Mätningar

EKG genom matstrupen

EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan bli undersökt med EKG genom matstrupen. Undersökningen visar hur snabbt eller långsamt ditt hjärta slår. Det kallas NIE-test.

NIE står för Non invasiv elektrofysiologisk utredning och är en form av EKG. Du kan behöva bli undersökt med EKG via matstrupen om du har hjärtklappning.

Förberedelser

Du kan behöva göra uppehåll med vissa läkemedel inför undersökningen. Några timmar innan undersökningen behöver du fasta. Fasta innebär att du inte får äta fast föda. Du får mer information om det i din kallelse. 

Berätta för din läkare om du är gravid.

Så går undersökningen till

Undersökningen görs på ett sjukhus.

Läkaren för ner en tunn slang med bedövningssalva genom näsan till din matstrupe. Längst fram på slangen finns det elektroder som kan mäta och styra hur hjärtat slår. Det kan kännas lite obehagligt.

Vårdpersonalen för också in en venkateter i ditt armveck. Genom den kan du få läkemedel om det behövs. Läkemedlet gör att hjärtat kan slå snabbare eller långsammare. Det kan sticka till när venkatetern sätts på plats. Du kan få bedövning i form av bedövningskräm eller bedövningsplåster om du tycker att det är obehagligt med stick.

Undersökningen tar en till två timmar.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt och kan gå hem efter undersökningen.

När får jag svar?

Svaret på EKG-undersökningen får du oftast på en gång av den läkare som undersökt dig.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan