Beroende och skadligt bruk

Är det farligt att använda lustgas för att bli berusad?

Fråga

Är det farligt att använda lustgas för att bli berusad?

Svar

Ja, du kan få allvarliga skador om du använder lustgas för att bli berusad.

En del tror att lustgas är riskfritt för att det används inom sjukvården. Men vårdpersonalen vet hur lustgasen ska användas för att vara säker. Lustgasen som används inom vården är dessutom utblandad med syrgas. Lustgasen som du kan köpa själv är inte utblandad, den är koncentrerad.

Lustgas förstör vitamin B12. Kroppen behöver vitamin B12 för att bilda nya celler i hjärnan och nervsystemet. Du kan få nervskador om du upprepat använder lustgas.

Det här är symtom som du kan få:

  • domningar och sämre känsel
  • nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben
  • svårt att stå och gå
  • ångest
  • besvär med att du kissar på dig.

Vissa som upprepat använder lustgas kan få symtom som liknar demens.

Det hjälper inte att ta extra vitamin B12 samtidigt som du tar lustgas. Lustgasen förstör all vitamin B12. Det enda som hjälper mot nervskador är att sluta med lustgasen. Det kan ta tid att bli bra igen.

Lustgasen är dessutom mycket kall inne i tuben. Du kan få köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna om du andas in gas direkt från tuben. Du kan få svårt att svälja och andas efteråt. Besvären kan vara kvar länge. Det kan i allvarliga fall bli hål i matstrupen.

När du andas in koncentrerad lustgas kan du få syrebrist. Lustgasen tränger undan luften i lungorna och gör att hjärnan inte får syre. Symtom på syrebrist kan till exempel vara att du bli yr, får andnöd eller påverkad hörsel och syn. Syrebristen kan göra så att du svimmar och blir medvetslös. Det är mycket ovanligt med dödsfall, men det händer.

En ovanligare biverkan av lustgas är blodproppar i lungorna och i hjärnan. Då får man plötsligt svårt att andas eller liknande symtom som vid stroke.

Viktigt att söka vård

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du mår dåligt efter att du har använt lustgas. Det finns läkemedel som kan minska riskerna för att du ska få skador som inte läker.

Du kan bli beroende av lustgas. Kontakta vården om du behöver hjälp med att sluta använda lustgas. 

Hur mycket lustgas är farligt?

Det går inte att säga hur mycket lustgas du kan få i dig utan att få skador. Det är olika från person till person.

Ju mer lustgas du använder, desto större risk är det att du får allvarliga skador.

Lustgas och klimatet

Lustgas är en växthusgas som påverkar klimatet negativt. Ett kilogram lustgas motsvarar cirka 300 kilogram koldioxid. Det är lika mycket utsläpp som om man hade kört en bil genom hela Europa.

Till toppen av sidan