar kan det bero på en infektion, till exempel urinvägsinfektion. Då behöver du få behandling med antibiotika.  

Efter operationen kan du få svårt att tömma blåsan helt när du kissar. Då kan du behöva få kateter under en kortare period. Du kan få en kateter som ligger kvar i blåsan och som sedan tas bort på mottagningen. Ett annat alternativ är att du lär dig en teknik där urinblåsan töms med engångskatetrar.

Ibland kan det bildas en blodansamling vid såren i huden eller i slidan efter operationen. Det kan vara obehagligt men det går över.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta mottagningen där operationen genomfördes eller sök vård genast på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär den närmaste tiden efter operationen:

  • Du har hög feber, över 39 grader.
  • Du har feber i mer än tre dagar.
  • Du har ont i magen som gör allt ondare och som inte går över.
  • Du har rikliga blödningar. Det betyder att du blöder igenom en tjock binda i timmen i mer än 2 timmar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Varför görs operationen?

En hysterektomi kan göras när andra behandlingar mot rikliga blödningar inte har fungerat. En annan orsak till att göra hysterektomi är om du har muskelknutor i livmodern, så kallade myom. Myom leder ibland till rikliga, långvariga menstruationer eller besvär av tryck mot urinblåsan eller tarmen. Då kan livmodern behöva opereras bort.

Hysterektomi kan även göras om du har endometrioscancer i livmodern eller cellförändringar som är ett förstadium till cancer.

När är operationen olämplig?

Operationen kan behöva ställas in om du till exempel har hosta och feber. Det går bra att göra hysterektomi när du har mens.

Så påverkar behandlingen livet

De besvär du har haft med rikliga blödningar eller muskelknutor i livmodern försvinner när livmodern har tagits bort.

Du kan inte bli gravid efter att du har gjort en hysterektomi. Du får inte heller mens.

Vid till exempel livmodercancer opereras även äggstockarna och äggledarna bort. Då hamnar du i klimakteriet. Det beror på att de hormoner som bildades i äggstockarna upphör att bildas.

Vid till exempel myom opereras inte äggstockarna och äggledarna bort. Då fortsätter du att ha din ägglossning. Detta innebär att du har kvar din hormonproduktion men att du inte får mens. Om du har PMS-besvär kommer du även att ha kvar dessa.

Sexlivet blir ofta bättre efter operationen

Många som har opererat bort livmodern på grund av till exempel endometrios och muskelknutor tycker att sexlivet blir bättre efter operationen. Det beror på att många av de problem de hade på grund av sjukdomen, försvinner efter operationen.

Risken för framfall och inkontinens ökar

Efter en hysterektomi finns det en ökad risk för framfall och inkontinens. Den risken kan minska genom att läkaren syr ihop översta delen av slidan med de vävnader som har hållit livmodern uppe.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan