Mottagningens logotyp

Svegs hälsocentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnyelse av preventivmedel

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

0680-166 00
Telefontid idag:
08–12 , 12–17 Akut, knappval 9
Öppet idag:
08–17
Drop-in-tid idag:
08:15–12 Akuta åkommor

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–12
Mån-fre 12–17 Akut, knappval 9
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Drop-in-tider:
Mån-fre 08:15–12 Akuta åkommor

ADRESS

Besöksadress
Herrögatan 31,842 32 Sveg
Län, kommun
Jämtlands län, Härjedalen
Postadress
Box 204
842 22 Sveg

Vårt utbud

Välkommen till Svegs hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud på Svegs hälsocentral:
(Klicka på "Fler utbud" nere till höger för att se hela utbudet.)

Läkarmottagning

Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0680-166 00

Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

 • ge sjukvårdande behandling
 • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
 • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
 • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
 • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
 • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0680-166 00

Vi har även mottagning för bokade besök/provtagningar vid Ytterhogdals distriktssköterskemottagning en dag per vecka. Telefon: 0680-164 94

Barnhälsovård (BVC)

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

- Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

 

Telefon: 0680-166 20

Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl. 8.30-9.30

Barnmorska / mödrahälsovård (MHV)

Hit kan du vända dig för:

 • förberedelse inför föräldraskap
 • graviditetskontroll
 • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
 • preventivmedelsrådgivning
 • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
 • råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor
 • samtal och stöd som gäller abort
 • sex- och samlevnadsfrågor

Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

Endast tidsbeställda mottagningsbesök

 

Telefon: 0680-166 59

Telefontid: Vardagar kl. 8.30-9.30

Diabetesmottagning

Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

 • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
 • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
 • informera om kost och motion i förebyggande syfte
 • lära ut hur du tar prover för självkontroll
 • lära ut hur du tar insulininjektioner
 • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
 • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

Besök efter tidsbeställning.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0680-166 00

Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

erbjuda en nära mötesplatsstärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarnahitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktigavara ett kunskaps- och informationscentrumutveckla god service

Drop in.

Babyöppet: 0-1 år, onsdagar kl. 9.00-14.00

Telefon: 0680-166 59

 

Telefon BVC: 0680-166 20

Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl. 8.30-9.30

Fysioterapi / sjukgymnastik

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

 

Telefon: 0680-165 30

Telefontid: Måndagar och onsdagar kl. 11.00-12.00

Ljusbehandling

Patienter som har psoriasis, atopiskt eksem eller akne kan få ljusbehandling. För att få det behöver patienten först en remiss från hud- och könsmottagningen på Östersunds sjukhus.

 

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0680-166 00

Provtagning

Du måste alltid ha en bokad tid för provtagning – och  för att få boka tid behöver du först och främst ha en remiss från en läkare eller distriktssköterska.

Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

Öppettider: Vardagar kl. 8.15-111.00 och 13.00-15.00

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0680-165 34

Psykosocial enhet (PSE)

Psykosociala enheten i Härjedalen innefattar hälsocentralerna i Sveg, Funäsdalen samt Fjällhälsan i Hede.

Psykosociala enheten har två socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning. För närvarande är socionomerna fördelade till östra och västra delen av Härjedalen.

Grundtanken med Härjedalens psykosociala arbete är att ha hög tillgänglighet som innebär snabb mottagning av de patienter som har behov av en psykosocial konsultation.

Alla sökande patienter får i första hand en konsultation/bedömning av "Mottagningen" som i detta fall är socionomerna. En av de anställd har ett psykosocialt ledningsuppdrag som innefattar Härjedalens närvårdsområde.

Hos oss kan du få hjälp om du:

 • har råkat ut för en kris av något slag
 • har drabbats av personliga förluster
 • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
 • känner dig nedstämd och orkeslöshar ångest och/eller fobier
 • har utmattningssyndrom
 • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

 

Vi har även gruppverksamhet så som:

 • Ångestskola
 • Sömnskola
 • Gruppbehandling med inriktning stress

Kontakta oss för mer information.

Ellen Weinemacher, auktoriserad socionom
Telefon: 0680-166 58
Telefontid: Måndagar kl . 10.00-11.30

Anneli Lennartsson, socionom.
Telefon: 0684-160 76
Telefontid: Fredagar kl. 10.00-11.30

 

Rehabkoordinator

Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

Rehabkoordinatorn kan:

 • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
 • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
 • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgå till, och klara av, sitt arbete
 • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

 

Rehabkoordinator: Maria Bergman

Telefon: 0680-165 69

Röntgen

Röntgenundersökning är kostnadsfri och vi kan röntga hela skelettet samt thorax, i vissa fall bihålor och buk, på både vuxna samt barn. Remiss från läkare eller fysioterapeut krävs.

Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig om resultatet.

 

Röntgensjuksköterskor: Inger Fahlén och Mats Yxérius

Telefon: 0680-165 32

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8.15-9.00

Ungdomsmottagning

Alla ungdomar under 23 år kan vända sig till oss på Ungdomsmottagningen. Var i Jämtland Härjedalen du än bor är du välkommen till oss!

Vi har tre mottagningar i länet; en i Östersund (öppet vardagar måndag-fredag), en i Strömsund (öppet tisdagar) och en i Sveg (öppet torsdagar). Oavsett vilken mottagning du vill besöka kontaktar du oss i Östersund för att boka tid.

När du fyllt 23 år och vill testa dig för könssjukdomar kan du kontakta hud- och könsmottagningen. Behöver du skaffa preventivmedel vänder du dig till din hälsocentral. Behöver du samtalsstöd kan du vända dig till din hälsocentral eller ungdomspsykiatriska mottagningen.

 

Tidbokning till Ungdomsmottagningen: 063-14 24 55

Ungdomsmottagningen i Östersund

 

Om oss

I Ytterhogdal har vi en sköterska en dag per vecka för bokade besök och provtagningar. Se länk ovan.


Under vintersäsong (dec-apr) har vi även våra filialer i Lofsdalen och på Vemdalsskalet öppna.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Svegs hälsocentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

96 %

Det aktuella värdet är
96%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

75 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
75 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information