Barnläkaren: Annorlunda barn är normalt

Alla barn är annorlunda på något sätt. En del får en diagnos som säger att de har exempelvis adhd, andra är extremt blyga, och vissa pratar med sina fantasikompisar. Det finns många olikheter som föräldrar oroar sig över, ofta utan anledning.

– Oavsett på vilket sätt man tycker att ens barn är annorlunda mår barnet bäst av att veta att det är accepterat som det är av sina föräldrar, tycker barnläkaren Lars H Gustafsson.

Han är själv åttabarnspappa, har skrivit flera böcker om barnuppfostran och är en flitigt anlitad föreläsare och har haft uppdrag för Rädda Barnen. Här resonerar han kring hur man som förälder kan göra det bästa av sitt barns annorlundaskap.

Att vara annorlunda som barn kan innebära många olika saker. Oftast handlar det om hur omgivningen ser ut i förhållande till barnets person, och att vuxenvärlden har satt upp ramar för vad som är normalt och vad som pekas ut som annorlunda.

En pojke vill bara ha rosa kläder med glitter när han går till förskolan. En flicka vill att man kallar henne Ruffy istället för Stina. En pojke står alltid en bit från de andra när leken pågår. Hans lillasyster leder alltid leken, blir arg och biter barn som inte vill följa hennes regler. Om olikheterna väcker oro hos föräldrarna beror på vilken inställning de har till barnets egenskaper, och vilken uppfattning man har om den sociala miljö där barnet ska utvecklas. Förmodligen kan de flesta föräldrar komma fram till att "jo, mitt barn är annorlunda". Då är det också självklart att barnet behöver stöd av sina föräldrar i sitt annorlundaskap någon gång, kanske ofta och i långa perioder.

– När jag föreläser för skolpersonal och pratar om barn i behov av särskilt stöd brukar jag ställa frågan "när ni tänker kring begreppet särskilt stöd, tänker ni då att det finns vissa barn som är i behov av särskilt stöd, och att andra inte är det?" Själv tänker jag att alla barn är i behov av särskilt stöd, ibland. En del behöver hjälp med matematik, andra behöver hjälp med att prata inför en grupp. Alla barn hamnar någon gång i en situation där de är i behov av särskilt stöd.

När barnet är i en sådan situation kan man som förälder kan bli orolig för att barnet är annorlunda och att det skapar problem, för barnet, föräldern eller familjen. Samtidigt strävar de flesta barn, precis som vuxna, efter att vara både unika och vanliga.

– Alla är unika, och det är något som vi som föräldrar i grunden tycker är bra. Det är något som barn brukar beskriva också; "jag vill inte vara som alla andra, jag vill vara mig själv". Men de flesta vill inte skilja ut sig alltför mycket från mängden. Människan har både ett behov att vara något eget, och samtidigt existera i en grupp där man kan bli accepterad som en bland alla andra. Man vill inte bli utstött och hamna i svårigheter. Barn pendlar mellan de behoven.

Viktigt att acceptera barnet som det är

Lars H Gustafssons grundfilosofi är att det är viktigt att barn känner att de är accepterade som de är, helst i alla sammanhang, men framför allt av sina föräldrar.

– "De vill ha mig precis som jag är", det är en viktig känsla för ett barn.

Ändå är det vanligt att föräldrar känner oro för annorlundaskapet, och det kan ha olika orsaker:

– Dels kan det vara att man tycker att ens barn inte är som andra, kanske i förskolegruppen eller bland andras barn i föräldragruppen på BVC. Som läkare möter jag ofta "kan det vara ett tecken på någonting?" En del föräldrar vill att en utredning görs för att ta reda på om det annorlunda kan bero på någon sjukdom.

Oron kan också ha en bakgrund som inte är bunden till det annorlunda hos barnet:

– Som förälder är det lätt att bli orolig för att barnet kommer att få problem med något, kanske att det ska bli svårt att få kompisar eller att kompisarnas föräldrar ska tycka att det är något fel på barnet. En sådan oro yttrar sig exempelvis så här: "Jag har en fin liten kille, och jag tycker inte att det är något fel med att han är blyg. Men jag tycker att han lätt blir ensam på dagis."

Det är viktigt att man som förälder inte bara ser problem med egenskapen som gör barnet annorlunda, för då missar man lätt något bra. Lars H Gustafsson har svårt att hitta unika egenskaper som inte för något bra och fint med sig.

– Ta en sådan sak som blyghet. Det är för det mesta ett problem för att vuxenvärlden har förväntningar på hur man ska vara, det vill säga social och framåt. Det är de förväntningarna som indirekt gör att mammor och pappor blir oroliga. Då kan det vara bra att de lyfter fram de fördelar som finns med att vara blyg och att man kan använda sin blyghet på ett konstruktivt sätt; blyga är ofta empatiska människor som är duktiga på att lyssna. Många av våra mest framstående skådespelare är mycket blyga. Jag har fått det förklarat för mig att de har lärt sig att lyssna in, höra hur folk låter och se hur de gestaltar sig.

Ta problem på allvar

Det är viktigt att man som förälder inte underskattar de eventuella problem som barnets personlighet skapar, och har respekt för hur barnet känner sig i vissa situationer.

– Blyghet, exempelvis, kan bli ett socialt handikapp om barnet verkligen lider av det själv. Många barn vill vara med mer i gruppen och leka, vara bättre på att ta kontakt med andra, men vet inte hur de ska gå till väga. Försöker man som förälder bryta ett blygt beteende genom att knuffa barnet in i leken, då blir det lätt till onda cirklar där barnets blyghet växer och så småningom kan vissa situationer ge fobier och ångest.

Samma effekt kan det ge om man som förälder bara köper blå kläder med bilar på, åt pojken som vill klä sig i rosa och glitter, konsekvent vägrar att kalla Stina för Ruffy eller tar den dominerande systern bort från leken med de andra barnen.

– Jag tycker inte att man ska vara så snabb med att förändra sitt barn. Till att börja med kan man prata med sin son eller dotter: "Jag ser att du är blyg, och jag tycker att det är någonting bra, men det blir en del bekymmer, eller hur? Det finns en del knep man kan använda, vi kan lära oss tillsammans." De flesta föräldrar förstår sitt barns bekymmer och att det är viktigare att prata med barnet än att fråga Google vad som är fel. Men det där samtalet kan man gott vänta med tills man märker att barnet själv är bekymrat.

Redan på förskolan inbjuder miljön till jämförelse, och alla barn får signaler om vad som betraktas som normalt.

– Därför är det viktigt att barnets olikhet inte blir ifrågasatt hemma. Börjar man som förälder att signalera att "du är inte är som jag vill", när det handlar om ett personlighetsdrag, kan man försämra barnets självbild.

Förändra omgivningen?

Ofta kan det mycket väl vara omgivningen som behöver förändras, vilket kan kännas övermäktigt för en förälder.

– Barnet ska inte anpassa sig hela tiden, vi måste också kunna jobba med gruppen där barnet finns. Så om man verkligen vill att omgivningen ska förstå och ta hänsyn kan det vara nödvändigt att man tar upp det i föräldragruppen på skolan eller förskolan på något sätt. Man behöver inte ta upp det på ett föräldramöte direkt, utan kan börja med att prata med personalen. Som gammal skolläkare kan jag säga att lösningen på ett barns problem ofta ligger i att göra klassen medveten, prata med kompisar och lärare om problemet, skapa en miljö som barnet kan greja.

De flesta föräldrar förstår och accepterar att barnet vill vara unikt, och då är det annorlunda inget problem. Det är när det annorlunda känns onormalt besvärande som föräldrar blir oroliga, och många gånger behöver deras barn också speciellt stöd för det som gör dem annorlunda.

– "Är det normalt?" är den fråga som många föräldrar ställer. Och den är faktiskt inte så lätt att besvara, för vad menar de med normalitet och vad tycker jag som läkare är normalt? Vi är biologiska varelser och det finns en stor biologisk variation i människan. Utseende, längd, intelligens, motorisk förmåga och så vidare. Om man använder statistik på sådana egenskaper finns det en stor grupp som placerar sig i närheten av genomsnittskurvan, men innebär det då att man är onormal om man ligger en bit över eller under kurvan?

De här tankarna bygger på statistiskt tänkande, och det går att använda på nästan alla egenskaper. De flesta människor befinner sig på normalkurvan på de flesta punkter, men avviker från kurvan på något sätt också.

– Och det gör väl inget? En familj, en skola eller förskola, och samhället i stort, bör anpassa sig efter de individer som finns där, inte tvärtom. Varför pressa in människor i förutbestämda ramar? Så här olika är vi, och det är en styrka för mänskligheten.

Andra sätt att se olikheter

Det finns också ett medicinskt synsätt. Som förälder kan det vara lättare att acceptera en olikhet hos sitt barn om den beror på sjukdom, framför allt om det i sådana fall går att göra något åt.

– Det sättet att se det innebär i princip att är ett barn friskt så är det normalt. Om ett barn har epilepsi, då är det väl tydligt att det inte är normalt, för då har man kramper som inte är normala? Som barnläkare har jag svårt med det synsättet och föredrar att tänka att ett alldeles normalt barn har epilepsi, astma eller schizofreni. Det är sjukdomen som är det onormala, inte barnet. Och i många sjukdomar, eller tillstånd, finns det dessutom en gradvis övergång från lindrigt till allvarligt. När blir ledsenhet till depression, och koncentrationssvårigheter till adhd? Visst, vi har kriterier för att avgöra det, men dem har vi bestämt ganska godtyckligt.

