Rörelseträning för käken

Rörelseträning vid nedsatt gapförmåga

Innehållet gäller Halland

Övningar för att förbättra gapförmågan då käkledsdisken har förskjutits framåt och hindrar käkledens normala rörelse genom att ytterligare förskjuta disken framåt och stretcha ligamenten.

1. Sträck på dig genom att hålla huvudet högt och rakt, samt att axlarna rätas upp. Tänk på att hålla hakan utan spänning närmre nacken.
Bild visar hur huvudet och hakan hänger fram i en dålig ställning
2. Slappna av och sänk axlarna. Lägg handen på magen. Ta ett djupt andetag från magen, håll andan 2-3 sekunder, och andas därefter ut.
Ansikte som visar käkrörelse
3. ”Jogga” med underkäken, det vill säga gör små avslappade rörelser upp och ned och åt båda sidorna utan tandkontakt.
Bilden visar en övning för käken
4. Gapa, försök bita ihop och bromsa samtidigt rörelsen genom att pressa fingrarna ovanifrån mot underkäkens framtänder. Håll kvar underkäken några sekunder i slutläget.
Bild på övning för käkleder
5. Gapa stort. Tänj därefter upp munnen ytterligare genom att pressa fingrarna mot över- och underkäkens framtänder och håll kvar 15-20 sekunder.
Bilden visar käkövning med bettklämma
6. För in bettklämman mellan tandraderna, helst mellan framtänderna. Detta för att få en så jämn övning för höger och vänster sida av ansiktet. Mjuka upp genom att med händerna ta tag i klämman och trycka till med lite kraft 10 gånger i följd. Fortsätt att trycka till ..... ggr på bettklämman men nu med så stor kraft som möjligt. I slutläget - när du gapar som störst, kvarhålles spänningen på bettklämman under 20 sekunder. Därefter slappnar du av innan ett nytt tryck på bettklämman görs.

Under de första 3 dagarna görs övningarna som beskrivs här 3 gånger om dagen. Därefter ökas träningen 4-6 gånger om dagen.

Obs! Övningarna ska inte utföras på sådant sätt att en kvarstående smärta uppkommer, dock får själva rörelseträningen göra ont.

Till toppen av sidan