Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

För att söka öppen specialiserad vård i Region Jämtland Härjedalen behöver du antingen ha remiss eller lämna in en egen vårdbegäran. Om du tillhör ett annat landsting eller annan region, men vill söka öppen specialiserad vård i Jämtland Härjedalen, så är det ditt hemlandstings/hemregions remissregler som gäller.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

För att söka vård på en öppen specialistvårdsmottagning i Region Jämtland Härjedalen måste du antingen ha en remiss eller lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss kan skrivas av personal på en hälsocentral eller någon annan specialistvårdsmottagning i Region Jämtland Härjedalen eller i något annat landsting eller annan region i landet. Om mottagningen som tar emot remissen bedömer att du har ett medicinskt behov, så skickar de en kallelse till dig när de har en tid att erbjuda.

Egen vårdbegäran måste alltid lämnas in på det sätt som gäller i det specifika landstinget eller regionen. På sidan Egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen kan du läsa vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen.

Om du tillhör ett annat landsting eller annan region, men vill söka öppen specialiserad vård i Jämtland Härjedalen, så är det ditt hemlandstings/hemregions remissregler som gäller. Mer om det finns att läsa under rubriken Information från andra regioner.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vissa mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. Du kan också hitta viss information på Region Jämtland Härjedalens webbplats, www.regionjh.se

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen/vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Om du upplever att du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård bör du i första hand kontakta din hälsocentral. Där kan du få hjälp med en första bedömning av ditt tillstånd, och vid behov får du en remiss som skickas till rätt specialistmottagning. 

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del landsting måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings hemsida

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting. Om det är kö på den mottagning där du har sökt vård, prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Om du väljer att söka vård i något annat landsting/annan region har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen. Du måste alltså betala sjukresan själv.

 

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2014-12-01
Skribent och redaktör:

Linda Henriksson, Kommunikationsstaben, Region Jämtland Härjedalen.

Granskare:

Kerstin Andersson-Thorell, verksamhetsutvecklingsstrateg.

Anna Kerstin Lejonklou, vårdstrateg.

Region Jämtland Härjedalen.