Många föräldrar gör en normativ bedömning av sitt barn, baserat på sina personliga värderingar.

– "Så gör man bara inte, det är inte normalt". En tjej ska inte klä sig i blåa tröjor med bilar på, en pojke ska inte börja gråta när han ramlar och slår i knät, oavsett vad statistiken säger.

Det finns med andra ord många olika sätt att hitta annorlundaskap hos barn och ett stort problem är att begreppen ofta blandas ihop. I en dialog med förskolan, skolan eller med andra vuxna reder man ofta inte ut vad det är man pratar om. Det kan leda till onödig oro och irritation.

– Det är viktigt att man som förälder förstår, vad andra säger om barnet och om det är viktigt vad andra säger. Det kan vara bra för att veta hur man ska hantera problemet, eller för att man ska kunna konstatera att det annorlunda inte är något problem.

Lars H Gustafsson brukar ta längd som exempel, eftersom det är en vanlig fråga på BVC och i elevhälsan: "Varför växer mitt barn så lite?"

– Någon måste vara kortast i en skolklass. Ibland visar en utredning att barnet har brist på tillväxthormon, det har alltså en sjukdom. Då får barnet en behandling med tillväxthormon och växer bra, och föräldrarna får både förklaring och hjälp. Men ibland finns det inte något fysiskt fel på barnet, utan det är generna som gör att det kommer att bli ganska kort. Om föräldrarna då ställer frågan: "Kan man inte ge tillväxthormon ändå?" sätter de läkaren i ett dilemma. Visst kan man få tillväxthormon, men då kommer någon annan att bli kortast och få bekymrade föräldrar. Ska vi medicinera friska barn? Vi måste acceptera att vi är olika, några är långa, några är blyga, andra är korta, självsäkra och sociala.

Diagnoser och normer

Det har hänt mycket med synen på barnuppfostran och barns utveckling sedan Lars H Gustafsson skrev sin första bok till föräldrar 1980.

– Föräldrars oro över att deras barn inte är normala har ökat, och därmed har barnens och tonåringarnas egen oro också blivit större. Samtidigt får fler barn olika diagnoser, och det har nästan blivit onormalt att vara normal. "Mitt barn är det enda i klassen som ligger exakt på normalkurvan. Det kan inte vara normalt". Föräldrar borde istället vara mer benägna att acceptera det unika i sina barn, och inte leta problem i avvikelser.

De krav som finns på barnen utifrån har också blivit större, och samhället är på många områden inte anpassat till så mycket avvikelser. Skolans krav skruvas också upp, för att anpassa så många barn som möjligt till samhällets krav.

– Dessutom är vi inne i en tid då vi hela tiden jämför oss med varandra genom att allt ska rankas och graderas, både kunskaper och egenskaper. Det är svårt att bli nöjd då och en del föräldrar känner sig pressade att leta efter problem och fel. Bara det perfekta är gott nog.

Många föräldrar tycker att det är en lättnad att veta att deras barn har en diagnos, och att det underlättar kommunikationen utåt att ha diagnosen att hänvisa till. Andra föräldrar vill inte ha en diagnos som säger att något är fel, men är måna om att barnet får den hjälp som det behöver.

– I vården måste man som förälder acceptera att det sätts en diagnos om något är avvikande. Det kan ibland vara ett dilemma, men det brukar gå att lösa. Det viktiga är ju att man gör en utredning och diskuterar fram vad barnet behöver hjälp med, oavsett vad man sedan kallar det.

Lars H Gustafsson myntade uttrycket normalt tillsvidarebarn, NTV-barn, eftersom han tycker att diskussionen om normalitetens gränser är viktig. En alltför ivrig jakt på diagnoser kan göra det svårt att behålla bilden av barn som i grunden friska.

– Det är framförallt ett problem i skolan, där man omedvetet undviker att se de friska delarna hos barnet och hänvisar alla svårigheter till diagnosen. Ibland är det bra att få en diagnos, men framförallt att få förklarat för sig varför ens barn har svårigheter med vissa saker och att det görs en utredning.

Oroliga föräldrar

Många föräldrar är oroliga över att bli dömda som dåliga mammor och pappor när deras barn beter sig på ett sätt som drar uppmärksamhet till sig från personal på skolan eller förskolan, grannar, släktingar och andra föräldrar.

– Därför är det bra att göra en utredning och bedömning. Så vi kan, i de flesta fall, komma fram till att barnets annorlundaskap inte är något konstigt utan något som barnet kan hantera med bra föräldrastöd. Då kan man resa sig som förälder, ta sitt barn i försvar och säga till den där frågvisa grannen att "vi har accepterat att han inte har något stort problem och det tycker jag att du kan göra också". Om det visar sig att det finns en olikhet som behöver mer stöttning och kunskap kan man istället säga till kritikern att "ja, han är tre år och har problem med sin impulskontroll när han blir arg eller besviken, vi håller på att hjälpa honom med det. Du behöver inte vara bekymrad." Då brukar de flesta tystna.

