Senast reviderad 2017-01-04

Vad innebär gulsot hos spädbarn?

Fråga

Mitt barnbarn är sex veckor. I onsdags togs det ett bilirubin-prov då hans mamma tycker att han är gul på ögonvitorna.

Enligt barnmorskan var värdet något förhöjt och han ska få ta ett nytt prov om en vecka. Är detta allvarligt, och vad kan man göra åt det?

Svar

Alla nyfödda barn blir lite gula någon eller några dagar efter förlossningen. Det beror på att de föds med ett högt blodvärde. Överskottet av blodkroppar bryts ner ganska fort efter förlossningen. Nedbrytningsprodukten av hemoglobinet i blodkropparna är bilirubin. Det tar levern hand om och utsöndrar sen i tarmen. Det är därför nyfödda barns avföring efter några dagar blir gulfärgad. Om barnet och barnets lever är mycket omogen och blodmängden stor kan de barnen behöva ljusbehandling, eftersom mycket höga värden kan skada barnet. Denna behandling spegelvänder bilirubinmolekylen så den kan kissas ut. De vanligaste är att gulsoten går över av sig självt efter någon vecka.

För mer information om just den gulsot som nyfödda kan få så kan du läsa mer här.

En särskild typ av godartad gulsot kan uppstå när barnet är några veckor gammalt

Det beror på att barnet får i sig ämnen från modern via bröstmjölken, som påverkar bilirubinomsättningen. Det kallas för ”bröstmjölksicterus” och beror på helt normala hormoner som finns i mammans blod och mjölk och som barnet får i sig. Det ger aldrig några verkligt höga koncentrationer och ska inte behöva innebära att mamman avbryter amningen på sikt.

Oftast handlar det alltså om måttligt förhöjda bilirubinvärden hos ett friskt och välmående barn och då görs bara en ny provtagning efter några dagar för att se att det sjunker som förväntat. Detta påverkar inte barnets hälsa.

Det är oftast en ofarlig ökning av bilirubin när ett barn i den här åldern får gulsot

Det som behövs för ditt barnbarn är observation av hans tillstånd och en uppföljning med ny provtagning, precis som ni fått. Om det inte blir någon förbättring eller om han blir sjuk, görs en medicinsk utredning. Bland annat med provtagning för andra blodvärden och undersökning av lever och gallvägar.

Frånsett nyföddhetsgulsot finns det andra orsaker till ett högt bilirubinvärde

Det kan till exempel bero på förträngningar i gallgångarna eller på en leversjukdom. Men det är mycket ovanligt och de barnen får även andra tecken på sjukdom.

Carl Lindgren, barnläkare