Malaria

Skriv ut (ca 2 sidor)

Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malaria finns i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien, och risken att bli smittad är störst i Afrika. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande.

Skriv ut

Symtom på malaria

Symtom på malaria

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt.

Det här är vanliga symtom om du har malaria:

  • Du har frossa och svettningar.
  • Du har hög feber som kommer och går.
  • Du har ont i kroppen.
  • Du har huvudvärk.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du får diarré.

Det tar vanligtvis mellan en till fyra veckor från att du har smittats tills du blir sjuk.

Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan du blir sjuk i malaria. Då får du febertoppar varannan till var tredje dag, men kan vara feberfri däremellan. Det beror på att vissa parasiter från myggan gömmer sig i levern under kortare eller längre tid innan de infekterar blodet.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du får hög feber under en utlandsresa i länder där malaria finns. Du ska också söka vård om du blir sjuk, även om du har tagit förebyggande läkemedel. För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Får du hög feber upp till tre månader efter att varit på resa där sjukdomen finns ska du söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet eller en akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Så smittar malaria

Så smittar malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten.

Malaria smittar inte direkt mellan människor.

Fäll ihop

Var finns malaria?

Var finns malaria?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

Fäll ihop

Hur kan jag förebygga malaria?

Hur kan jag förebygga malaria?

För att undvika att bli smittad är det viktigt att du skyddar dig mot myggstick. Du bör använda myggstift kvällstid och myggnät över sängen eller luftkonditionering. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar.

Ibland behöver du ta läkemedel i förebyggande syfte. Ofta är det viktigt att fortsätta att ta läkemedlet även sedan du har kommit hem igen.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om du blir sjuk i malaria kan du behöva vara på sjukhus för att få läkemedel direkt i blodet, så kallat dropp.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-02-13
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.