Praktiska råd med sjuka barn

Ta tempen på barn

För att ta reda på om barnet har feber kan du mäta barnets kroppstemperatur. Det kallas också för att ta tempen. Två sätt som ger säkra resultat är att ta tempen i örat eller stjärten.

Det finns andra mätmetoder som inte ger säkra resultat. De rekommenderas därför inte.

Barn upp till ett år har ofta trånga hörselgångar, då kan du i stället ta tempen i stjärten på barnet.

Vad räknas som feber?

De flesta har en kroppstemperatur mellan 36 och 37,8 grader. Vid feber brukar kroppens temperatur stiga till högre grader än vanligt.

Vanligtvis brukar det räknas som feber om kroppstemperaturen är 38,0 grader eller högre. Men det varierar mellan olika barn. Det kan alltså vara feber både vid lägre och högre temperaturer än 38,0. Det viktiga är att fokusera på hur barnet mår i övrigt.

Läs mer om feber.

Mäta i örat eller stjärten

Du kan ta tempen i örat eller stjärten.

Att mäta i örat brukar vara minst obehagligt för barnet. Barn kan tycka det är obehagligt att få temperaturen mätt i stjärten.

Mäta i örat ger säkrast resultat

När du tar tempen i örat mäter du närmast det som är kroppens temperaturcentrum i hjärnan. Där styrs kroppens temperatur. Det gör att mätresultatet blir mer säkert.

Ändtarmen är längre ifrån centrum. Det gör att det tar längre tid för temperaturen i ändtarmen att anpassa sig. Temperaturen i centrum kan ha gått upp, utan att det har hunnit märkas i ändtarmen. Temperaturen kan också ha gått ner, men är fortfarande högre i ändtarmen. Därför kan temperaturen i ändtarmen vara både lägre eller högre än i örat.

Mäta i stjärten för barn under ett år

Eftersom små barn ofta har trånga hörselgångar kan det göra att hörselgången inte sluter tätt om en örontermometer. Resultatet blir då för lågt.

Detta gäller särskilt barn som är yngre än ett år. Därför kan det vara enklare och ge ett mer säkert resultat att ta tempen i ändtarmsöppningen i stjärten.

Mät på samma ställe varje gång

Temperaturen varierar i olika delar av kroppen. Mät därför på samma ställe varje gång. Då kan du jämföra resultatet och se om temperaturen har gått upp eller ner.

Du ska inte själv lägga till eller dra ifrån några grader beroende på var på kroppen du mäter.

Kroppens temperatur varierar över dygnet

Det är bra att veta att kroppens temperatur varierar över dygnet. Den är lägst på natten och morgonen. På eftermiddagen kan temperaturen stiga med upp till en grad. Därför är det bättre att mäta temperaturen på morgon, om det är möjligt.

Låt barnet vila innan du tar tempen

Barn kan få högre kroppstemperatur utan att det betyder att de har feber. De kan till exempel bli varmare av att leka livligt, skrika eller gråta. Därför är det bra att låta barnet vila en halvtimme innan du tar tempen.

Vänta några minuter med mätningen om barnet har legat på det örat som du har tänkt mäta i. Örat kan ha blivit varmt.

Se en film om hur du tar tempen i örat

Här kan du se en film om hur du tar tempen i örat.

Ta tempen i örat – barn äldre än ett år

För att ta tempen i örat behöver du en särskild digital örontermometer. De finns att köpa på till exempel apotek.

Så här gör du

Följ instruktionerna i termometerns bruksanvisning.

Sätt först ett skydd över termometerns lins, den delen som du för in i barnets öra. Det är där temperaturen mäts. Använd ett nytt skydd varje gång du mäter, även om du tar om tempen i samma öra. Det håller termometern ren och du undviker att smutsa ner skyddet, vilket gör att resultatet blir säkrare. Engångsskydd brukar följa med när du köper termometern. Du kan också köpa engångsskydd på apotek.

Placera termometern rätt

Det är viktigt att du placerar termometern rätt i örat. Dra försiktigt i barnets öra uppåt och bakåt innan du för in termometern. Då blir hörselgången i örat rakare och termometern kan föras in så att örat sluter tätt om den. Det är viktigt för att inte få ett för lågt resultat. Linsen når inte ända in till trumhinnan, utan det är värmen från trumhinnan inne i örat som mäts.

Var noga med att inte röra vid linsen med dina fingrar, den kan bli smutsig. Då blir resultatet för lågt.

Öronvax påverkar inte mätresultatet. Värmen passerar genom vaxet.

Resultatet visas efter några sekunder

Det tar ungefär tre sekunder att ta tempen i örat. Termometern piper när mätningen är klar.

Det högsta resultatet gäller, om du mäter fler än en gång vid samma tillfälle och får olika resultat.

Om barnet har öroninflammation

Om barnet har öroninflammation kan temperaturen i örat bli lite högre, men bara cirka 0,1 grader. Det är en så liten skillnad att det inte är av betydelse för resultatet. Får barnet ont när du rör vid örat på grund av öroninflammationen kan du i stället ta tempen i stjärten.

Ta tempen i stjärten – barn yngre än ett år

Du kan köpa termometer för mätning i stjärten till exempel på apotek.

Så här gör du

Följ instruktionerna i förpackningens bruksanvisning.

Sätt lite fet salva eller olja på termometern så att den lättare glider in i ändtarmsöppningen. Termometern ska föras in en till två centimeter för att temperaturen ska kunna mätas korrekt. På barn som är yngre än sex månader förs endast den yttersta spetsen in.

Barnet ska ligga ner

Det är viktigt att barnet ligger stilla när tempen ska tas, så att hen inte gör sig illa. Små barn kan ligga på rygg på skötbordet. Lyft upp barnets ben så att de är böjda in mot magen. Håll fötterna med ena handen. Håll termometern i den andra handen. Du kan stödja termometern mot bordet för att kunna hålla den stadigt.

Det tar vanligtvis mellan 15 och 40 sekunder att mäta temperaturen i stjärten, beroende på vilken termometer som används. Termometern piper när mätningen är klar. Det finns även termometrar som inte piper.

Äldre barn som kan mäta själva

Barn som själv vill mäta temperaturen i stjärten kan ligga på sidan i sängen och föra in termometern. Du behöver vara med hela tiden under mätningen.

Gör ren termometern efter användning

Rengör termometern efter varje gång du har använt den. Det brukar stå i bruksanvisningen hur du ska göra. Oftast används tvål och vatten.

Mätmetoder som inte rekommenderas

Det finns andra sätt att mäta barnets temperatur som inte ger säkra resultat. 

Mät inte temperaturen på dessa sätt:

  • i munnen
  • i armhålan
  • på pannan
  • med äldre kvicksilvertermometrar
  • med så kallade pH-remsor som läggs på huden.
Till toppen av sidan