Provtagning och mätningar

Provsvar för klamydia

Innehållet gäller Halland

Ditt provsvar visade att du har klamydia

Klamydia är smittsamt. Det är därför nödvändigt att du inom en vecka bokar tid för behandling och smittspårning. Klamydia är en sexuellt överförbar infektion som behandlas och botas med antibiotika. För att förhindra att andra smittas ska du inte ha sex förrän du fått behandling och avslutat den. Utan behandling riskerar du svårigheter att få barn och andra komplikationer. Besök och behandling är gratis.

Om du har en pågående sexuell relation med en eller flera personer är det viktigt att även de testar sig och får behandling direkt. Genom att partnerbehandlingen ges samtidigt kan eventuell smittspridning förhindras. Det innebär att antibiotika ges oavsett om hen har klamydia eller inte.

Provresultatet dokumenteras i din journal. Om du eventuellt skulle vilja spärra detta provsvar kan du kontakta Journalservice Halland på tfn 010-476 19 47.

Smittspårning

Enligt smittskyddslagen (SmL 2004:168, 3 kap 1 §) måste alla som har eller kan ha smittats av klamydia undersökas. Du som har fått klamydia måste hjälpa till med smittspårning genom att berätta vilka du haft sex med det senaste året. Mottagningen för central smittspårning alternativt ungdomsmottagningen i din kommun, kontaktar personerna för att de också ska testa sig. Genom att ta med kontaktuppgifter till de partners du haft underlättar du mycket för dig själv och för mottagningen. Syftet är att så snabbt som möjligt stoppa smittspridningen. Du är anonym för de du haft sex med och dina uppgifter är sekretesskyddade. Om du inte själv tar kontakt med vården inom 3 veckor kommer ärendet att lämnas över till Smittskyddsläkaren i Halland.

Här kan du läsa mer om klamydia.

Till toppen av sidan