Mottagningens logotyp

Frösö hälsocentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnyelse av recept på preventivmedel.

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

063-14 23 00
Telefontid idag:
08:15–11:30 , 13–14
Öppet idag:
08–17
Drop-in-tid idag:
08:15–09:30 Lättakut

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08:15–11:30
Mån-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Drop-in-tider:
Mån-fre 08:15–09:30 Lättakut

ADRESS

Besöksadress
Önevägen 8,832 23 Frösön
Län, kommun
Jämtlands län, Östersund
Postadress
Box 601
832 23 Frösön

Vårt utbud

Välkommen till Frösö hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Frösö hälsocentral:
(Klicka på "Fler utbud" nere till höger för att se hela utbudet.)

Lättakut

Du som skadat dig eller insjuknat de närmaste dagarna kan komma till vår Lättakut utan tidsbokning.

Lättakuten har bara korta akuttider och tar endast hand om besvär som:

 • Akuta infektioner
 • Akuta andningsbesvär
 • Akuta allergiska reaktioner
 • Olycksfall
 • Sårskador


Öppettider: Vardagar kl. 8.15-9.30 (Drop in)

Läkarmottagning

Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

Efter klockan 14:00 får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

 • ge sjukvårdande behandling
 • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
 • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
 • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
 • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
 • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

 

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

Barnhälsovård (BVC)

Telefon: 063-14 23 15, röstbrevlåda. Avlyssnas dagligen vardagar.

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.
- Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

Barnmorska / mödrahälsovård (MHV)

Telefon: 063-14 23 20, röstbrevlåda

Hit kan du vända dig för:

 • förberedelse inför föräldraskap
 • graviditetskontroll
 • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
 • preventivmedelsrådgivning
 • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
 • samtal och stöd som gäller abort
 • sex- och samlevnadsfrågor


Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

Diabetesmottagning

Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

 • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
 • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
 • informera om kost och motion i förebyggande syfte
 • lära ut hur du tar prover för självkontroll
 • lära ut hur du tar insulininjektioner
 • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
 • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

Mottagning efter tidsbeställning.

Telefon: 063-14 23 10

Telefontid: Måndag-fredag, kl. 11.00-11.30

Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

 • erbjuda en nära mötesplats
 • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
 • hitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • utveckla god service

Barnhälsovård (BVC)
Telefon: 063-14 23 15, röstbrevlåda.

Mödrahälsovård (MVC)
Telefon: 063-14 23 20, röstbrevlåda

Fysioterapi / sjukgymnastik

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

Rutinen vid Frösö HC är att muskuloskeletala besvär i första hand bedöms av fysioterapeut, som vid behov bokar tid till läkare.

Telefon: 063-14 23 18

Telefontid: Vardagar, kl. 8.00-9.00. Övriga tider, röstbrevlåda.

 

Artrosskola
Vi erbjuder artrosskola för de som är listade på hälsocentralerna i Lugnvik, Lit, Torvalla, Brunflo, Zätagränd, Odensala och Frösön

Vänd dig till din sjukgymnast eller direkt till oss på 063-15 49 64 (endast artrosskola).

Provtagning

För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.
Ordinerad provtagning är kostnadsfri. (Prov för intyg angående rattonykterhet och blodtappningar debiteras enligt normal taxa.)

Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

Endast tidsbokad provtagning

Telefon: 063-14 23 47 eller vxl. 063-14 23 00, tryck 3 och följ därefter instruktionerna.

Telefontid: Vardagar kl. 10.30-11.30.

Psykosocial enhet (PSE)

Vi tar emot patienter som är fyllda 18 år och listade hos Frösö hälsocentral. Är du listad på annan hälsocentral vänder du dig i första hand till den PSE som är knuten till denna hälsocentral.

Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

Hos oss kan du få hjälp om du:

 • har råkat ut för en kris av något slag
 • har drabbats av personliga förluster
 • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
 • känner dig nedstämd och orkeslös
 • har ångest och/eller fobier
 • har utmattningssyndrom
 • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen, telefon: 063-15 02 50

Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, kontakta beroendeenheten i kommunen. http://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-beroende.html


Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

Torkel Djupmyr, psykolog. Telefon: 063-14 23 37

Yvonne Hägglund-Larsson, socionom. Telefon: 063-14 23 38

Ann Björklund, behandlare. Telefon: 063-14 23 64

Rehabkoordinator

Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

Rehabkoordinatorn kan:

 • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
 • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
 • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgåtill, och klara av, sitt arbete
 • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

Telefon: 063-15 53 15

Tobaksavvänjning

På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

Diplomerad tobaksavvänjare: Maude Martin.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 23 00

Om oss

Hälsocentralen ligger vackert belägen på Frösö Strand cirka 3 km från centrala Östersund. I samma hus inryms även Apoteket, och Folktandvården.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Frösö hälsocentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

91 %

Det aktuella värdet är
91%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

99 %

Det aktuella värdet är
99%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

61 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
61 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information