Oavsett om annorlundaskapet i grunden är positivt kan de skapa problem att hantera, framför allt socialt.

– Men barn hittar, med stöd av kloka vuxna, sina strategier. De lär sig att hälsa på folk och att inte bitas. Det är en mognadssak, och det är viktigt att man som förälder ser möjligheterna till utveckling och inte bara tänker att "mitt barn är sådär". Om man räknar med att ett konstigt beteende för en treåring utvecklas till andra när barnet blir äldre är det som att ge upp, och det läser barnet av så småningom.

Det finns gränser för vad man som förälder kan klara av, men var gränsen går i en familj kan skilja sig mycket från var den går i en annan. Föräldrar är olika, och många egenskaper förs vidare från föräldrar till barn. Många föräldrar som har ett blygt barn har själva varit blyga.

– Och då vet man att det å ena sidan är jobbigt, men å andra sidan att man själv har klarat av det. Föräldrar som är trygga i sig själva har ofta en större tolerans, och vet mer säkert när de behöver hjälp utifrån. Andra känner att "jag förstår inte det här, varför gör han såhär? Det är så främmande och provocerande". En förälder som känner så bör söka hjälp tidigare.

Alla barn behöver extra hjälp någon gång under uppväxten, en del behöver det större delen av uppväxten. Oavsett om föräldrarna kan ge det behövliga stödet själva eller söker hjälp utifrån behöver de ha en positiv inställning för att barnet ska kunna ta till sig stödet. Oavsett vilka olikheter barnet äger är Lars H Gustafssons grundsyn densamma:

– Det är en frisk, härlig unge med massor av resurser som vi i vården och föräldrarna kan prata om tillsammans. Är olikheten ett bekymmer ska vi hjälpa till med det.

Alltid bra att prata

Det händer att två föräldrar till ett barn ser olika på sitt barns annorlundaskap. En är orolig och ser det som ett problem, en är oförstående och tycker att man ska låta barnet utvecklas ifred. Då kan det vara en bra idé att ta kontakt med vården som kan göra en bedömning om barnets stödbehov. Och sedan får man försöka lita på den professionella bedömningen som görs.

– I dialogen mellan mig som läkare och föräldrarna brukar det mesta lösa sig, om man är tillräckligt empatisk och tålmodig, och om alla inblandade lyssnar noga på barnet.

Ett barn som uppfattas som annorlunda kan ta en stor plats i familjen, och det är ofta familjens förlust av tid och energi som gör att föräldrarna väljer att söka hjälp. Kanske finns det också syskon som kommer i kläm.

– Det är ju här som elevhälsan och barnpsykiatrin kommer in. Och på BVC finns en psykolog som man kan få hjälp av till och med att barnet blir fem år.

Lars H Gustafssons grundinställning är att det alltid är en bra idé att prata med någon om man är orolig.

– Det kanske räcker med det, men ibland kan det krävas mer. Behöver man hjälp rent praktiskt att hantera tid, energiförlust och syskon som tar skada får man mobilisera nätverket med mormor, farfar, kompisarna eller den snälla grannen. Ibland kanske man behöver kontakta socialtjänsten för att få mer hjälp.

Barn kan behöva stöd för sin olikhet i vilken ålder som helst. Oro för hur barnet beter sig, eller hur andra behandlar barnet, kan komma före skolåldern.

– Föräldrar som oroar sig över att deras åttaåring är deprimerad måste jag ta på allvar. Det kan vara så att barnet börjar förstå att jorden kommer att gå under, men det finns också de som oroar sig för mer nära saker. Det vet man först när man har pratat med dem. När tonåren kommer blir det vanligt att man som förälder känner att det är svårt att få kontakt med sitt barn. "Jag kan inte lita på min son, jag förstår honom inte." Det sker för de flesta i någon ålder. Blir man förälder skaffar man sig en prenumeration på livslång oro. Det hör till föräldraskapet och går aldrig över. Jag har åtta vuxna barn och de kallar mig fortfarande för kycklingpappa.

Föräldraskapet innebär också att acceptera att barnet ibland visar sin olikhet och vilja att vara annorlunda jämfört med sina föräldrar.

– Det är så att få barn. Förhoppningsvis utmanar barnet ens mest grundläggande värderingar, och det ska vi vara glada för, oavsett om det sker i tonåren eller när barnet är tre år. Vi behöver den utmaningen för att själva kunna växa och utvecklas.

Publicerad:
2013-01-24
Skribent och redaktör:

Fredrik Lagerqvist, 1177 Vårdguiden